Morgenkommentar 14.04.2023

Oljen; Bloomberg har regnet på forventet uttak fra oljelagrene i år basert på OPEC tall, og det viser at mot slutten av året kan man forvente seg et underskudd på 2m fat per dag, men kortsiktig gått fra overskudd til underskudd. Vi er derfor langsiktig positive til oljen, men har respekt for det tekniske korte bildet.

RSI på brent på 62 og toppen fra januar var på 89,09. Et par dollar over gårsdagens topp.

AKSJEMARKEDET: En god PPI i går, som falt 0,5% MoM, mot ventet flat. Kjerne falt med 0,1% mot ventet opp 0,3%. Vi ser her at tjenestesektoren fortsatt er sterk og holder inflasjonen oppe. Det positive for aksjemarkedet er at PCE (som FED har som sin favoritt for å måle inflasjon) vil begynne å falle om vi ser denne trenden i PPI fortsette. Rentebanen relativt uendret, men litt ned i går.

Dette er i våre øyne isolert sett positivt for aksjer, og vi så en positiv reaksjon i USA går. Det var høyrisikoaksjer som leverte best i går, noe som er naturlig med en så rentespesifikk hendelse.

Her hjemme ser vi fortsatt at oljeselskapene er ikke drar med på oppsiden sammen med oljen, noe som man skal følge litt med på. Vi så TGS skuffe på Q1 omsetningstall og ble straffet i markedet. Et sunt tegn på at markedet hensyntar virkeligheten etter en aksje og en sektor har gått såpass.

Vi venter en positiv, men relativt rolig dag i dag. Indeksene globalt ligger og presser mot toppene sine, noe som kan gjøre at investorer avventer litt. Vi tror ikke bruddet blir kjøpt på første forsøk. Man skal også huske at Nasdaq er opp 18% i år, og VIX er på lave nivåer. Så vi har gått mye og derfor tviler vi på at toppene fra februar (MSCI WORLD) blir kjøpt opp.

Tørrbulk/ GOGL – aksjen har tatt ett pust i bakken siden den toppet ut i begynnelsen av mars måned i overkant av NOK 110,-. Dette etter å ha steget over 35% fra års start. Aksjen har beveget seg lenge i range 80-90 før den brøt hardt opp gjennom 90 i begynnelsen av februar. Da handlet det nok mer om optimisme rundt at Kina igjen skulle åpne opp enn den generelle rateutviklingen på daværende tidspunkt. Aksjen tilbake til 90-tallet og finner støtte i 200 dagers glidende snitt på NOK 95,- og under på februar bruddet opp på NOK 90,-

Hva angår kullpriser har de falt mye tilbake de siste månedene som kan føre til at kineserne benytter muligheten til å øke importen igjen, og spesielt siden det det uoffisielle importforbudet fra Australia er borte. Capesizerater har 3 doblet seg siden slutten av februar. Fra USD 5800/dag til USD 15657/dag i går.

MAKRO/FX

Det er fredag og tid for detaljhandelstall, -0,4 prosent for måneden og 5,9 prosent på året er ventet. Industriproduksjonen ventes stige med 0,2 prosent for mars og rekke indekser fra Michigan.  FEDs Waller på talerstolen, alltid fokus til endringer i synet rundt inflasjon og renter. 2 års renter på 3,970 prosent med 10 år på 3,441 prosent. 30 år ligger 3,686 prosent. USD noe svakere og handler igjennom 1,10 streken mot EUR. VI ligger 1,1070 med indeks på 100,50 Under henger EURUSD siste 2 år. Som det synes 1,10 området viktig teknisk.

I Østen endte børsen som i USA, høyere. Nikkei opp 1,11 prosent mens Sydney opp 0,53 prosent. Hang Seng opp 0,28 prosent og Shanghai legger på seg 0,54 prosent.  YEN handle 132,45 mot USD mens AUD ligger 0,6780 og Yuan 6,8390 mot USD.

I Unionen WPI i Tyskland og KPI fra Frankrike og Spania. Industriproduksjonen kom ut torsdag og overrasket på oppsiden.  I Sveits slippes PPI og fra UK får vi Labour Productivity. Tyske 10 års renter på 2,370 prosent med Italia 10 på 4,219 prosent. UK 10 på 3,591 prosent.

Euroindeks på 123,94 med EURCHF på 0,9822. GBP på 1,2540 mot USD og 0,8828mot EUR.

Gull høyere, svekket USD bidrar, 2,057USdo. Sølv omsettes 26,043USDo. Kobber på 4,165USDlb og Aluminium på 2,387USDt. Hvete på 661USDb med Mais på 661USDb. Ris 17,498USDcwt.

Ingen store makronyheter her hjemme. Krona uten store utslag torsdagen. Styrket seg litt i USA tid, vi tenker rentespread bidrar.  Vi åpner dagen med EURNOK på 11,3910og USDNOK på 10,2900 SEKNOK på 1,0023 og GBP koster 12,9020

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.