Morgenkommentar 14.06.2023

Oljen: Vi ser Asiatiske aksjer handler mot oppsiden i påvente av stimuli. Nøkkelen for råvarer nå er hvordan en slik pakke ser ut. Vi kommer nok til å se handel i oppsiden i brent, opp mot motstand. Vi kommer dog ikke til å få brudd opp uten at man får noen kraftige fundamentale nyheter, og dette henger på kinesiske myndigheter i det korte bildet, tror vi. Brent handler 74,68USDb med WTI på 69,72USDb på morgenkvisten.

AKSJEMARKEDET: Inflasjonstallene i USA kom inn akkurat som ventet og solidifiserte markedets tanke om rentepause. Dette gjorde at aksjer fortsatte i samme steam som tidligere. De amerikanske indeksene endte i pluss, og nok en gang Nasdaq som var sterkest. Vi ser at inflasjonen er fallende overall, noe som er et bra tegn. Rentebeskjeden kommer i kveld, den er i seg selv ikke veldig spennende, men det man skal følge med på er Dot plot, som sier noe om veien videre. Markedet priser inn total 25bps høyere rente og peak ved septembermøte og netto flat renten herfra ved årsslutt. Vi tror at Powell prøver å opprettholde den troen, og kommunisere at det er data drevet og inflasjonen fortsatt er høy og økonomien motstandsdyktig.

Europeiske futures peker mot en flat åpning. Vi har hatt fire dager med oppgang, så en liten flat dag er nok ikke usannsynlig. Oljeprisen flat så lite å få derfra for de norske aksjene. Vi får se hvordan naturgass handler i dag, etter at gårsdagen bød på en 20% oppgang etter produksjonsstopp her i Norge. Aksjer sett igjennom indekser, kommer nok til å være rolig i dag. Fokus mot enkeltaksjer

FRO: Aksjen stengte på $15,05 i USA i går og med dagens valutakurs tilsvarer det NO 160 i kurs. I tillegg var det negative ordreubalanse ved NYSE close. VI tror aksjen kommer til å falle ned mot NOK 160 i dag.

NOD- ekstremt sterkt momentum i en måned nå nær fritt for nedtick. Bunn er lang bak oss og dit våger vi oss på å si at vi aldri ser aksjen handle igjen, under NOK 110,-. Skrellet på tallfremleggelsen sist på tampen av april var stygg og situasjonen ble ikke bedre av at NOD hadde kommet med PW i forkant og tydeligvis ikke ryddet godt nok i skapet eller instruert markedet godt nok. Ett ellers så populært og svært godt likt management fikk seg nok en skrape i lakken der. Aksjen har uansett lagt bak seg en voldsom måned med 25% siden mid mai. Aksjen fikk en første ordentlige røde dag i går etter en oppdatering fra Morgan Stanley med likevekts anbefaling og tp NOK 125,-. Denne dippen kommer kanskje gledelig på noen da det nok er tagere i aksjen som har kviet seg for å løpe etter. Vi tror momentet er kommet for å bli og er fortsatt der at man skal kjøpe dipper. Ingen spesifikk motstand før 200 dagers glidende snitt i NOK 150,-. Det er ellers verdt å merke seg at den enorme short posisjonen på 17 Mill aksjer siden mandag forrige uke minker noe som naturligvis kan bety at noen er i ferd med å dekke og ta gevinst. Daglig volum i aksjen er kun i spesielle tilfeller over 1 Mill så her er det ikke vanskelig å forestille seg at det kan bli trangt i døren.

MAKRO/FX;  I dag blir en viktig dag over there. Vi har rentemøte i FED og KL 2000 CET har vi svaret. Markedet er noe blandet i sitt syn med hovedvekten er for uendret rente på 5,25 prosent. Det er pressebrief 30 min etter kunngjøring og vi tror det blir store fokus på Powells ordvalg.  FOMC slipper også sine fremtidsanalyser som også er en god pekepinn på veivalg. Litt tidligere på dagen slippes PPI, konsensus er -0,1 prosent på måneden mot 0,2 prosent ved siste måling. Kjerne ventes uendret på 0,2 prosent.

Renter åpner onsdagen med 2 år på 4,658 prosent og 10 år på 3,812prosent og 30 år på 3,920 prosent. Vi er sikre i at rentemarkedet vil få intradag bevegelser i etterkant av FEDs pressebrief. USD handler i siste dagers rangebilde,  1,0785 mot EUR på indeks 102,93.

I Østen endte børsene blandet. Nikkei opp 1,75 prosent og holder siste tids stigende trend mens Sydney er opp 0,34 prosent. Hang Seng ned 0,48 prosent og Shanghai ender flatt. PBoC og tall for utlån viste fall i alle indekser noe som selvsagt er tegn på mindre aktivitet. En får følge nøy med å se om det kommer justeringer og økonomiske tiltak.  YEN handler 140,07 med AUDUSD på 0,6778. Yuan på 7,1660 mot USD.

I Unionene slippes tall for industriproduksjon, 1,0 prosent på måned og 0,8 prosent på året er ventet, positiv vekst er ventet mot fallende tall sist. En rekke tall fra UK, BNP og industriproduksjon viktigst, Euroindeks på 103,48 med EURCHF på 0,9764 og GBP ligger på 1,2606 mot USD og 0,8554 mot EUR. Tyske 10 år på 2,448 prosent med Italia 10 på 4,045 prosent. UK 10 på 4,471 prosent.

Gull handler noe lavere med risk bildet, 1,960USDo med Sølv på 23,858USDo. Kobber noe høyere, 3,8200USDlb. Aluminium på 2,247USDt. Hvete på 634USDb med Mais på 607USDb. Sukker ligger 25,13USDp. Ris noe lavere en siste dagers noteringer,  17,928USDcwt.

Vi fikk enighet i revidert budsjett her hjemme og som vanlig var alle involverte fornøyde og alt var i vater. SSB slapp tall for veksten i norsk økonomi (  https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap/artikler/nedgang-pa-0-4-prosent-i-norsk-okonomi-i-april) som må være til bekymring og siden nedgangen var bred forsterker bekymringen. Tallene isolert sett minsker rentespøkelset. Krona styrket seg en del gjennom tirsdagen, olje og risk bidrar, men kanskje like viktig er at markedet ser mot mindre rentespread og derav mer attraktivt med NOK så får neste dager se om vi trender videre. EURNOK handler ved teknisk viktige 11,48 nivået. USDNOK på 10,6510 og vi ser SEKNOK på 0,9950. GBP koster 13,4350.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.