Morgenkommentar 18.08.2023

Oljen; Citibank må ha lest morgenrapportene våre 😉 og er negative til oljen. De peker på at shorting av oljen inn mot vinteren og inn i 2024 er logisk, med tanke på tilbudet som kan komme og usikkerheten rundt etterspørselsveksten. De fremhever to scenarier som kan være bullish. Den store vil være om det er orkaner i Gulf of Mexico som gjør noe med tilbudet. Det andre kan være om OPEC+ tviholder på tilbudskuttene sine. Citi ser uansett et tak på $90 og bunn på $70 per fat. Brent på 83,95USDb med WTI på 80,37USDb.

AKSJEMARKEDET: Det var en del prat om etter FED sitt referat om at markedet vil prise opp renter. Det vi sog så igjennom dagen i går var at rentebanen kom litt ned. Ikke mye, men i motsatt retning av det man ville trodd.

For totalmarkedet har man videre snakket om at det kommer en del tilbakekjøp av aksjer. Det vi ser i USA er at volumene som faktisk kommer inn i markedet via tilbakekjøp er lavere enn ventet. Ser vi bare til Walmart, har de brukt mindre og mindre på tilbakekjøp de siste kvartalene.

MAKRO/FX; fredag og det er tomt på makorkalenderen i USA. Gårsdagens trygdesøkende tall viser at makrotall underbygger Feds betraktninger rundt arbeidsmarkedet. Renter fortsatt mot oppsiden men flater noe ute siden torsdag.

2 års renter på 4,919 prosent med 10 år på 4,246 prosent og 30 åringen på 4,355 prosent. Økende renter er dyre nyheter for USA som må funde sitt stadig ørende underskudd og derav ha mindre penger til andre prioriteringer.

USD holder på styrkelse, 1,0875 mot USD og vi ser USD indeks på 103,30.

I Østen fikk vi Kpi tall fra Japan, kjerneinflasjonen på 3,1 prosent, dette som ventet og noe lavere enn ved siste måling. Børsene med tredje dag i rødt. Nikkei ned 0,78 prosent mens Sydney er av 0,07 prosent. Hang Seng ned 1,70 prosent og Shanghai av 0,37 prosent.  YEN på 145,35 mot USD og vi ser AUDUSD på 0,6395. Yuan med liten pust i svekkelsen, 7,3075mot USD. Det ryktes at RBoC har økt sine kjøpe av Yuan gjennom banksektoren noe som forklarer noe av bildet.

I dag slippes inflasjonstall fra Unionen. -0,1 prosent på måneden mens årstaken er på 5,3 prosent som er 2 ticks under siste. Kjerne ventes på 5,5 prosent. Lane fra ECB snakker KL1000. UK slipper detaljhandelstall, fallende kurver er ventet. Industriproduksjon fra Sveits.

Euroindeks på 125,93 med EURCHF på 0,9565. GBP handler 1,2740 mot USD og 0,8539 mot EUR. Renter stiger før KPI tall, Tyskland 10 på 2,6850 prosent og Italia 10 ligger 4,398 prosent med UK 10 på 4,7750 prosent.

Gull på 1.921USDo med Sølv på 22.850USDo. Kobber på 3,685USDp. Aluminium på 2.140USDt. Hvete på 595USDb med Mais på 488USDb. Sukker på 23.95USDp og Ris ligger 15.565USDcwt.

Sentralbanken holdt seg til manus og hevet renter til 4,00 prosent dvs 0,25 prosent. Signaliserte ny heving i september hvor de også legger frem penge politisk rapport. Det er flere aktører som ser etter rentetopp, vi tenker at med trykk i arbeidslivet, svak NOK og inflasjon langt over target er ikke bildet helt ferdig malt. Krona uten store endringer etter møtet så fokus tilbake på det daglige. Vi får BNP tall i dag uten at vi tror de påvirker markedet nevneverdig. EURNOK på 11,5125 med USDNOK på 10.5785. SEKNOK ligger 0,9685 og GBP koster 13,4825.

EURNOK 2023 og som vi ser 11,5000 nivået viktig i det tekniske bildet

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.