Morgenkommentar 14.08.2023

Oljen; Det skrives mye om at markedet kommer til å være i et underskudd fremover nå, med Saudi sine kutt. Både OPEC og IEA sine rapporter har nå pekt i den retningen. Det vi dog ikke ser er et marked som kjøper brenten ut av rangen sin. For de som ønsker å ta en del i markedet så vil en straddle fortsatt være naturlig. Brent ligger 85,89USDb med WTI på 82,24USDb.

Vi er underliggende bull til det fundamentale, men har respekt på at den tekniske motstanden kan holde, spesielt med tanke på at en del markedsaktører har fylt opp porteføljene sine med olje de siste ukene.

AKSJEMARKEDET: Vi så markedet globalt sett enda ned for uken. Norge endte positivt, mye drevet av EQNR og gassprisene. Så langt denne måneden er det kun Norge og Danmark i pluss. Dette er hovedsakelig at begge indeksene er €n aksjer, EQNR og Novo Nordisk, som veier 25-30% av indeksene.

Denne uken er relativt stille på global makro, men her hjemme får vi rentebeskjed på torsdag. Vi venter dog at det ikke kommer til å flytte aksjene noe meget. På earningssiden får vi 77 selskaper som rapporterer i Norge, men veldig mye smått og sparebanker. De litt større som flere investorer er involvert i så er det REC på tirsdag, Flex LNG, 2020 Bulkers på onsdag, AUTO, Veidekke, DNO på torsdag og på fredag kommer SCATC. Ingen indeksflyttere, men aksjer en del har interesse i.

På indeksnivå så ligger SP500 nå 50 dagers glidende snitt. Da indeksen konsoliderte under 4200 tidligere i år (før bruddet opp i mai/juni) var 50 dagers snitt støtte for indeksen. Man skal da være klar over at det kan komme inn litt kjøpere som vil teste disse nivåene. Man skal dog være klar over at Nasdaq brøt under 50 dagers på fredag, men vi har ikke sett den trendlinjen gi like mye støtte til Nasdaq som SP500. 

Vi har ikke endret vårt overordnede syn, men vi vil løfte frem at markedet kan få litt støtte i starten av uken.

MAKRO/FX

Renter har handlet høyere i de fleste vestlige økonomier over sommer, inflasjon noe lavere, men vi ser fortsatt ett stykke end til 2 prosent som de fleste har som referanse. US 10 år på 4,179 prosent med UK 10 på 4,574 prosent og Tyske 10 år på 2,627 prosent. Vi ser flere aktører nå argumenter for lavere rente i USA i 2024.Her hjemme var også tallene noe lavere ved siste måling, men inflasjonen holder seg høy så at NB hever renter ved neste møte er nok ganske så ventet. Vi havner ved det evige spørsmål om hvor høy rente struper økonomene og skaper andre utfordringer.

Ingen viktige makrotall i dag, men i morgen slippes viktige tall fra Kina og NBS holder pressebrief.

Softe råvarer har handlet lavere over sommer mens de fleste harde har holde seg på jevne nivåer. Olje og Gass høyere.  I FX verden har EURUSD holdt seg rundt 1,10 mens YEN handler noe svakere. Yuan svakere og her er sentralbanken innen med støtte. GBP stabil mens CHF har styrket seg nok. Vår egen krone lå lenge i smal range men det kan synes som om markedet tok lavere inflasjon som tegn på mindre aggressiv sentralbank og at rentemargin utlandet ikke vill stige. EURNOK åpner uka 11,4450 med SDNOK på 10,4620. SEKNOK på 0,9650 og GBP koster 13,2670.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.