Morgenkommentar 12.05.2022

Oljen Vi ser videre at bensin og diesellagrene i USA fortsetter å falle. Ser vi på østkysten i USA er lagrene ned på det laveste siden november 2017. Dette er et solid tegn på at det er underinvestert i fossilsektoren til å kunne ta etterspørselen som ligger latent i markedet. Dette gjelder også for oljemarkedet, så vi er fortsatt bull fossil energi.

AKSJEMARKEDET: Nok en dag med interessant bevegelser i aksjemarkedet. Etter inflasjonstallene som var høyere enn ventet falt markedene og dollaren steg. Dette reverserte relativt kjapt, i motsetning til hva vi ville antatt etter tallene. Utover ettermiddagen i USA session kom aksjene tilbake og dollaren steg igjen. Så dagen endte slik som man skulle forvente basert på makrodataen som ble lagt frem. Vi har diskutert «peak hawkishness», men med tallene i går kan man fort få litt mer forventninger om at 75 bp renteheving i USA er tilbake på bordet. Vi ser at swapmarkedet priser inn 144bp heving for de tre neste møtene, sammenlignet med 139bps ved close tirsdag.Vi ser at amerikansk tiåring  obligasjoner kjøpes ( høyere obligasjonspris, lavere rente), så tydelig litt flight to safety. Ser vi på børsene er det tech, igjen, som er svakest, og energi sterkest, sammen med utilities og materials.

MOWI: relativt nøytral rapport i går, analysecorpset tatt i betraktning. Aksjen litt soft, men på ekstremt lavt volum ift normalen og spesielt da etter tallfremleggelse. Aksjen hadde falt 5 sammenhengende dager i forkant og totalt med dagen i går en total nedgang på om lag 9% på 6 dager. Utbyttet økes noe som sikkert gjør longs glade, men de guider også høyere kostnader i Norge i Q2 med lavere volum, kanskje ikke en mix man ønsker se. Spotprisen på laks falt i går under NOK 100 noe som ikke burde overraske og det er selvsagt fortsatt historisk ekstremt høyt. Vi tror fortsatt lakseprisen har stor fallhøyde og eventuelle drag på oppsiden i aksjen fortsatt best benyttes som salgsmulighet. På det rent tekniske tok den imot der den skulle rundt 240 nivået som handler om bruddet opp i slutten av mars og toppen i oktober 2021. Nedre støtter finnes i 200 d ma@ 226 og 200 hvor vi i hovedsak ønsker å se den før man kan begynne å pusle med long-idéen igjen.

BWO: For de som er teknisk anlagt så så vi i går et golden cross, definert som 50 dagers glidende snitt bryter over 200 dagers glidende snitt, i BWO. Vi har hatt dette seks ganger tidligere de siste 10 årene med en snittavkastning på 8,2% de neste 20 dagene. RSI er ikke overkjøpt eller oversolgt, og MACD indikerer en nedadgående trend. Periodene med gevinst har gitt i snitt 14% avkastning og perioden med tap gav 6,6% tap. I snitt så har aksjen i disse foregående eventene gått 4,29%, men gangen det failet var det ved en gap åpning. Vi mener at statistikken er god, men det eneste man skal være klar over er at aksjen har trendet mye mer sideveis enn tidligere, noe som kan gi falske signaler. Uansett en aksje som man skal lukte på rent teknisk.

MAKRO/FX

Det utviklet seg til en litt snodig handlesdag i USA onsdag. Til tros for at Labour Departement hadde antatt at inflasjonen skulle avta ette April kom inflasjonstall inn over konsensus og viser at Fed fortsatt må forholde seg til inflasjon på 8 prosent tallet åå. 0,3 prosent mm var 0,1 prosent over forventningene. Renter falt tilbake tiltros for at mange solgte aksjer i frykt for mer og aggressiv rentepolitikk fra Fed. 10 års renter nede 2,92 ved børs stenging. Alle indekser lavere, Nasdaq ned 3,24 prosent og Rusell2000:tok av 2,47 prosent. USD styrket seg , indeks på 104,14.  EURUSD på 1,0505. Teknisk er 1,05 nivået viktig, brudd her åpner for test ned mot 1,00. I dag slippes som vanlig på torsdager tall for trygdesøkende og vi får PPI eller produksjonspriser. Auksjon i 30 års papirer, gårsdagens auksjon i viktige 10 åringen endtee på 2,943 prosent.

USA inflasjonen;

I Østen fikk vi en rød dag på de store børsene. Nikkei er end 1,78 prosent og Sydney tar av 1,87 prosent. Shanghai er end 0,63 prosent mens Hang Seng tar av 2,28 prosent. Det er som i USA en viss frykt for inflasjon og derav rentesetting, fallende børser gir flow av midler til safe haven. YEN sterkere, 129,60 mot USD. AUD på 0,6877 mot USD. Yuan faller med usikkerhet, 6,8085 mot USD.

I Unionen uttalte ECB at en rentejustering var å regne med i sommer. Tyske 10 års papirer på 0,961 prosent etter å ha handlet 1,0920. ECB som alle sentralbanker sliter med høy inflasjon , det kan være at renter ikke er beste verktøy for å stagge utviklingen men markedet oppfører seg ikke som det har gjort historisk så derav blir utfordringene andelenes . Vi får en rekke makro tall fra UK, herunder industriproduksjon, handelsbalanse og BNP. Euroindeks på 109,85. CHF på 1,0460 mot EUR. GBP svekker seg, 1,2201 mot USD og 0,8610 mot EUR.

Gull på 1 848USDo mens Sølv ligger 21,334USDo. Kobber faller noe, 4,1355USDp. Aluminium åpner dagen på 2 778USDt. Hvete på 1.113USDt, Mais på 785,6USDt. Ris på 17,013USDt

En ny dag uten store makrohappenings her hjemme. Regjeringen med storstilte drømmer om havvind satsing, mulig nye industri eventyr men forutsetningene var noe vage så mer kjøtt på beinet kreves for å utløs den store investerings viljen. Krona fortsetter mot svake siden tiltros før høyere energipriser og stabilt riskbildet så fall i korte norske renter kan være del av dette samt utlendingers nedvekting i norske assets som aksjer . Revidert statsbudsjett i dag. EURNOK på 10,2950 med USDNOK på 9,8050. SEKNOK på 0,9678. GBP koster 11,955. Usikkerhet og risk off ute vil være markedsfokus i dag.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.