Morgenkommentar 16.11.2022

Oljen;  Vi ser at oljen veies ned av svakere outlook, men vi vil minne på at lagrene globalt er på 18 års lav og med sanksjoner mot russisk olje som trer i kraft 5. desember. Vil tilbudet bli strupet. Videre som er diesellagrene ekstremt stramme, og dette vil fortsette å dra oljeprisen nordover. Vi mener derfor at det langsiktige bildet er positivt olje. Brent handler 93,20USDb med WTI på 86,19USDb

Teknisk er oljen svak, og man skal ha respekt for det i det korte bildet. Selv med en svakere dollar i går, så vi ingen tegn til styrke. 90 nivået vil være naturlig å se på som støtte, men brudd under der indikerer nedgang mot lave 80-tall.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk PPI (inflasjonsmålestokk sett fra bedriftenes side) fortsatte det vi så med CPI tallene. Fallende inflasjon. Det skal sies at disse tallene reflekterer ikke lønnskostnader så man får litt dårligere målestokk når det gjelder Servicesektoren, enn det CPI Services klarer å plukke opp. Vi har sett inflasjonen for varer (i CPI rapporten) være fallende over en stund, mens services holder seg sterk. Vi mener dog at dette er tall som vil fortsette storyen om utflating av rentebanen. Vi så FED Funds Futures indikerer en terminal rate (rentetopp) på 4,887% direkte i etterkant av tallene. Samt at rentetoppen er i mai, og ikke i juni, slik den ble målt i forkant av tallene.

Ser vi litt på historien og hvordan markedet har oppført seg sammenlignet med historisk inflasjon, så indikerer dagens nivå at avkastningen på SP500 de neste 6 mnd skal falle med 3,8%. I USA ligger vi 2,5 standardavvik fra 10 års historisk snitt. Vi trenger derfor en lavere inflasjon for å begrunne et betydelig høyere aksjemarked videre

NOD – etter makrotall fra US forrige torsdag som aktualiserte tanken om at inflasjon roer seg ned dro NOD gjennom tidligere motstand i NOK 170,- og handlet i går så høyt som 186+. Med det var 6mnds fall visket bort i chartet. Aksjen begynner å bli veldig overkjøpt på 14 dagers RSI ( 77 ) og det er fra ett rent teknisk perspektiv kanskje på tide med ett pust i bakken. Samtidig vanskelig å bli negativ til ett så fantastisk selskap i en sektor som endelig har løsnet, dog er det en massiv oppgang på 20%+ siden forrige torsdag kl 14:30 den har lagt bak seg.

EQNR – i motsatt ende av ovenstående hva flyt av risk-kapital angår. EQNR gjorde eksakt motsatte bevegelse av NOD kl 14:30 forrige torsdag. Den generelle tanken som slo markedet var long tech/vekst/ short energy. Aksjen ble hamret i stykker ned til 357 fra 371 intradag. Oljen slapp samtidig den dagen men mye av ødeleggelsen som traff aksjen handler nok også mye om at aksjen handlet nær 400 kun 4 dager i forkant slik at posisjoner fort blir veldig feil på veldig kort tid. Fredag gikk EQNR ex utbytte NOK 7 så aksjen har testet tidligere gulv på NOK 350 3 dager i strekk nå og viste form og mottak der i går. Så lenge oljen holder 90 her som den har gjort i hele år etter Ukraina så ser dette greit ut og man bør heller være kjøper enn selger inn i den frykten som har etablert seg i kjølevannet av en sektorrotasjon vi har vært vitne til siste 3-4 dager.

DNB – testet topper i 3 mnds chart rundt 187 både mandag og tirsdag. Selskapet leverte guiding i går om ren kjernekapitaldekning over 17%, utbyttegrad på over 50% og ROE på 13% fra 2022-2025. Dette er tall som ikke kan oppfattes som dårlig. Aksjen ble uansett trimmet ned om lag én krone da guiding ble sluppet men dette kan like gjerne skyldes at aksjen har gått litt i forkant. Uansett er chartet fortsatt klart hvor toppen foreløpig er 187 og den sliter med å bryte igjennom der foreløpig.

MAKRO/FX;

Amerikanske Dollar mot nedsiden tirsdag i Europa, formidling tone mellom Biden og Xi er positiv markedssignal. USD indeks på morgenkvisten, 106,20 mens EURUSD åpner onsdagen 1,0390. Renter noe lavere og tolkinger av Feds 2 Brainard trekker renter ned, det forventes fortsatt hike i desember men forventingene til  størrelsen på hiket har minsket.  FEDs Waller som snakket renter end i helgen snakker i aften KL 2035. 2 år på 4,376 prosent med 10 år på 3,825 prosent mens 30 åringen på 4,004 prosent. I dag slippes detaljhandels tall, konsensus er 1,0 prosent MoM. Det slippe videre tall for industriproduksjon, 0,2 prosent MoM . Det er flere sentralbankere på talerstolen  så ett øre til dem og eventuelle betraktinger til renter og inflasjon.  Raketter i Polen og Trump tilbake har så langt ikke påvirket markedene.

I Østen fikk vi tall fra Kina og boligmarkedet, fall på 1,6 prosent. Det har vært fokus over lang tid til det fallende boligmarkedet  og prisingen i Kina og markedet venter på tiltak fra RBoC. Nikkei opp 0,14 prosent med Sydney tar av 0,27 prosent. Hang Seng av 0,94 prosent mens Shanghai ender ned 0,47 prosent. YEN handler 139,70 med AUDUSD på 0,6770. Yuan omsettes 7,0750.

I Unionen kom ZEW godt under konsensus. Handelsbalansen  krympet mens ledigheten viste ingen store endinger. ZEW fra Tyskland falt tilsvarende  i Unionen.  UK ledighet på 3,6 prosent mot ventet 3,5 prosent. Inflasjonstall fra UK i dag, 10,7 prosent sist måned  på årstaken. Det slippes videre inflasjonstall fra noen medlemsland i Unionen. ECB slipper sin Review for Finansiell stabilitet.  Det er flere sentralbanken folk på talerstolen, Bailey fra UK snakker KL1515 og Lagarde snakker KL1600. Auksjon i tyske 10 års papirer senere i dag,  10 åringen handler 2,1200 prosent med UK 10 på 3,317 prosent   Euroindeks på 114,55 med EURCHF på  0,9795 og   GBP handler 1,1860 mot USD og  0,8758 mot EUR. Travel dag på den europeisk senen.

Gull handler 1.776USDo. Kobber på 3,8045USDlb mens Aluminium omsettes 2.435USDt. De softe uten stor endringer siden i går.

Det var handelsoverskuddet som falt i Norge i tirsdag og ikke BNP som undertegnede skrev i går. (https://www.ssb.no/utenriksokonomi/utenrikshandel/statistikk/utenrikshandel-med-varer/artikler/prisvekst-pa-olje-bidrar-til-sterk-eksportverdi) Krona uten store endringer, fokus mot oljeprisen og risk bildet der ute. EURNOK åpner dagen 10,3650 mens USDNOK ligger 9,9850 og SEKNOK på, 0,9550 og GBP koster 10,8425.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.