Morgenkommentar 18.01.2023

Oljen ; Oljen pusher mot oppsiden og markedet peker nok en gang mot Kina. Videre kom OPEC med uttalelser på at de er «cautiously optimistic» på verdensøkonomien og ser for ser et balansert oljemarkedet dette kvartalet. Det blir med andre ord ikke noe støtte derfra for videre oljeprisoppgang. Videre får vi IEA sin månedsrapport i dag, så ha et lite øye mot hva som kommer ut derfra. Markedet er nok interessert i å se om IEA endrer sine etterspørselsanslag for året eller ikke.

Første motstand er 88-90 nivået, deretter 98 nivået. Brent handler 86,73USDb med WTI på 81,38USDb

AKSJEMARKEDET: Bank of America gjorde en undersøkelse blant flere fondsforvaltere rundt økonomien fremover. Denne forklarer litt av oppgangen vi ser i markedet og hvorfor vi tror på et underliggende positivt marked fremover (ja vi må passere noen tekniske motstandsnivå for å virkelig dra på videre).

Denne grafen viser til antallet som venter resesjon de neste 12mnd og denne er fallende. VI kommer fra ekstremt høye nivåer, så det underliggende synet er resesjon, men vi ser flere og flere begynner å bli enige i synet vårt om at tallene som kommer ut fra USA peker mot soft landing.

Den neste grafen er direkte relatert til inflasjon og om samme gruppe venter økte renter og inflasjon. Her ser vi at ingen venter høyere inflasjon (noe som naturligvis henger sammen med troen på resesjon) og 50% tror ikke at vi får høyere korte renter.

Vi mener at disse grafene understøtter bulloptimismen og kan gi økt flow inn i aksjer om (når) vi ser at sentimentet endrer seg rundt forventningene for resesjon.

TOM: Tomra kommer ikke med tall før om ca én måned. Så før det kan man følge med på det tekniske. Aksjen har de siste året handlet med stigende bunner og fallende topper og vi nærmer oss et punkt der bruddet kommer opp eller ned. Aksjen har brutt over alle sine kortsiktige snitt og har kun igjen 200 dager som motstand (i tillegg til trendtaket). Volatiliteten i aksjen har vært betydelig lavere de siste dagene, vi ser faktisk at aksjen har halvert sin volatilitet sammenlignet med desember. Noen fond har kuttet/redusert aksjen fra sine porteføljer i år (KLP Aksje Norge, Storebrand og Alfred Berg). Aksjen har tiltros dette gått bra mot oppsiden i år og får vi bruddet ut av kileformasjonen, så peker det i første omgang target 200, deretter 240 (tidligere topper).

SCHA – brøt opp i går gjennom tidligere motstand 195-200 som også var 6 mnds høy. Begynner å bli strukket på 14 d RSI 70 så en liten test ned eller konsolidering er mulig. Som tidligere indikert, ingen signifikant motstand før 250.

DNB – tok imot på 200 d ma @ 186,-

NOD tok imot på 200 d ma @ 162,50

EQNR tok imot på 6 mnds lav @ 300,- samme med VAR @ lave NOK 30,-

Generelt viktige nivåer som ble testet på nedsiden og holdt samt brutt mot oppsiden i går på tvers av alle sektorer. Alt etter en egentlig sur dag inntil melding om at Kina uttalte at covid-situasjon er stabil

MAKRO/FX

I USA slippes detaljhandels tall, -0,8 prosent er ventet for desember. PPI ventes falle 0,1 prosent for desember. Vi får tall for industriproduksjon og vi har Fed medlem Harker på talerstolen.  Renter stiger noe med fallende børs, 2 år på 4,181 prosent med 10 år på 3,481 prosent mens lange 30 åringen ligger 3,607 prosent., dette gir lavere renter over hele tidsaksen. USD styrket seg noe, litt i brudd med siste tids totalbilde, indeks på 102,45 med EURUSD på 1,0785.

BOJ avholdt rente møte og beholder renter uendret på -0,10 prosent. Sentralbanken opprettholder handels range i 10 prs renter på -0,5/0,5 prosent. YEN svekket seg med møtet og liten skvis i mange long posisjoner. Industriproduksjonen var ventet ned 0,1 prosent for november, ender opp 0,2 prosent. Børsene ender dagen noe blandet.  Nikke opp solide 2,50 prosent med Sydney opp 0,10 prosent. Hang Seng flatt mens Shanghai svakt i rødt.. YEN handler 131,25 mot USD og AUD ligger 0,6995 mot USD. Yuan på 6,7795.

Inflasjonen holder seg høy, 8,6 prosent på årstaken er lang over referanse verdien, men noe lavere enn ved siste måling. I Italia er tallene høyere, 12,3 prosent ÅoÅ. Det vil dermed være liten endring i ECB politikk noe som igjen vi kunne skape forskjeller internt i Unionen.

I dag slippes inflasjon for hele Unionen, -0,3 prosent på måneden og 9,2 prosent ÅoÅ er ventet. UK slipper også tall, KPI her ventes ligge 0,4 prosent på måneden og solide 10,5 prosent på året. Det slippes videre PPI men vi holder fokus mot inflasjonstall. Tyske 10 års renter på 2,080 prosent med Italia 10 på 3,875 prosent. UK 10 på 3,360 prosent.  Hele rentebanen i Eurosonen lavere. Euroindeks holder på høye nivåer, 119,00. EURCHF bikker under 1,00 igjen, 0,9950.  GBP handler 1,2290 mot USD og 0,8775 mot EUR noe som gir oss noe sterkere GBP over hele linja.

Gull holder seg i overkant av 1.900USDo streken og teknisk er nivået spennende. Bryter USD svakere bør vi se test mot oppsiden men ser vi høyere renter og sterkere USD kan Gull prisen fort reversere ned 1.870USDo nivået. Gull ligger 1.909USDo med Sølv på 24.225USDo. Kobber stabil, 4,1575USDlb. Aluminium ligger 2.597USDt, teknisk sett spennende nivå, brudd 2,600USDt nivået åpner for nivåer over 3k mens motsatt er bunn mulig rundt 2.150USDt nivået. De softe handler alle svakt lavere.

Norges Bank holder sitt møte og resultatet slippes torsdag morgen.

Nibor siden 1988… så med historiske briller er nivået for dagen renter fortsatt mot lave siden men det bakenforliggende forutsettinger er selvsagt endret.

Krona holder seg mot svake siden og styrket seg ikke med oljeprisen tirsdag, men styrker seg over natten når oljeprisen fortsetter høyere.  Vi åpner onsdagen med EURNOK på 10,6250 og USDNOK på 9,8440. SEKNOK 0,9469 og GBP koster 12,1150.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.