Morgenkommentar 14.03.2023

Oljen falt rett ned mandag og vi ser av  opsjonskontrakter at markedet «løper» til put opsjoner med den risikoen vi ser i markedet. Forholdet mellom long og short har vært det høyeste siden 2019, så naturlig med en sånn økonomisk event at markedet blir litt usikre. Fallet i brenten er altså kun drevet av posisjonering og har ikke med noen faktiske fundamentale hendelser i oljemarkedet isolert sett. Volatiliteten i oljen er på det høyeste nivået siden tiden rundt invasjonen i fjor. Brent ligger 79,98USDb med WTI på 74,02USDb.

AKSJEMARKEDET: Det ble en litt roligere dag i USA, etter en meget volatil og negativ dag i Europa med ned over 3% på flere børser. Det var naturligvis Bank og Energi som var de to svakeste sektorene på denne siden av Atlanteren, og det samme så vi i USA.

Indeksene i USA endte flatt, men Nasdaq svakt i pluss og SP/DOW svakt i minus. Dette kan nok forklares med at rentefallet har gitt et visst søkelys på vekstaksjer da rentefrykten er justert kraftig ned. I gårsdagens morgenkommentar som ble skrevet rundt kl 0600 skrev vi at terminal rate lå i overkant av 5%. Nå ligger den på 4,846% og viser at rentetoppen er i mai og ikke i september. Vi ser også at spreaden mellom 2 og 10 årig statsobligasjon i USA har justert seg kraftig inn. Spreaden var på det største 110bps forskjell, men ble handlet inn til en spread på 40 bps i går. I skrivende stund ligger spreaden på 62bps. Rentemarkedet, som kanskje verdens største finansmarked sammen med FX markedet, har opplevd en ekstrem endring i hele sentimentet de siste par dagene. Dette smitter da over til aksjer og vi ser forskjellen tydelig mellom Nasdaq og Dow Jones.

I dag peker futurene i Europa og USA opp mellom 0,25-0,5%. Det er inflasjonstall fra USA kl 1330 (USA har sommertid). Hvis disse tallene er på den svake enden, vil det nok være enklere for FED å snakke ned renten, men er det en sterk inflasjon kan det være at FED hever renten med 25bps og holder. Tallene i dag, og for så vidt i morgen, blir meget interessante da det kan sette FED mellom «a rock and a hard place». Mange peker på at disse bankkollapsene vi har sett er det FED trengte som en reaksjon på rentehevingene for å si at de kan ta en pause. FED har hevet rentene fra ca 0 til ca 5%, uten å få noen reaksjon i realøkonomien, er nå bankkollapsen reaksjonen de ventet på?

DNB –vifølger opp callen om salg her på morgenkommentar 28. februar da aksjen handlet 207+. Callen handlet om at vi opplevde kursoppgangen som noe kunstig da den kom veldig fort og mest fordi veldig mye av kjøpene som ble gjennomført kom fra selskapet selv gjennom tilbakekjøpsfullmakten. Dette tilbakekjøpsprogrammet ble avsluttet/ ferdig forrige fredag. Totalt kjøpte DNB tilbake over 5 M aksjer til en gjennomsnittskurs på ca NOK 201,-. Dette ser ikke i dag ut som en veldig god bruk av aksjonærenes penger, men man kan jo ikke akkurat klandre de for at de ikke så bankproblemene i US komme. Det var det ingen som så. Uansett er vi tilbake i preferert range i DNB som er 180-200 og litt ytterligere støy her så er vi tilbake i bunn på lave 180,-. Time will show.

GLOBAL ASSETS i media: I morgen kl 0855 er det bare å slå på Finansavisen TV. Lars skal snakke om SVG, inflasjon og hva han tenker om renter og markedet videre.

MAKRO/FX

Dagens happening over there er KPI tall, ventet på 6,0 prosent på året ned fra 6,4 prosent. På måned er tallet 0,4 prosent mot 0,5 ved siste måling. Kjerne ventes 5,5 og 0,4 prosent på samme tidsakse. Effekter av raskt hevde renter og målet om stabil inflasjon på 2,0 prosent opp mot fallende finansbedrifter og banke er fokus, markedet synes å vekte frykt for «kraftig fall» i finans tyngst, uansett i korte bildet.  USD styrket seg noe igjennom mandagen i Europa, svekker seg noe over natten, vi åpner tirsdagen med indeks på 103,454 og EURUSD ligger 1,0700 Renter fortsetter å være under press, 2 år på 3,911 prosent med 10 år på 3,537 prosent. 30 åringen på 3,682 prosent.

I Østen endte børsene med røde tall,  Nikkei ned 2,19 prosent mens Sydney er av 1,41 prosent. Hang Seng ned 2,49 prosent og Shanghai faller 0,58 prosent. YEN handler 133,68 mot USD og AUD ligger 0,6656 mot USD. Yuan på 6,8650 mot USD.

I Unionen slippes tall fra en del medlemsland, industriproduksjon i Italia, KPI i Spania og det er auksjons i en rekke rentepapirer fra Tyskland, Frankrike og Italia. Høyere renter øker myndighetenes kostnader og bidrar til mer effektivisering om budsjetter skal holdes.

I UK slippes tall for arbeidsledighet, 3,8 prosent er vente og det er auksjon i 10 års rentepapirer, 3,527 verd siste auksjon. Sveits slipper PPI. Tyske 10 års renter på 2,276 prosent med Italia 10 på 4,185 prosent. UK 10 på 3,415 prosent. Euroindeks holder seg høyt,  120,30 er historikk høyet nivå.  EURCHF på 0,9755 og vi ser GBP ligge 1,2164 mot USD og 0,8796 mot EUR.

Gull noe høyere, 1.913USDo med Sølv på 21,883USDo. Kobber handler 4,014 prosent og Aluminium omsettes 2.321USDt. Hvete på 683USDb, spenning til om Russland/FN avtale rundt frakt på Svartehavet forlenges lengre enn en måned som skissert, om ikke kan priser stige brått.  Mais på 612USDb og Ris omsettes 16,815USDcwt.

Torsdag får vi rapport fra Regional Nettverk til Norges Bank her hjemme. En stemningsrapport fra økonomien rundt i landet. Viktige elementer er arbeidskraft og press på lønninger samt effekter av svekket valuta. Vi ser krona fortsetter å teste nedsiden og det ble spekulert i om Norges Bank bør stoppe sine valutakjøp som styres av overskuddet i petroleumsindustrien. Vi ser ikke dette som veldig tenkelig, men i presset situasjon får vi holde døren åpen. Norges Bank er neppe fornøyd med utviklingen i vår valuta og det kan synes som vanskelig å agere mot svekkelsen som bidrar til importert inflasjon . Vi ser EURNOK teste nivåer opp og over 11,40 mandag, åpner tirsdagen 11,3375 med USDNOK på 10,5950,  SEKNOK på 0,9975,  GBP koster 12,8910.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.