Morgenkommentar 15.06.2023

Oljen; Amerikanske oljelagre steg kraftig i går. Ekskludert strategiske lagre så er olje og bensinlagrene på den høyeste siden august 2021. Mye av veksten kommer fra Gulfkysten og Cushing. Ser vi på utviklingen i bensinlagrene så tyder de på at etterspørselen falt litt forrige uke. Dette kan være grunnet såpass mange som holdt seg innendørs på amerikansk vestkyst under skogbrannene i Canada. Vi ser selv om utilization rate for raffinerier falt med 2,1% (blant annet grunnet brann på et stort raffineri) så klarte ikke eksportmarkedet å få ut olje og raffinerte produkter, så vi fikk en god vekst. Alt i alt, en svak rapport for oljemarkedet. Vi ser brent handle på 73 tallet, men innenfor rangen sin. Brent på 73,49USDb med WTI på 68,59USDb.

AKSJEMARKEDET: Rentebeskjeden kom fra FOMC i går og var som ventet uendret. FOMC medlemmene er litt mer bullish til økonomien fremover enn hva markedet er og kom med et dot plot som indikerer en sterkere rentebane enn det som ligger i markedet. Vi ser nå at FED Funds Futures for utgangen av året indikere en rente på 5,25% vs dot plot som indikerer 5,625% som median. FED hevet rentebanen fra 5.125% opptil nevnte nivå. Årsaken var at FED ser en fortsatt meget sterk økonomi og en PCE som ikke substansielt faller. Derfor mener de at med dataen man sitter på nå, så støtter det oppunder to rentehevinger til innen årsslutt. Det Powell også uttalte er at møte i juli er «live», dvs at de faktisk ikke har helt bestemt seg. Får man derfor substansiell fall eller tegn til svakhet i økonomien kan de fortsette å vente med heving, men ser vi samme trend som nå, kommer FED til å heve på neste møte. Det som er smart av FED er å indikere en høyere bane, men uttale at de er data drevne. Powell sa selv at man ikke kunne stole på noen estimater ett år frem i tid. Med å gjøre dette kan de hele tiden justere det de snakker om for å følge strømmen av data uten å egentlig måtte overraske noen.

For markedet ser vi på denne hendelsen som svakt negativt for aksjer, men ikke noe som skal «shake things up». Såpass mye var ventet, og vi ser at markedet ikke helt tror på dot plot, så man priser ikke inn de nivåene FED kommer med.

Fra Østen ser vi at Kina fortsetter sin trend om å støtte oppunder økonomien. De kuttet ett års MLF rente som et ytterligere stimuli tiltak. Dette var nok ventet, men forteller hvor landets finansielle ledelse ligger ifht til stimuli.

Totalt sett venter vi en svak nedgang i dag, men ikke noe å bite negler for. Markedet skal prise inn en litt stivere rentebane, men som sagt, er ikke den såpass hevet at narrativet skal endres. Vi venter at aksjemarkedet skal fortsette i samme trend som tidligere.

MAKRO/FX; Ny dag med spekket makro kalender i USA. Vi åpner med detaljhandel og kjerne ventes opp 0,1 prosent som er ned fra sist, 0,4 prosent. Philly Fed sin indeks ventes falle 13,5 noe mer enn sist -10,4. Torsdag og tall for tygdesøkende, 250k ventes som er 11k færre enn for en uke siden. Oversikt over eksport og import priser og industriproduksjonen ventes stige 0,1 prosent på måned som igjen er noe lavere enn sist. Renter steg noe utover kvelden i går,  korte siden klart mest, 2 år ligger 4,743 prosent med 10 år på 3,830 prosent. 30 åringen handler 3,920prosent. USD mot svake siden,  EURUSD på 1,0821 med indeks på 102,83.

I Østen fikk vi også en rekke makrotall, Kinesisk industriproduksjon inn på 3,5 prosent på årstaken, ned fra 5,6 prosent ved siste måling. Ledigheten stabil på 5,2 prosent og detaljhandel falt til 12,7 prosent på året ned fra 18,4 prosent sist. NBS  holdt presse brief og de kutter i renter på midt term loan. Neste uke kommer hoved renten opp, og med stadig fallende makrotall som kommer inn under siste måling og under konsensus tror vi på tiltak fra myndighetene.  Hong Kong var det rentemøte og renten ble uendret på 5,50 prosent. Ledigheten i Australia på linje med forventninger,  3,7 prosent.  Nikkei ender flatt mens Sydney er opp 0,30 prosent. Hang Seng opp 1,61 prosent og Shanghai opp 0,60 prosent. YEN handler 141,20 mot USD og 0,6818 mot AUD. Yuan på 7,1620 mot USD.

I Unionen er det rente møte for Lagarde og ECB. Det ventes er hike på 0,25 prosent til 4,0 prosent. Sentralbanken slipper resultatet KL1415 med presse brief 30 min senere. Inflasjon i eurosonen noe lavere så ett øre til Lagarde og deres vurderinger og betraktinger på om flere hikes og rente justeringer er nødvendige. Dette er videre møte i Eurogroup. Tyske 10 års renter, 2,4620 prosent på morgenkvisten. Italia 10 på 4,073 prosent og UK 10 på 4,4180 prosent. Euroindeks på 123,45 . EURCHF på 0,9774.  GBP mot sterke siden, 1,2650 mot USD og 0,8555 mot EUR.

Gull på 1,948USDo med Sølv på 23,567USDo. Kobber på 3,8360USDlb og Aluminium på 2,235USDt. Teknisk ser vi bunnformasjoner i mange råvarer, softe og harde, så meg økt aktivitet kan økt etterspørsel igjen presse priser, og inflasjon, høyere. Hvete på 631USDb med Mais på 612USDb. Sukker på 25,84USDp og Ris ligger 17,645USDcwt. Vi ser spesielt på hvete, økt ustabilitet rundt Ukraina leveranser og fare for El Nino (  https://no.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o) vil kunne gi oppside press.  Vi ser her US Wheat chart siden juni 2021

Krona lå mye av onsdagen rundt viktige 11,4800 mot EUR. Det var lite med nyheter siste døgnet. I kryssene er fallende kurs i denne setting er sterkere NOK.  Vi kan se nivåer under 11,00 og ned mot 10,75-10,80 om dagens bakteppe vedvarer. Risk on og råvare etterspørsel gir høyere oljepris, men bildet kan fort endres. EURNOK ligger 11,5550 med USDNOK på 10,6750 og SEKNOK på 0,9948. GBP koster 13,5100.  Svensk inflasjon bikket under 10 prosent, men fortsatt sky high så Riksbanken har få andre muligheter enn å øke renter. Det samme i UK så om en ser etter kryss for å selge NOK kan GBP være en god løsning, dvs long GBPNOK

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.