Morgenkommentar 14.10.2022

OLJE: Oljeprisens bevegelser i går handlet i tandem med aksjemarkedet, risk off og oljen handlet ned og risk on, oljen handlet opp. EIA tall peker på at oljen skal videre ned da både bensin og oljelagre steg kraftig. Så igjen, her mener vi at det er markedstekniske bevegelser.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk inflasjonstallene i USA i går og de var så vidt høyere enn ventet over hele linja (med type 10 bps). Vi fikk også Jobless claims som var stigende og over ventet. Så disse tallene snakker litt mot hverandre. Vi fikk initielt et kraftig fall i markedet. SP500 futuren falt med nesten 4%, men hentet seg inn over 5% igjen utover kvelden.

Det som er interessant å bemerke seg er at kapitalflyten gikk ikke inn i «risk on», men i «risk off» faktorer som Verdi (gårsdagens beste faktor i USA), samt at vi så ila kvelden i går at vår aksjeportefølje (ex VIX) bedre enn indeks. Dette skulle man ikke tro da vi ligger i aksjer med Lav Volatilitet.

Vi tror gårsdagens rally var mye preget av det tekniske. SP500 snudde nesten nøyaktig på 50% Fibonacci nivå fra bunnen av mars 2020. De siste ukene har det vært en del handel i OTM put opsjoner og når man får en kraftig økning i delta i dag, vil hedgingdeskene ligge for mye short og må dekke seg inn. Det er naturlig at dette sammenfaller med tekniske nivåer, da dette ofte styrer derivatmarkedet mer.

Så du kan si at en del av reverseringen i går var drevet av short skvis og teknisk allokering, ikke at det fundamentale ut i fra inflasjonstallene eller arbeidstallene. Vi kommer til å følge flyten utover og se om det er støtte i gårsdagens bevegelse. Det er noe som sier oss at vi ikke er «out of the woods» enda.

Vi får en del tall fra amerikanske banker i dag. Dette er naturlig å kunne si noe om markedet og økonomien videre.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.