Morgenkommentar 15.09.2022

Oljen; IEA rapporten i går så økt behov for olje til høst og vinter til fyring. Rapporten sendte oljeprisen høyere onsdag. Vi har falt noe tilbake over natten, Brent omsettes 94,03USDb med WTI på 88,59USDb. Pågående diskusjoner i EU rundt gasspriser og skatter kan gi utslag om vedtatt men en så lenge

på tegnebrettet og om vedtatt en  viss spenning til smitteeffekter til andre kraftpriser.

Aksjemarkedet ;

Oslo og EU overrasket kanskje noe i går da dramatikken mot nedsiden uteble etter det voldsomme fallet vi var vitne til i US kvelden før. Oljen holdt seg noenlunde rolig inntil US åpnet og sendte den mot oppsiden og igjen satte i gang det samme draget mot oppside i oljerelatert som vi har sett i  hele år siden Ukrainasituasjonen oppstod. Fortsatt litt soft på sjømat dog opplever vi at det fundamentale hva laksepriser angår har flatet ut og tikker oppover. Sannsynligvis foregår det noe nedvekting der fortsatt etter at kursene tross alt har falt mellom 15 og 25%, avhengig av hvilken aksje man ser på,  siden begynnelsen av mai da det da var en sektor alle jobbet med å få inn eksponering i grunnet de da skyhøye lakseprisene. Shipping, stort sett alle segmenter var klart sterkest og kanskje heller ikke veldig uventet når man så hvor lite sektoren brydde seg om de totale børsenes fall dagen før. US holdt kvelden gjennom og fikk notert blå sluttkurser med Nasdaq i førersete opp 0,74%.Man slapp altså videreføring av det tunge fallet dagen før og alle indexer gjorde rykk mot oppsiden siste 15 min før close. I morgentimene handler Asia stort sett i blått og det samme med US futures.

MAKRO/FX;

Amerikanske markeder hentet seg noe igjen etter tirsdagen skrell. 10 års renter 3,437 prosent mens  30 år omsettes 3,485 prosent. USD  handler mot sterke siden, EURUSD på 0,9960 og indeks ligger 109,57  Produksjonspriser i USA inn som ventet.

I dag slippes tall for trygdesøkende samt tall for detaljhandel, ventes 0,2 prosent mm og industriproduksjon som ventes falle noe tilbake. Vi får videre flere  Philly Fed indekser og det er auksjon  i korte rentepapirer.

I Østen endte børsene blandet, Nikkei og Sydney noe høyere mens Shanghai falt tilbake med 1,67 prosent. Hang Seng uendret. Arbeidstall fra Australia vise en ledighet på 3,5 prosent, ett tick høyere enn vente  og handelsbalanse  for Japan kom inn noe svakere enn ventet. YEN på  143,60 med AUDUSD på 0,6745 og Yuan omsettes 6,9785.

I Unionen slippes handelsbalanse tall KL 1100. ECBs De Guindos og McCaul på talerstolen. Euroindeks på 110,90 CHF handler 0,9600 mot EUR.  Inflasjonen i UK på årsbasis på 9,9 prosent, ett tick under konsensus. Produksjonspriser også noe lavere enn ventet. GBPUSD på 1,511 og EURGBP ligger 0,8656.

Gull på 1.697USDo som er på laveste nivå i 2022. Kobber på 3,5190USDb. Aluminium omsettes 2.275USDt  Hvete på 870,9USDb og Mais ligger 679,3USDb.  Ris omsettes  17,705USDp.

Krona uten stor endringer gjennom onsdagen. BNP her hjemme på morgenkvisten viser rekordsterke tall. (https://www.ssb.no/utenriksokonomi/utenrikshandel/statistikk/utenrikshandel-med-varer/artikler/handelsoverskuddet-fortsetter-a-vokse-220915) .

Ingen bombe at det går godt for Norge, EURNOK på 10,0790 med USDNOK på 10,1120. SEKNOK på 0,9435 og GBP koster 11,6450.

Kilde: Utenrikshandel med varer, Statistisk sentralbyrå.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.