Morgenkommentar 16.10.2023

OLJE: Den første risikobevegelsen vi fikk i oljen falt tilbake i starten av uken, men etter hvert som krigen har eskalert, ser vi at risikopremien på brenten øker. Mye av fallet tilbake etter første spike var drevet av blant annet hedgefond som reduserte sin eksponering. Vi så et netto long, for brent og wti, hos money managers, basert på CFTC tall, ble redusert fra 490k kontrakter til 389k kontrakter, litt over 20% reduksjon i netto long. Nettoposisjoneringen er nå på seks ukers lav. Vi tror ikke USA kommer til å legge mer press på Iran. Dette vil drive oljeprisen videre oppover og være ekstremt dårlig inn i en valgkamp som kommer til å vare frem til november neste år.

Dette gjør det det mindre sannsynlig, tror vi, at det vil komme en eskalering. Vår take er at man ikke vil få en faktisk påvirkning på oljeprisen, men frykt og spekulasjoner vil kunne dra den litt opp. Vi kommer ikke til å oppleve en oljepris i likhet med Ukrainainvasjonen.

AKSJEMARKEDET:  Vi ser en helt uendret posisjonering i markedet, noe vi også har sett på avkastningen. De globale børsene er for alle praktiske formål uendret etter denne uken, mens Norge endte opp litt over 5%.

Vi mener posisjonering bør være mot olje og oljeshipping. Mye av det markedet har gått en del og ser man bare på FRO får man høydeskrekk. Poenget er at frykten kommer til å ligge der for eskalering, så det å ha en eksponering mot sektorene er smart. For rene produsenter handler vi ikke 52 ukers høy enda. Ser man eksempelvis mot EQNR handler vi innenfor rangen for ett år siden. Risken med gassen ligger også mot oppsiden (les vår tidligere kommentar rundt Tamarfeltet).

DNO: Selskapet meldte om en produksjon på rett over 25k fpd for Q3. Dette er lavere enn hva de guidet på Q2 Earnings Call. Der sa de at de hadde netto produksjon på 14 400 fpd og at de «at least a doubling of net production» . Dette bommet de ganske greit på. Skuffende markedsoppdatering.

FX/MAKRO:

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.