Morgenkommentar 13.06.2023

Oljen; Etter at Goldman, den høylytte oljeoksen, nedjusterer, opplever markedet at man er mer usikker. De har nå kuttet prisanslaget sitt tredje gang på seks mnd. Vi ser videre at timespreads er kraftig svekket og vi ser at spreaden mellom front måned og 6 mnd har falt fra USD 2,1 for en uke siden til 0,88 nå. Det er tydelig at tradere ikke er meget interesserte (eller stresset) for å laste opp med olje nå. Brent åpner tirsdagen 72,23USDb med WTI på 67,63USDb.

Oljen handler nå helt i nedre del av rangen sin og nedre bollinger. Dette er tredje bunn, så stopper under her er det nok mange av. Fra et teknisk synspunkt har nedre bollinger (2 stdav fra 20 dagers glidende) vært et støtte ved første forsøk. Bollinger ligger i skrivende stund på 71,04. Markedet handler generelt mot nedsiden, så man skal ha risk management langt fremme i panna i den situasjonen vi er i nå.

AKSJEMARKEDET: Markedet favoriserer vekstaksjer, noe vi ser reflektert i fondet vårt Global Assets Dynamic som skiftet fra til VEKST i juni og ser en 2% meravkastning mot indeks så langt denne måneden. Vi ser det også reflektert i USA der NASDAQ er opp 4,07% MTD mot SP500 som er opp 3,81%. Innenfor SP500 er Vekstindeksen opp 2,74% og Verdiindeksen opp 1,77%. Markedet er tydelig underposisjoner aksjer, og det synes. FANG indeksen er fortsatt den sterkeste med en oppgang på 4,84% i juni. Markedet er ikke redd for noe renteheving i juni og har nok gjort sett for seg at endringen i styringsrenten fremover er såpass liten at frykten for at posisjonering mot rentebærende instrumenter ikke skal endres nevneverdig. Dette gjør at vekstaksjer har sin renessanse og fortsetter denne videre.

Økonomien i USA virker fortsatt å være sterk. En analyse med kortbruk fra BofA viser at andelen brukt på diskresjonære varer er høyere enn i 2019. Det som også er interessant er at forholdet mellom kredittkort og debetkort er lavere enn før pandemien for lavere og middelklassen. Det er med andre ord ikke mer gjelde i det korte bildet som drar opp forbruker.

ZAP: I går ble det meldt at Easee får full salgsstopp i Norge (i tillegg til Sverige). Hvis det ikke klages inn vil det bli salgsstopp i hele EØS. Det ligger an til dette. Dette gjorde at Zaptec tok seg et hopp på børsen i går med stort volum. Det kan dog virke som det ikke var veldig nye nyheter slik aksjen handlet. Den åpnet høy og stengte nesten på dagens lav. Da første nyhet sprakk rundt Easee i mars, stengte aksjen betydelig høyere enn lav og fortatte videre. Denne nyheten i går, var nok ventet og at oppsiden i denne aksjen er meget stor de neste dagene ser vi som lite sannsynlig.

MAKRO/FX; Det er duket for amerikanske inflasjonstall i dag. KL1430 har vi fasit. 0,2 prosent på måneden ned fra 0,4 prosent og årstakten ventes på 4,1 prosent som igjen er ned fra 4,9 prosent. Kjerne ventes på 0,4 prosent og 5,3 prosent. Auksjon i lange 30 års papirer, 3,741 var fixed sist. Vi ser 2 års renter på 4,550 prosent og 10 år på 3,726 prosent. 30 år ligger 3,875 prosent. USD noe svakere og med spekulasjonen om en FED pause i rentehevinger vil trolig vi se videre fall i kursene. Indeks på 102,94 med EURUSD på 1,0795.

I Østen endte børsene blandet. Nikkei opp 1,78 prosent mens Sydney la på seg 0,19 prosent. Hang Seng opp 0,28 prosent og Shanghai av 0,14 prosent. Tallene for nye lån og utviklingen i finansering og gjeld uteble mandag, står på agenda i dag. YEN handler 139,47 med AUDUSD på 0,6762. Yuan glir videre mot nedsiden, 7,1715 mot USD.

I Unionen får vi tyske og spanske inflasjonstall. Tyskland slipper også ZEW indeksen. I UK får vi ledighetstall samt lønn og innteksts utviklingen. Auksjon i UK 10 papirer, 3,849 prosent sist så her blir fix lang høyere denne gangen.  BoE sjef Bailey snakker KL1600.

Tyske 10 år på 2,355 prosent med Italia 10 på 4,043 prosent. UK 10 på 4,384 prosent. Euroindeks på 123,68 med EURCHF på 0,9780. GBP på 1,2535 mot USD og 0,8611 mot EUR.

Gull handler 1,973USDo med Sølv på 24,223USDo. Kobber på 3,769USDlb og Aluminium omsettes 2,232USDt. Hvete på 628USDb med Mais på 614USDb. Sukker på 25,39USDp og Ris ligger 19,663USDcwt. Ris priser er dermed opp 20,82 prosent på året og ligger på rekordnivåer, og ser man bort fra en topp under finanskrisen og covid utbruddet er nivåer ikke handlet før.

Krona reverserte noe mandag, råvarepriser lavere bidro. Liten med nyheter her hjemme, men revidert budsjett er ikke landet. Handlingsregel og bruk at penger til forsvar og Ukraina er topp saker. EURNOK på 11,6250 med USDNOK på 10,7650. SEKNOK på 0,9995 og GBP koster 13,4975.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.