Morgenkommentar 13.01.2023

Oljen; Vi ligger i ann til å ende opp med oljen denne uken. Vi ser at det drar seg til med kinesisk åpning og flere aktører er øyner priser på 100 tallet ila året. Vi ser også at åpen interesse øker, som tyder på mer aktivitet i råvare. Videre ser vi at markedet handler litt mer bort fra resesjonstanken enn tidligere, noe som gjenspeiler seg i en del metaller som kobber, jern aluminium etc. Vi følger det samme tekniske synet som vi skrev i gårsdagens morgenkommentar at 83,15 er et viktig nivå. Vi så bruddet over der i går, nå vil vi at det skal holdes. Brent ligger 83,61USDb med WTI på 78,14USDb.

AKSJEMARKEDET: I går var det CPI som var den store hendelsen. Tallene kom spot on som ventet og man fikk 2,5% bevegelse ila de to første minuttene på Nasdaqfuturen. Det roet seg deretter og Nasdaq (cashmarkedet) stengte halvprosenten opp.

Som sagt var CPI tallene spot on konsensus og dermed lavere enn forrige gang. Med andre ord, inflasjonen er avtagende. Ser vi på MoM var det deflasjon på varer og energi. Dette sendte MoM headline inflasjon til -0,1%. Så vi markedet inn mot tallslippet har vi handlet mot oppsiden og det kan virke som konsensussynet var priset inn. Markedet begynte å handle positivt forrige fredag, og med gårsdagens tall mener vi at totalmarkedet i USA og Europa skal fortsette i samme lende videre. Det har ikke vært uttalelser fra FED medlemmer som skremmer noen; det har vært snakk om kvartinger videre og renter rett over 5%. Dette er helt in line med markedet og ser vi på renteforventningen som priser markedet nå inn en terminal rate på 4,912%. Dette er nok 25bps lavere enn hva FED indikerer (median på 5,125%).

Etter gårsdagens rapport er vi fortsatt positive til aksjemarkedet. Som vi har sagt før, markedet er så vanskelig å navigere langt ut på tidslinjen, så man må jobbe med det kortsiktige man har. Det vi nå ser er et marked som fikk bekreftelse på fredagstallene og kommer til å handle deretter.

Her hjemme ser vi at oljeprisen tikker oppover, samt at vi hadde en god utvikling i gassprisene i går. Dette bør være med å fortsette å løfte indeksen. Vi hadde en call på at spreaden mellom AKRBP og EQNR skulle minskes. Den er nå praktisk talt borte, ikke innregnet utbyttet fra EQNR. Hvis gassprisene nå tikker litt oppover igjen, er det naturlig at denne spreaden ikke skal minskes mer i det korte bildet.

KAHOT – kom som kjent med profittwarning tirsdag. Aksjen fullstendig massakrert over 2-3 dager med 25% på det verste. Aksjen tangerte i går samme bunn som dagen før på 15,10 som også samsvarer med 2 års lav. Det er i tillegg en del bekymringer rundt en av Kahots største eiere, Hanoa`s likviditet.

Ved slike kursfall gjør man som regel best å følge 3 dagers regelen om man ønsker å prøve innganger. Både i går og dagen før tok aksjen imot på NOK 15,05-15,10 som også tilsvarer 2 års lav. Aksjen oversolgt med en 14 dagers RSI på 27. Aksjen må ta imot her for at det skal være en god idé og være long og caset i det tekniske bildet er ekstremt åpent mellom himmel eller helvete.

MAKRO/FX

Tall for nye trygdesøkende falt til 205K, under konsensus, og vedvarende på trygd falt også mer enn ventet. Tall som underbygger positivitet i arbeidsmarkedet. Det Federal budsjettet viser mer underskudd en ventet og 30 års auksjonen endte på 3,585  mot 3,513 prosent sist. 2 års renter på 4,162 prosent med 10 år på 3,469 prosent. 30 åringen på 3,596 prosent. Hele rentebanen falt gjennom torsdagen og USD på tunge siden og faller videre mot EUR, 1,0840 med indeks 102,07. Høyere børser , lavere renter og USD bildet er tilbake for fult.

I Østen fikk vi handelsbalansen fra Kina, desember tall viser fall i eksport og import, eksport som sikkert uroer mest, ned 9,9 prosent YoY.  Tar med at BOK i Seoul hever renten i Sør-Korea til 3,5 prosent fra 3,25 prosent, børsen opp 1 prosent.  YEN handler sterkere, 129,10 mot USD og vi ser AUD på 0,6956 mot USD. Yuan fortsetter sterkere, 6,7355 mot USD.

I Unionen slippes Handelsbalansen, underskuddet ventes krype noe. Det slippes videre tall for industriproduksjon, 0,5 prosent ventes for november. UK slipper en rekke tall, BNP og industriproduksjon viktigst. Politisk er det fortsatt uvær over øya. Tyske 10 års renter på 2,127 prosent mens Italia 10 ligger 3,992 prosent og UK 10 på 3,365 prosent. Renter i hele Unionen lavere. Euroindeks på 117,46 EURCHF handler 1,0091, sikkert bra for SnB som viste store tap i FX  tidligere i uken og vi ser GBP på 1,2185 mot USD og 0,8890 mot EUR.

Gull prøvde seg over 1.900USDo trosdaget ettermiddag , falt noe tilbake for igjen å handle høyere. Vi åpner fredagen 1.896USDo. Kobber klatrer videre, 4,1725USDld. Aluminium også høyere, bryter over 2.500 strekken 2.557USDt as we speak. De softe uten stor utslag.

                                                                                                                           Under henger chat Kobber siden rett før pandemi.

Krona uten store utslag torsdag, styrket seg noe utover kvelden på stigende oljepris Ingen nyheter her hjemme som flytter markedet. Rentemøte neste uke blir fokus. Politiske uttalelser om renter gir jo fort en tanke til NB sin uavhengighet og deres mandat til å holde økonomisk stabilitet og inflasjon på 2 prosent. Det kan synes som om markedet er av troen på at sentralbanken kjøper seg litt tid, velger å holde renten uendret ved dette møtet. Inflasjonen noe lavere, men det bør tas med i helheten av energi var hovedelementet i de lavere tallene og at det ventes høyere matvare priser i tiden fremover , tallen i februar kan fort endre inflasjonsbildet. Lønnsoppgjøret til våren vil også bli viktig,  press her og i jordbruksoppgjøret vil ikke gi sentralbanken økt rom på nedsiden så kjøpe seg litt tid ved dette rentemøte kan synes fornuftig EURNOK åpner fredagen 10,7475 og vi ser USDNOK på 9,9185. SEKNOK 0,9510 og GBP koster 12,0935.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.