Morgenkommentar 13.04.2023

Oljen; : En svakere dollar, fallende lagre i Oklahoma og data som viser at Russisk oljefrakt faller, dro oljeprisen mot oppsiden. Vi ser en økende backwardation som tyder på at markedet vil sikre seg leveranse i det korte bildet. Videre uttaler Jennifer Granholm, Energy Secretary i USA, at de kommer til å fylle opp de strategiske lagrene, men uttaler videre at det er mye som skal fylles opp så det vil ta tid. Hun har tidligere sagt at de ser det vanskelig å fylle opp i år. Så en liten endring i sentiment der. Brent på 87,05USDb med WTI på 83,04USDb.

AKSJEMARKEDET: I går fikk vi CPI fra USA og i dag får vi PPI. CPI viste en relativt in line bevegelse. Headline var 0,1pp under ventet, mens kjerne var in line. Vi ser at «Shelter» hadde en inflasjon på 8,2%, så litt høyere enn forrige gang. Ingen nedtikk å spore, men vanskelig å spå akkurat når man får knekken. Det vi dog så var at «Rent» var flat sammenlignet med forrige måling, så det kan være at vi nå nærmer oss en effekt her. Markedet reagerte positivt i første omgang, men falt litt tilbake utover ettermiddagen.

Utover kvelden kom møtenotatene fra forrige FED møte, og det ble lagt vekt på den store usikkerheten. FED forventer en mild resesjon utover høsten, men grunnet stor usikkerhet gav de ingen indikasjoner på hva de gjør på maimøtet. FED kommer til å følge med på kreditt tilgangen, spesielt mot mindre bedrifter som låner fra lokalbanker.

Markedet endte dagen i går med en minimalt lavere rentebane for USA enn i forgårs.

For aksjemarkedet i Europa endte man omtrent der man handlet i forkant av inflasjonstallene. Det ble med andre ord tolket som en «non-event», noe vi må si oss enige i. USA falt videre, nok drevet av FED sin erkjennelse at vi kan få en mild resesjon til høsten. Dette er dog det markedet implisitt venter med rentebanen (som ligger lavere enn Dot plot), men å få det fortalt drar nok litt på nedsiden. 

Vi venter en litt svak åpning i Europa, men ser for oss at Oslo Børs, med den sterke oljeprisen skal handle sterkere utover dagen, sammenlignet med resten av Europa.

MAKRO/FX

Det er torsdag og vi får som vanlig tall for trygdesøkende i USA, 232k er ventet opp fra 228k sist uke, PPI slippes , 0,1 prosent på måneden og 3,0 prosent på året er ventet. Auksjon i 4 og 8 ukers papirer samt i lange 30 åringen. 3,877 prosent sist. 2 års renter på 3,987prosent med 10 år på 3,413 prosent. 30 år ligger 3,640 prosent. Hele rentebanen falt, mest på korte siden, med KPI tall og bidrar til noe svakere USD, 1,0988 mot EUR på indeks 101,24. I Canada holdt sentralbanken renter uendret på 4,50 prosent, som ventet. USDCAD på 1,3438

I Østen fikk vi handelsbalansen til Kina, eksport var ventet ned 7,0 prosent og eksport ned 5,0 prosent, fasist viste særs andre tall, eksport opp 14,8 prosent, import ned 1,4 prosent. I Australia fikk vi ledighetstall, 3,5 prosent, tick lavere enn ventet.  Nikkei opp 0,26 prosent mens Sydney ned 0,39 prosent.  Hang Seng av 0,70 prosent og Shanghai ned 0,37 prosent YEN på 133,25 mot USD og AUD ligger 0,6740.  Yuan på 6,8780.

I Unionen slippes tall for industriproduksjon, 1,5 prosent på ÅoÅ er ventet.  Tyske inflasjonstall, 7,4 prosent er ventet, BuBa leder og nr to på talerstolen. I UK slippes BNP tall, industriproduksjon og det er auksjon 10 år Gilt.  Tyske 10års renter på 2,367 prosent med Italia 10 på 4,215 prosent. UK 10 på 3,601 prosent. Euroindeks på 123,71med EURCHF på 0,9858. GBP på 1,2486 mot USD og 0,8800 mot EUR.

Gull i smal range, 2,030USDo med Sølv på 25,545USDo. Kobber på 4,055USDlb med Aluminium på 2,322USDt. Hvete på 676USDb med Mais på 657USDb. Ris på 17,57 USDcwt.

Krona tok en liten pause i svekkelsen, det er tydelig at markedet leter etter grunner for siste tids agerende for NOK. Olje holder seg mot oppsiden og risk bildet er balansert. Vi opprettholder at vår tro at det er kapital flow ut av Norge. Ett annet element siste døgnet er selvsagt at renter faller ute mens tro på at NB vil opprettholde varslede rente økninger eller øke mer enn signalisert vil føre til at rentespread mot utlandet faller noe som igjen vil være NOK positivt. EURNOK åpner torsdagen 11,4680 med USDNOK på 10,4425. SEKNOK på 1,0090 og GBP koster 13,0315.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.