Morgenkommentar 16.06.2023

OLJE: Gassen er den som driver oljeselskapene i det korte bildet. Vi har sett en oppgang på 62% på de siste 5 dagene. Vi fikk også et lite opptik i oljen i går kveld. Dette var blant annet drevet av at Kina melder om større importkvoter enn i fjor. Man skal ikke kimse av dette da hovedfokuset har vært mangelen på kinsesisk rebound i markedet. Dette kan bidra med å dra oljen opp mot motstand på 78-tallet.

AKSJEMARKEDET: Markedet har lagt bak seg FEF sin lille endring av kurven og gunner på. Aksjemarkedene i USA steg over prosenten, men i går var det Dow og SP500 som leverte best, i motsetning til Nasdaq som har ledet an denne måneden. Vi så for oss en svak nedgang, men ingen endring i narrativet. Det så vi i dag, med et svakt negativt Europa, men et USA som dro på igjen. Det er tydelig at markedet er comfy med rentebanen og det ser vi med Fed Funds som var uendret gjennom dagen. Det er tydelig at bevegelsene peker mot at markedet er totalt sett underallokert i aksjer vs andre produkter, og denne bølgen tar tid å stoppe.

XXL: Aksjen ble stoppet i går grunnet melding og den var rundt skattesituasjonen. Aksjen hadde en viss volatilitet etter lansering, da det var tydelig at markedet måtte fordøye meldingen. Saken er at skatteetaten mener at i sin konsernstruktur har XXL betalt for lite skatt til Norge. Skatteetaten mener at for årene 2015-2018 har selskapet betalt NOK 139m for lite skatt, men for 2019 skal de få litt redusert skatt. XXL mener selv at hvis de har betalt for lite skatte i Norge har de betalt for mye skatt et annet sted. Dette betyr at selskapet nå står i en mer usikker prosess og det vil nok ikke veie positivt. Aksjen kom dog tilbake ila dagen og stengte kun ned 1,49%. De prises per i dag til en Pris/Bok på 0,27x. Så hvis man skal trekke ut NOK 139m ut fra EK og burde det tilsi et fall på NOK 38m i markedsverdi, eller 4,27%. Dette er en meget teoretisk tilnærming men sier litt om nettoeffekten. Utfordringen til selskapet er at de sitter med en kontantbalanse på NOK 255m og en kontantstrøm som ved siste kvartal var negativ. Så må de betale dette må selskapet gjøre noen strukturelle grep for å ikke ha for lav kapitalbase.

MAKRO/FX: Dollar faller litt tilbake sammen med markedets mangel på tro på FED og rentebanen. Vi dere har vi sett en rebound i kronen, noe som er naturlig i dette tradingmarkedet. Kronene har nok for en del aktører sett strukket ut og vi ser nå at ekstremnivåene reverseres en del. Vi ligger rett over pausenivåene vi hadde i midten av mai på 10,40-tallet. Nivåene her og ned til 10,20 er fylt av nivåer som kan være støtte. Man skal derfor passe litt på i forhold til om kronen skal styrke seg kraftig videre mot dollar.

I Europa så vi at ECB hevet renten som ventet med 0,25%. Lagarde uttalte at de mest sannsynlig kommer til å heve renten igjen i juli og at de ikke har begynt å tenke på en pause. Dette dro Euroen nordover vs dollar og har holdt seg der overnight. En tydelig hawkish tone fra ECB

TickerLast Price%1DName
EURNOK11.50470.1628EUR-NOK X-RATE
GBPNOK13.44610.2445GBP-NOK X-RATE
USDNOK10.51640.1896USD-NOK X-RATE
EURUSD1.094-0.0457EUR-USD X-RATE
EURCHF0.97574-0.0369EUR-CHF X-RATE
SEKNOK0.99070.101SEK-NOK X-RATE
XAG23.9310.2946Silver Spot  $/Oz
XAU1958.220.0107Gold Spot   $/Oz
SBA25.631.0248SUGAR #11 (WORLD) Oct23
C 1626.750.5616Generic 1st ‘C ‘ Future
W A677.750.7432WHEAT FUTURE(CBT) Sep23
KCA182.951.5543COFFEE ‘C’ FUTURE Sep23
S 11435.50.5076Generic 1st ‘S ‘ Future
RR117.645-0.5355Generic 1st ‘RR’ Future
LMZSDS032480.50-0.24LME ZINC      3MO ($)
LMNIDS03229931.20LME NICKEL    3MO ($)
LMCADS0385580.58LME COPPER    3MO ($)
LMAHDS032249.50-0.18LME ALUMINUM  3MO ($)
USGG10YR3.73420.4763US Generic Govt 10 Yr
GDBR102.5042.1207GERMANY GOVT BND 10 YR DBR

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.