Morgenkommentar 15.12.2022

Oljen; Det er til tross for kraftig økning i lagertallene stiger oljen videre. Mye var nok drevet av at IEA var ute og sa at 2023 kan bli et strammere markedet med økt etterspørsel og mindre tilbud fra Russland. Med den positive undertonen vi ser nå bør man se for seg et kortsiktig target på 86 dollar. Brudd opp bør indikere 92 dollar. Brent handler 82,17USDb mens WTI ligger 76,66USDb.

AKSJEMARKEDET MAKO og FX: FED hevet renten som ventet på 50 bps. De hevet også rentebanen, men det som var interessant var at de hevet hvor renten kom til å være ved utgangen av 2023 fra en median på 4,625% til 5,125%. Det betyr en upper bound på renten på 5,25%, noe som indikerer totalt 75bps videre i renteheving. Markedet hadde priset inn opptil 50bps i forkant av dette møtet. Dette indikerer en mer hawkish FED. Mye av årsaken til dette er deres vurdering av arbeidsmarkedet. Powell uttalte på QA at arbeidsmarkedet fortsatt er meget tight og at lønnsveksten og kjerneinflasjons ex boligkostnader følger lønnsveksten tett. De kommer derfor til å ha et videre tett øye på arbeidsmarkedet.

Det man dog også må lese ut ifra DOT PLOT er at FOMC er meget uenige om hvor renten kommer til å være om 2-3 år. Dette er aktører som sitter med nøyaktig samme data og har såpass ulike utfall. Hvordan rentekurven derfor ser ut på tidsaksen blir meget usikkert.

Vi ser fortsatt et aksjemarked som sliter med å bryte opp og vi så i dag igjen at trendtaket er inntaket. Dette er naturlig og med kommunikasjonen til FED om at det kommer til å være meget stramt videre.

Vi så helse var den beste sektoren sammen med konsumvarer og utilities, med financials, materials og real estate som svakest.

Det vi tidligere har sett har vært en dollar som har styrket seg kraftig og en VIX som har gått til himmels. I dag endte USD uendret og VIX spot falt lavere etter tallene. Så selv om aksjer falt, ser vi at markedet begynner å bli mer og mer comfy på markedet. Dette forteller oss at selv om vi fikk en liten selloff, virker det ikke som markedet tar en like bearish tilnærming som før. Noe som bør tolkes positivt for markedet.

2 års renter på 4,244 prosent. 10 år på 3,492 prosent og 30 åringen ligger 3,524 prosent. USD yten store endringer , indeks på 103,45 med EURUSD på 1,0660.

I dag slippes tall for trygdesøkende, ventet 230k nye søknader sist uke og vi får Philly FED Indekser. Industriproduksjon ventes inn på 0,1 prosent for november, så en del viktige tall på agendaen i dag.

I Østen kom en rekke tall fra Kina, industriproduksjon og detaljhandel, alle tall under forventningen, tall fra boligmarkedet viste -1,6 prosent ÅoÅ , dette som ventet. Børsene endte sørover, Nikkei ned 0,37 prosent mens Sydney av 0,64 prosent. Hang Seng tar av 1,35 prosent og Shanghai ned 0,28 prosent. YEN handler 135,70 mot USD og AUD ligger 0,6825 mot USD. Yuan omsettes 6,9650 mot USD.

I Unionen er det rentemøte i ECB, konsensus er renter heves fra 2,0 prosent til 2,5 prosent. ECB slipper videre sin Policy Statement. EU ledere holder møte. Lagarde snekker KL1615. Det er rentemøte i BoE også, konsensus her opp 0,5 prosent til 3,5 prosent. Det slippes videre referat fra siste møte. Euroindeks på 104,95 EURCHF handler 0,9865. GBP på 1,2395 mot USD og 0,8600 mot EUR. Tyske 10 års renter på 1,9320 prosent mens UK 10 ligger 3,3460 prosent

Gull på 1.805USDo. Kobber handler 3,8350USDlb og Aluminium omsettes 2.453USDt. Hvete på 750USDb md Mais på 648USDb. Ris uten store endringer.

Vi får beslutningen fra Norges Bank sitt rentemøte KL1000, 0,25 er markedets forventninger. En lang rekke moimenter veier i rentesettingen og som nevnt her tidligere er det samlede trykket på privatøkonomier og små bedrifter allerede sterke stigene så en vil tro NB ikke ønsker å eskalere denne utviklingen. Inflasjonsmålet er over tid så det finnes rom for tolkning. BNP tall for november ute KL0800.

EURNOK handler 10,4025. USDNOK på 9,7655 og SEKNOK omsettes 0,9585 GBP koster 12,1125.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.