Morgenkommentar 13.03.2023

Oljen ; Vi ser oljen tilbake i range, en del drevet av svekkelse i dollar etter at det er mindre tro på renteheving nå enn det var før. Det er teknisk motstand rundt $83,65-75 nivået. Med en underliggende frykt for resesjon grunn bankusikkerhet, vil vi nok ikke se den aller største oppsiden for brenten. Vi er dog underliggende positive og fra et tradingøyemed så forholder vi oss til rangen som ligger der. Brent på 82,94USDb med WTI på 76,84USDb.

AKSJEMARKEDET: Det har vært en helg fylt av arbeid for en del i amerikansk finans og myndigheter. Etter kollapsen av SVB og kunder ikke kunne få tilgang til sine midler har det i hele vært usikkert hva som skjer i dag. FDIC har tatt over banken og melder at kundene av banken (som fortsatt har penger der) får tilgang på de i dag. I tillegg så har New York State stengt ned Signature Bank og sagt at alle kommer til å ha tilgang til innskuddene siden. Finansdept. i USA ser at det er flere små banker i samme situasjon og ønsker å ta steg for å beskytte innskuddene. Dette vil dog bety at obligasjons- og aksjeeiere vil tape sine verdien, og at ingen tap skal plasseres over på skattebetalerne. Altså ingen «bailout». FED sa at de kom til å åpne «emergency lending program» slik at kunder får tilgang til bankinnskuddene sine.

Disse løsningene er positivt for aksjemarkedet da man ikke får en kraftig smitteeffekt i det korte bildet. SP500 futures peker opp 1.60%, og samme med Nasdaq. Her i Europa ser vi futures indikere en relativt flat åpning.

SVB er en strukturelt viktig bank for startups, men er ikke definert som dette iht til amerikanske krav som i 2018 hevet kravet fra $50mrd i eiendeler opp til $250mrd. SVB har $209mrd. Dette betyr at Basel 3 kravene ikke gjaldt for dem eller andre mindre banker. Det som da kan være etter effekter er endring i regulative krav, da vi i Europa krever at alle banker følger Basel 3, ikke bare systemkritiske banker.

Vi har inflasjonstall fra USA i morgen og onsdag (CPI og PPI). Dette vil gi en indikasjon på renten videre. Nå er det viktig å ha i bakhodet at med situasjonen rundt bankene vil dette påvirke FED sin vurdering. En del av kaoset som har skjedd i SVB er at bankene kan ha en portefølje de ikke trenger å melde inn faktisk nåverdi (Mark-to-Market), da de er såpass sikre og man planlegger å sitte til forfall. Utfordringen er når for mye innskudd blir tatt ut, så må man vurdere å selge deler av denne porteføljen og med de økte rentene har disse statsobligasjonene falt i verdi og SVB hadde da et stort tap som ikke var rapportert i forkant. FED vet at flere mindre banker er i samme situasjon, så for å forhindre samme kollaps som i SVB kan det være at de ikke er like harde på en renteheving da dette ytterligere vil senke verdien på allerede utstedte statsobligasjoner med lavere kupong og da lavere pris (for at yielden skal reflektere markedsrenten). Dette ser vi reflektert i FED Funds som indikerer 93% sannsynlighet for 25 bps heving, men på onsdag priset inn 100% sannsynlighet for 25 bps og 71% for 50 bps. Ser vi på hele kurven har den falt ekstremt; terminal rate var på tett oppunder 5,7% for september, men er nå på 5,035% terminal rate i juli og 4,95% for september. Markedet har virkelig pekt på at FED har fått sin effekt og at det er på tide å roe ned hevingene.

Dette er en pågående situasjon så vanskelig å gi for lange tanker rundt trading. Siste status er i hvert fall at amerikanske myndigheter har tatt grep som forhindrer kraftig spredning og dette tar markedet positivt.

MAKRO/FX

Amerikanske makrotall fredag ga lite rom for troen på lavere renter, men utviklingen i SVB sendte frykt inn i markedet. Flere aktører mener at FEDs rentepolitikk er for aggressiv. Børs, renter og USD alle i sørlig retning. Lite med makrotall i dag, auksjon i 3 og 6 måneders papirer. 2 år renter ligger 4,426 og 10 år på 3,684 prosent. 30 år på 3,741 prosent. Hele rentebanen kraftig ned så frykt for finansiell ustabilitet slår inflasjonsfrykt. Dollarindeks på 103,68 med EURUSD på 1,0715. USD lavere over hele linjen.

I Østen er børsene blandet,  Nikkei ned 1,11 prosent mens Sydney av 0,50 prosent.  Hang Seng opp 1,81 prosent og Shanghai opp 1,03 prosent.  Vi får holde et øye med utviklingen i bankmarkedet og boligmarkedet i Kina.

YEN på 134,40 mot USD og AUD ligger 0,6658 mot USD. Yuan på 6,8915mot USD.

I Unionen er det møtene Eurogroup. Ukraina, sikkerhetspolitikk samt utviklingen i rente via inflasjon trolig høyt på agenda.  Tyske 10 års renter på 2,455 prosent og Italia 10 ligger 4,282 prosent. UK 10 på 3,659 prosent. Det er som i USA, lavere renter all over.

Euroindeks på 120,48, EURCHF på 0,9833. GBP på 1,2108 mot USD og 0,8853 mot EUR.

Gull høyere med risk og svakere USD, 1,881USDo. Sølv på 20,802USDo. Kobber på 4,065USDlb. Aluminium på 2,338USDt. Hvete på 679USDb med Mais på 617USDb. Ris på 16,440USDcwt.

Krona holder seg mot svake siden. Det er flere faktorer, vi ser risk off ute, negativ eller mindre enn ventet rentespread mot andre økonomier og ikke minst økt politisk risk mot økonomiske endringer i skatter og avgifter, dette er ikke noe utenlandske forvaltere setter høyt. Vi ser liten endring i vårt bakteppe. . EURNOK på 11,2920 med USDNOK på 10,5350 og SEKNOK på 0,9925. GBP koster 12,7525

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.