Morgenkommentar 15.09.2023

Oljen; Oljetoget fortsetter oppover og vi ser ikke noe reell motstand får ca 100 dollar fatet. Brenten handler i overkjøpt territorier, men man trenger bare en konsolidering som faller RSI tilbake. Holder vi 92 nivået har vi etablert oss innenfor rangen vi så i fjor høst. OPEC står på sitt og gir ingen tegn til at volumene med olje kommer tilbake i markedet «any time soon», så dette vil understøtte. Brent på 94,30 USDb med WTI 90.81 USDb.

AKSJEMARKEDET: Oslo Børs traff ATH i går med en ekstrem sterk underliggende oljeprisutvikling, samt risk on i markedet. I motsetning til CPI tall fra USA som ble non event, hadde ECB og troen på rentetopp betydelig større påvirkning på markedet. Dette samt gode makrotall fra USA med retail sales, som peker mot soft landing i USA, dro det markedet oppover totalt sett. Vi så også ECB rentespillet reflektert i EUR som svekket seg både mot NOK og USD.

CRAYN: Perfekt kaos. Som regel er analytikere alltid enig i retning og de er alltid bull med ett høyere kursmål en det en aksje handler når det er momentum og den stiger. Alltid. Når en aksje faller snur de seg, naturligvis. Noen ganger, men ikke så ofte, er det fullstendig sprik. Analytikeren i DNB snudde seg i CRAYN i forrige uke og gikk fra kjøp tp 100 til salg tp 75,-. Uten å gå inn på begrunnelsen er det jo ikke nødvendig å kritisere dette, heller tvert om, applaudere at en analytiker faktisk innrømmer at dette ble feil og tar tapet. Analytikeren i Sparebank1 derimot tviholder på sin kjøpsanbefaling og spår dobling. Om det er en affekthandling for en person som nekter å innrømme at han har tatt feil eller om han er ett geni får tiden vise. Det som uansett er interessant her er jo at a) aksjen har falt massivt på forrige kvartalstall som blant annet inkluderte en slags PW ( 10% ned på guiding ebitda margin ) og b) for de tekniske bunnplukkere får man trippel bunn samt oversolgt aksje med 14 dagers RSI på 30. RSI 30 er alltid rekylpotent. Stopploss er enkelt å sette fordi man vet hva man gjør her og det er og gjette at den bunner her som de 2 andre gangene og gjør den ikke det skal man ut. Bon Voyage😊

MAKRO/FX; Ett knippe makrotall torsdag, viser bra trykk i økonomien.  Fredagen byr på industriproduksjonstall som ventes opp 0,1 prosent i august ned fra 1,0 prosent i juli. Vi får import og eksport priser samt kapasitetsutnyttelsen.  Renter høyere med tro på FEd hike etter ECB hike og gode makrotall. 2 år på 5,003 prosent med 10 år på 4,275 prosent. 30 år ligger 4,376 prosent. Euro svekket seg med ECB sine fremtids betraktninger og sendte EURUSD ned til 1,0660 hvor krysset ligger fortsatt. USD indeks på 104,95. Vi får se dagens makrotall, ewr de sterke ser vi fortsatt positivt USD.

ECB hevet renter som ventet med 0,25 prosent til 4,50 prosent. ECB ser videre inflasjon på 5,1 prosent 2023, 2,9 prosent i 2024 og 2,2 prosent i 2025. Dette må kunne ses på som de ser rentetoppen på dette nivået om igjen uforutsette effekter slår til. Sentralbanken bekymret for vekst og økonomisk nedsving. Vi tar med at avgjørelsen rundt rente hike var dog ikke enstemmig..  I dag er det møte i Eurogroup KL1200 og ECB sjefen snakker i forkant. Euroindeks på 124,50 med EURCHF på 0,9535. GBP på 1,2430 mot USD og 0,8570 mot EUR. Tyske 10 år på 2,5950 med Italia 10 på 4,337 prosent. Eurorenter høyere. UK10 på 4,313 prosent så spread euro/uk renter har falt en del siste periode.

Vi fikk en rekke tall fra Kina, industriproduksjonen litt høyere enn ventet, detaljhandel langt over forventninger.  Priser fra eiendomsmarkedet viser fall på 0,1 prosent. RBoC med rekke stimuli, viktigst er kutt i kapitalkrav til innenriks finansselskaper.   RBoC er i markedet via banksektor for å begrense nedsidepress i Yuan.  Børsene endre uka med Nikkei opp 0,97 prosent mens Sydney opp 1,43 prosent.  Hang Seng opp 1,12 prosent og Shanghai faller 0,30 prosent. YEN svakere, 147,45 mot USD, Yuan på 7,2690 mot USD og AUD ligger 0,6465.

Gull på 1.936 USDo med Sølv på 23.215 USDo. Kobber ligger 3.839 USDp med Aluminium på 2.230 USDt. Hvete på 592 USDbn med mais på 482 USDb. Sukker på 26.87 USDp. Ris på 16.235 USDcwt.

Vi får BNP tall her hjemme for august. Renteoppgang i Eurosonen ga ingen effekt for krona torsdag. Regionalt nettverk ( https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-oghendelser/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2023/32023/ ) gir utsikter til svakvekt som igjen er positive nyheter, men vil også gi mer næring til en rentejustering her hjemme neste uke. Olje fortsetter opp mens gass er mer uendret som tydelig ikke korrelerer med FX slik en skulle tenke. Krona holder seg i siste tids range bilde, EURNOK på 11,4150 med USDNOK 10,7150. SEKNOK ligger 0,9600 med GBP på 13,3100.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.