Morgenkommentar 16.08.2023

Oljen; Vi ser brenten fortsette ned etter å bommet på bruddet opp. Sammen med fortsatt tegn på kinesisk usikkerhet og vel vitende om at amerikanske raffinerier skal stenge ned etter hvert for vedlikehold og oppstart av oljesandproduksjon i Canada, blir nok presset for tungt. Ja, markedet handler nå med et underskudd, men man ser at balansen vil endres litt innom noen ukers tid og man kan få en annen situasjon. Teknisk var det litt støtte på 20 dagers glidende snitt. Dette har vært den kortsiktige støtten. Vi har dog mer tro på at vi får bruddet ned enn at det nok en gang er bunnen. Brent handler 84,61USDb med WTI på 80,73USDb.

AKSJEMARKEDET: SP500 stengte rett under 50 dagers glidende snitt i går. Vi fikk en generell nedgang i USA, Europa og Norge i går. Vi ser nå at diskusjonen flytter seg fra hvor høyt skal renter til hvor lenge. Vi så Goldman for noen dager siden indikere at de ventet starten på rentekutt rundt sommer neste år. Hvis man ser på rentekurven styrer FED en del av den korte enden, men markedet styrer mer på den lange enden. Den effektive markedsrenten vi ser i USA er nå på 5,33% (FED Funds), men vi ser markedet prise ned en kvarting ved mai neste år. Det prises ikke inn et videre hopp, men en rente nærmere øvre del av FED båndet på 5,5%.

Man skal bite seg merke i narrativt, da det kommer til å flytte aksjer mer og mer fremover. Færre og færre aktører har tro på hard landing, og vi ser et økt fokus på soft eller no landing. Videre ser vi at flyten mellom call/put er fallende, noe som indikerer at flere og flere ønsker å hedge seg.

Med bruddet ned på SP500 i går, skal man passe ekstra godt på fremover. Videre så ser vi kommentarer fra BofA sin kvanteavdeling at det er økt stop loss risk for CTAs. Får vi en liten flush på nedsiden kan denne dermed økes med stopper som trigges.

DNB – svenske banker begynte å slippe litt mot nedsiden i går, alle om lag 1% ned rundt lunchtider i går etter å ha vært sterke over tid, som markedet for øvrig. DNB litt det samme men styrken har vært kraftigere i denne, egentlig helt siden slaget i bakken mot 180 medio mai i kjølevannet av bankskandalene. Det var omtrent samme tidspunktet som oljepris bunnet ut i 70 også hvor vi nå også ser ut til å toppe ut, som vi har vært inne på i tidligere morgenkommentarer. DNB er ikke avskrekkende overkjøpt med en 14 dagers RSI på 61 men bevegelsene i bankmarkedet i går sammenholdt med ett totalmarked verden over som ser ut til å stange litt i taket vil vi samlet sett argumentere mot salg av aksjen, eventuelt også short med en form for stopp, litt avhengig av hvordan man ellers er vektet. Støtte mot nedsiden i aksjen rundt 200 dagers glidende snitt NOK 192,-

MAKRO/FX; I USA slippes tall fra boligmarkedet, Building Permits mest spennende, ventes å stige noe fra siste måling. Industriproduksjonen ventes stige noe, 0,3 prosent på måneden mens årstaken ventes på -0,10 prosent. 

2 års renter på 4,925 prosent med 10 år på 4,195 prosent og 30 år ligger 4,304 prosent. USD holder på styrkelsen fra mandag. 1,0918 i krysset EURUSD med indeks på 103,12.

Vi fikk tall fra Kina, boligmarkedet og prisbildet viser fall på 0,1 prosent. Eiendomsmarkedet, spesielt næringseiendom har over en tid sett en vanskelig utvikling og mange av de store aktører er i press. Børsene i Østen med røde tall,  Nikkei ned 1,21 prosent mens Sydney er av 1,44 prosent. Hang Seng ned 1,19 prosent og Shanghai handler 0,46 prosent lavere. YEN på 145,45 mot USD og AUD handler 0,6452 mot USD. Yuan på 7,3185 mot USD. Vi tar med at RBNZ holdt renter uendret på New Zealand., 5,5 prosent.

Vi får en rekke makrotall i Eurosonen i dag, BNP, industriproduksjon og ledighetstall. I UK slippes inflasjonstall samt PPI. Inflasjonen ventes falle til 6,8 prosent på året, ned fra 7,9 prosent ved siste måling.

Tyske 10 års renter på 2,688 prosent med Italia 10 på 4,359 prosent med UK 10 prosent 4,648 prosent. Euroindeks på 125,90. EURCHF på 0,9585 og vi ser GBP på 1,2705 mot USD og 0,8590 mot EUR. Russland hevet renter uten at dette neppe gir økt flow inn i valutaen som har svekket seg markant siste tiden. Vi tar også med at i Sverige holder inflasjonen seg høy, men som mange andre økonomier flater kurven ut, men dette gir Riksbanken lite eller ingen valg i forholdet til rentesetting, svenske renter vil stige.

Gull på 1.935USDo med Sølv på 22,663USDo. Kobber på 3,664USDp og Aluminium på 2.144SDt. Hvete på 598USDb med Mais på 476USDb. Sukker på 23,79USDp og Ris handles 15,660USDcwt. Det synes som om hele rekken av så vel hard som softe råvarer handler mot nedsiden, positivt for inflasjonspress.

Eksporten her hjemme falt, hovedsakelig gass som trekke ned.  Overskuddet blir dermed en del lavere enn i juni. Krona har handlet de siste sesjoner i small range, 11,41-11,48 og sentralbankens agerende vil mest sannsynlig gi nye signaler og derav retning. Oljepris og til dels gasspriser og NOK har ikke vært særlig korrelert senere tid, men ett øye til om prisene skulle handle lavere og effekter på NOK. EURNOK åpner onsdagen 11,4810 med USDNOK på 10,5185. SEKNOK på 0,9700 og GBP koster 11,3625.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.