Morgenkommentar 11.05.2022

Oljen Vi ser en videre svakhet i oljen. Alle peker mot EU og at Ungarn ikke vil stille seg bak en sanksjon. Vi ser heller mot USA der bensinprisene er rekordhøye i forkant av driving season og Biden har et mellomvalg som er viktig til høsten. Ser vi på FiveThirtyEight sin samling av undersøkelser (litt som Poll of Polls her hjemme), ser vi at Republikanerne har hatt en økende trend generelt i USA. Hvis amerikanerne kjører i hele sommer med ekstreme bensinpriser, kan det bli tøft å opprettholde et senat som allerede er 50/50 med Kamala Harris som tie-breaker.

De diskuteres om Biden kommer til å frigjøre mer olje fra lagrene for å dempe bensinprisen. Vi mener at dette også kan ha en påvirkning på prisen.

GA FAKTOR: En interessant dag for GA FAKTOR i går. Det er ikke ofte man sitter med børsvinner og børstaper. Vi sitter i GA FAKTOR både med Kongsbergguppen og Solstad Offshore. Heldigvis for vår del steg Solstad med 24,86% og veide 8,275 i forkant av tall, mens KOG «kun» falt med 18,86% og veide 6,39% i forkant. Dette gjorde at Solstad dro porteføljen opp 2,05% og KOG dro porteføljen ned 1,2%. GA FAKTOR er totalt ned 0,16% så langt i mai mot OSEAX som er ned 4,53%. YTD er GA FAKTOR opp ca 16% vs OSEAX som er opp 1,67%.

AKSJEMARKEDET: Nå har vi den siste tiden fått en kraftig oppgang i renter. Det som er interessant er å se på korrelasjonen mellom renter og kobber (som er en utrolig viktig råvare i mye som produseres, og kan reflektere den økonomiske utviklingen). Vi ser at mens tiåringen i USA har steget har kobbeprisen falt. I bildet under ser dere hvordan siste tids bevegelse er en kraftig outlier og enten skal renten ned eller kobber opp. Vi mener at hvis kobber skal opp er det grunnet tegn på mer åpning og mindre lockdowns i Kina. Dette vil være positivt for aksjemarkedet. Eller så skal yielden på renter ned og det er også positivt for aksjemarkedet. Vi tror derfor markedet er modent for en litt svingom nordover, med fokus på risk aksjer.

LANGSIKTIG TENKNING: For de som ønsker litt lystig lesing i en tid med ekstrem vol, så kan bildet under hjelpe. Ser vi til USA er 1 års avkastning fra dagens nivåer i snitt på 17-18% (VIX på 30-35).

MAKRO/FX

I dag slippes særs viktige inflasjonstall fra USA, konsensus er 8,1 prosent åå med 0,2 prosent mm. Kjerneinflasjon er ventet på 6,0 prosent. Alle forventninger er lavere enn ved siste måling. Det er auksjon i viktige 10 års papirer, 2,720 prosent sist, fasit blir  mest sannsynlig noe høyere i dag selv om renter falt noe  tilbake tirsdag. 10 år på 2,989 prosent. 30 år på 3,117 prosent. USD holder seg midt i siste dagers range, 1,0545 med Index på 103,85.

I Østen fikk vi inflasjonstall fra Kina, tallene viser inflasjon som er noe  lavere enn ved siste måling men over konsensus. 0,4 prosent mm og 2,1 prosent åå. Produksjonsprisene stiger med 8,0 prosent, 7,7 prosent var ventet. Alle børser ender med positive tall, Nikkei er opp 0,28 prosent mens Sydney er opp 0,12 prosent. Shanghai legger på seg 1,52 prosent og China A50 er opp 2,12 prosent. Hang Seng er opp 1,54 prosent. YEN er stabil, 130,35 mot USD. AUD  på 0,6959 mot USD og Yuan ligger 6,7475 mot USD.

I Unionen snakker ECB sjef Lagarde, alltid ett øre til henne. Euroindeks på 109,70. CHF handler 1,0485 mot EUR. GBP stabil, 1,2335 mot USD og 0,8550  mot EUR. Det er lite med makro tall og nyheter i eurosonen så fokus som i senere tid mot øst.

Gull noe lavere, vi ser  flow ut av det edel metallet, 1 835USDo. Sølv på 21,497USDo. Kobber noe lavere, 4,2000USDp. Aluminium på 2 761USDt. Hvete på 1,102USDt med Mais på 778,6USDt. Ris omsettes 16,998USDt.

Krona mot svake siden uten de helt store endringer. EURNOK på 10,2210 mens USDNOK ligger 9,6915. SEKNOK på 0,9660. GBP koster 11,958. Ingen store nyheter på berget så som ofte før er det forholdene og risk bildet ute som styrer.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.