Morgenkommentar 10.06.2022

OLJE: OPEC sin generalsekretær Mohammad Barkindo uttalte til Bloomberg i går at alle hans medlemmer, med unntak er 2-3, er på full produksjonskapasitet og at verden må innfinne seg i at prisene vil fortsette å være stive. De uttaler at det fortsatt er et ekstremt investeringsunderskudd i sektoren som vil tynge. Dette er videre bullish for oljeprisen og vi fikk rapporter i går om at flybensinetterspørsel ikke er tilbake til normalen i Kina. Det vil altså komme økt etterspørsel derfra.

AKSJEMARKEDET: Etter å ha være å touchet 38% sannsynlighet for resesjon ved utgangen av mars, ser vi at resesjonsrisikoen har falt ned til 36% basert yielddifferansen mellom 2 og 10 årig statsobligasjoner i USA. Videre så har det vært en god del prat om resesjon ved at denne yieldkurven har i kortere perioder vært invertert. Ser vi på en annen yieldkurve, 10 år og 3 mnd, har denne vært langt unna nullpunktet. Man ser ofte at de to nevnte yieldkurvene må være forbi null for å gi en god indikasjon på en resesjon. Det at vi ikke har fått det enda, kan være et tegn på at markedet ikke har tro på det.

Hvis man derfor ikke har tro på en resesjon, men at økonomien vokser, er det kun den isolerte prisingen på aksjer som gjelder. Ser vi mot SP500 så ligger vi ganske godt rundt snittene sine og 30 års snitt ligger rett rundt dagens nivåer.

Videre ser vi at sentimentet blant amerikanske private investorer, så er sentimentet ekstremt lavt. Faktisk så er vi på relativt historisk lave nivåer. Dette kan være en god indikator for om man skal henge seg på oppgangen den siste tiden. Ser vi mot global aksjer (MSCI World) har de siste 10 årene, juli vært perioden med best avkastning. Så at man kan jobbe opp en portefølje ila juni ser vi som statistisk riktig.

VAR: Stort nedsalg i VAR av HitecVision og ENI etter børs onsdag kveld. Nedsalget på litt i overkant av 124M aksjer ble gjort på 40,20, en rabatt på 12% fra sist handlet onsdag kveld. Nedsalget bør hverken overraske eller skremme noen da det mer eller mindre var planlagt og lå i kortene. Og det kommer også mer aksjer fra disse etter hvert må man nok tro. Kursen kom naturligvis av gjennom gårsdagen handel men hadde ingen problemer med å stabilisere seg over nedsalgskursen. I lys av hvordan børsene og verdens energisituasjon har utspilt seg over de siste 3 mndene bør jo dette nedsalget mer representere ett vindu for inngang for de som har sittet å revet seg i håret grunnet manglende eksponering til denne sektoren enn noe annet. Dog i det korte tradingperspektiv gjør man nok klokt i å ha en stopploss under nedsalgskurs @ 40,20

MAKRO/FX: Amerikanske tall for trygdesøkende steg til 229k siste uke, over 10 prosent høyere enn ventet. I dag slippes inflasjonstall, særs viktig for FED og rentesettingen. Konsensus er 0,7 prosent mm og 8,3 prosent. Torsdag endte børsene sørover, Dow ned 1,94 prosent mens S&P500 tok av 2,38 prosent, Nasdaq var av 2,75 prosent og Russell 2000 ned 2,12 prosent. Vis ser høyere renter, 10 år på 3,057 prosent (ikke langt fra viktige 3,20 nivået). 30 åringen på 3,179 prosent. Markedet ser tydelig frykt i at inflasjon holder seg høy og derav gir FED økt legitimitet for justeringer av renter mot oppsiden. USD mot sterke siden og indeks ligger. 103,10. EURUSD omsettes 1,0638. Det er absolutt en mulighet for videre styrket USD om gårsdagens bakteppe forsetter, 1,05 nivået ned mot 1,035 blir viktig ( lavere kurs sterkere USD) før en eventuell test av 1,00.

I Østen slapp Kina sine inflasjonstall for mai, -0,2 prosent og årstalene lå 2,1 prosent. Tallene lavere enn ventet. PPI også under konsensus. Kina børsen, Shanghai og China A50 ender dagen høyere, mens resten av de store børsen er med røde tall. Nikkei er ned 1,37 prosent, mens Sydney tar av 1,14 prosent. Hang Seng ned 0,24 prosent. YEN på 133,90 mot USD og AUD handler 0,7112 mot USD. Yuan i 6,69 området mot USD.

ECB holdt seg til forventninger og holdt renter uendret på sitt møte torsdag. Inflasjon er «hovedfienden» og sentralbanken holder hovedfokus mot å bekjempe de høye inflasjonstallene. ECB setter sitt obligasjonskjøp program på vent og signalisere å starte nedbygging av balansen. ECB sender videre signaler om rentejustering i juli og september. Tyske 10 års renter på 1,432 prosent så den bratt kurven holdes ved like. ECB sjefen snakker KL1545. Euroindeks på 112,15. CHF på 1,0410 mot EUR. GBPUSD på 1,2505 og EUR ligger. 0,8505 mot EUR.

Gull på 1 846USDo, høyere renter senker flow til det edle metallet. Sølv på 21,670USDo. Kobber omsettes 4,3595USDt. Aluminium på 2 762USDt. Hvete på 1.073USDt. Mais på 771,9USDt. Ris noe lavere, 16,55USDt. Kaffe på 234,1USDt og Sukker 19,32USDt.

Vi fikk inflasjonstall her hjemme også i dag, 0,2 prosent mm og 5,7 prosent åå. Vi får videre PPI for mai, 66,4 prosent sist. Finanstilsynet bekymret for den høye belåningsgraden i de norske hjem og IMF legger mer bensin på bålet og mener en nedfasing av rentefradrag for boliglån er veien å gå. Høyere energi, matpriser og økte renter vil måtte gi effekter på vår personlig og bedrifts økonomier så utfordringen blir å ikke stramme inn for mye for fort, da får vi andre å langt mer bekymrende utsalg.

EURNOK 10,1790 og USD koster 9,5680. SEKNOK på 0,9675 og GBP ligger 11,9675.

Oversikt inflasjonen ;

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.