Morgenkommentar 11.08.2023

Før vi snakker om markedet, vil vi anbefale alle å se på Børsmorgen i dag kl 0900 på Finansavisen TV. Undertegnede skal delta her direkte; https://tv.finansavisen.no/

OLJE: Brenten klarte ikke å holde seg over toppnivåene fra april og kom ned igjen i går ettermiddag. Dette skjedde til tross for OPEC sin månedlige rapport kom i går og indikerte et underskudd i markedet på 2m fpd dette kvartalet. Vi har sett futurestrukturene bli mer bullish med økt backwardation og mer bullish i opsjonsmarkedet. Selv med dette, så klarer ikke råvaren bruddet.

AKSJEMARKEDET/MAKRO: Gårsdagen var en makrodag. Vi fikk inflasjon her hjemme som fortsatt faller og utover dagen fikk vi amerikansk inflasjon. CPI i USA er fallende og annualisert core siste kvartal er på 4,1%. Vi har nå to målinger på rad med omtrent 0,16%, og neste måling for august kommer én uke før FED møtet 20. september. Får vi da samme måling som nå, noe vi venter, ligger annualisert kvartalsvis core CPI på ca 2%.

For året kom faktisk headline inflation inn på 3,2% og core på 4,7%. Alt var omtrent som ventet

Årsaken til at vi tror inflasjonen faller videre og er basert på flere andre markører vi følger. Sammenligner vi Zillow (amerikansk Finn.no for boliger) sin leieindeks og boligkomponenten i CPI, så ser vi at de følger hverandre.

Vi ser det samme innen for biler, fly, ISM manufacturing etc. Alle indikatorer peker nedover og vi venter en måling rundt samme nivå som vi fikk i går.

Vi så aksjemarkedet tok nyhetene initielt bra, og åpnet godt opp. VI så dog at indeksene i USA falt utover eftan og Nasdaq var den svakeste. Det kan virke som det siste året har vi vært igjennom sell the rumor, buy the news. Der det var lenge snakk om renteheving og markedet falt på det. Da man satte i gang, men så at økonomien holdt seg. Gikk markedet kraftig. Det vi fort kan treffe nå er buy the rumor, sell the news. Man har handlet kraftig positivt på at man begynner å se en rentetopp med lavere inflasjon, men når man nå etter hvert får bekreftelse på at inflasjonen faktisk faller og sannsynligheten for renteheving blir mindre, faller man tilbake da «alle» har kjøpt seg opp, spesielt innenfor tech.

I fondet sitter vi denne mnd med Valueaksjer og vi ser avkastningen sålangt i august er på -1,84%, mens benchmark er -2,45% (-2,85% i USD). Vi ser videre at den korte volatiliteten øker, og det slår mest på Nasdaq som er ned nesten 4% i august, mens Dow Jones kun er ned 1,23%.

Det er tydelig at kapitalen flyter over til mer solide og mer edruelig prisede selskaper.

TEL & GJF: Boring but good. Inntreffer scenariene vi tenker over ser vi at TEL holde bedre enn det meste annet, den vil også kunne finne på å stige. GJF er noe annet men likevel å anse som såpass defensivt at den gjerne kan oppføre seg lignende, særskilt siden den på mange måter er nær «ferdigsolgt» i forkant etter negative newsflow, dårlige tall og muligens også noe frykt rundt uklar smitteeffekt fra Hans, stormen altså. Begge aksjene er også tilbake til bunnene i sin respektive charts og er, i motsetning til det meste annet, ikke overkjøpt, heller tvert imot. Posisjoner i nedtrykte defensive aksjer, som nettopp er solgt fordi risk-on er i momentum, kan fort være høstens varmeste havn.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.