Morgenkommentar 11.01.2023

Oljen OLJE: Vi ser brenten holde på samme trend som de siste dagene, opp og tester nivåene over 80, men blir solgt ned igjen. Vi fikk også i går API tall som viste at amerikanske oljelagre steg med 14,9m fat. Hvis dette blir bekreftet av EIA i dag, vil det være største lagerøkningen siden februar 2021. Vi ser at brentkurven er i contango i den korte enden, noe som er en negativ kurve. Ellers ingen store nyheter som trekker oljeprisen i noen retninger. Brent på 79,60USDb og WTI ligger 74,61USDb

AKSJEMARKEDET: Europa fulgte etter USA og handlet svakt i minus i går. Lite på makrosiden og lite å hente på at Powell snakke i Stockholm. Der var fokuset mer på sentralbankens uavhengighet istedenfor policy- Vi fikk da ikke en videreføring var påminnelser om at renten skal opp. Vi så USA stenge opp og 10åringn litt ned og et godt bullrally. Det som var annerledes i går var at dollaren ikke svekket seg med et stigende aksjemarked. Dette er ikke noe vi har sett på en stund.

Bloomberg hadde en undersøkelse på hvor de spurte svarte blant annet på om de trodde PE på SP500 skal opp, ned eller uendret de neste tre månedene. Totalt sa kun 19% opp, 31% uendret og 50% ned. I grafen under kan dere se fordelingen på type respondent. I forhold til type aksje ser 54% at de kommer til å kjøpe verdiaksjer igjennom earningssesongen. Respondentene var 38% i Europa og 42% i USA/CA, og resten verden over. Det er tydelig at markedet er skeptisk på hva selskapene skal rapportere og favoriserer de trygge selskapene.  Det som dog er interessant er at det er Nasdaq som har gått best i USA så langt i år, så posisjonering i forkant av earnings har ikke vært i tråd med hva de har sagt. Det dette kan tyde på er at markedet kanskje endrer litt fokus fremover. Tallene begynner å legges frem i SP500 denne uken med blant annet Bank of America, JPM, Wells Fargo Citi på fredag.

RECSI: Selskapet har hatt en fin flyt de siste dagene. Aksjen har motstand på 20 dagers glidende snitt som nå er på NOK 14,40. Dette snittet har vært motstand de siste to månedene. Vi så Voleon reduserte shorten sin med 5% av total shortposisjon. Får man brudd over 20 dagers glidende snitt vil det nok åpne for videre inflow og man skal være klar. Silisiumprisene kom inn 4. januar og viste kraftig fall, kræsjet aksjen, men vi har sett at markedet har kjøpt opp siden da.

MAKRO/FX

Powell snakket som nevnt i Stockholm, holder seg til tidligere retorikk om at FEDs goal som er å bekjempe inflasjon. 2 års renter på 4,232 prosent med 10 år på 3,591 prosent. 30 åringen ligger 3,717 prosent. Rentebanen uten store endringer over natten.

USD uten store endringer siden New York stengte, indeks på 102,90 med EURUSD på 1,0752 . Torsdag slippes inflasjonstall fra USA og gitt Powells uttalelser vil dette tallet nødvendigvis bli en veiviser.

I Østen ender børsene noe blandet,  Nikkei er opp 1,03 prosent mens Sydney legger på seg 0,90 prosent. Hang Seng opp 0,65 prosent mens Shanghai er ned 0,22 prosent Gårsdagens tall fra Kina viser økte opptak av lån. KPI fra Australia på, 7,3 prosent, som ventet og detaljhandel inn på 1,4 prosent for november, langt over konsensus. . USDYEN på 132,30 mens AUDUSD ligger 0,6915. Yuan på 6,79835 mot USD.

Det blir nok en dag uten viktige makrotall fra Unionen, en rekke medlemsland slipper dog tall. Vi har auksjon i Tyske 10 års papirer, 1,950 ved siste auksjon. Tyske 10 år ligger 2,274 prosent på morgenkvisten mens Italia 10 ligger 4,212 prosent. UK 10 på 3,585 prosent. Euroindeks på 117,56 mens EURCHF er stabil rundt 0,99. GBP noe sterkere mot USD , 1,2167 mens EURGBP handler 0,8836.

Gull handler 1.886USDo mens Kobber videre mot oppsiden, 4,0960USDlb. Aluminium også noe høyere, 2.465USDt. De softe råvarer faller noe tilbake, Hvete på 728USDb med Mais på 654USDb.Ris på 17,978USDcwt.

Inflasjon krympet noe her hjemme, men fortsatt langt over NB sitt mandat. Vi legger til at det var hovedsakelig energi som skapt den fallende inflasjon, krydret av en del desember salg i mat og drikkevarer. PPI eller produksjoners indeks for industrien viste en oppgang på hele 51,9 prosent for hele 2022. Det er tydelig at presset på oppsiden ikke er over og at det blir vanskelige avgjørelser i rentesetting og i fordeling i økonomisk politikk. Det er også vært å nevne at kommunale og statlige avgifter ikke er målt her å bidra til økonomisk innstramning. Forbruk i Norge er nesten uendret mens spareraten synker, dette bør være av bekymring for sentralbanken og myndigheter. Gitt denne utviklingen fortsetter kan små bedrifter og husholdningen fort komme i likviditets skvis utover på tidsaksen og gir økt finansiell ustabilitet. Økte renter, som synes måtte komme tiltros for at flere økonomer nå ser mulighet for uendret rente i januar , demper neppe denne utviklingen.

Vi ser i dag at det ventes en ny kraftig prisjustering innen kort, mot oppsiden, i matvarer så klart tallene for februar vil bli spennende. EURNOK på 10,7150 med USDNOK på 9,9705 og SEKNOK på 0,9570. GBP koster 12,131.

KPI

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen/artikler/kpi-opp-5-9-prosent-siste-tolv-maneder-i-desember

PPI 

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/produsent-og-engrosprisindekser/statistikk/produsentprisindeksen/artikler/sterk-prisvekst-i-industrien-i-2022

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.