Morgenkommentar 18.09.2023

OLJE: Vi ser oljeraffineriene komme i mer press enn før for kunne produsere diesel, spesielt etter at Saudi og Russland har redusert eksporten av olje med større dieselinnhold. Dette har gjort det vanskeligere å få tak i og med fortsatt lav globale lagre vil dette understøtte oljeprisen. Det eneste man skal huske på at er at vi nå snart går inn i en periode med service på en del raffinerier. Dette vil redusere etterspørselen kortsiktig. Historisk er Q3 det eneste kvartalet med gjennomsnittlig negativ avkastning for brenten. Så man skal være klar over de lave lagrene, men kortsiktig etterspørselsreduksjon, har en tendens å veie negativt på brenten.

AKSJEMARKEDET: Etter ca 1 månd med stigning på ca 4% på SPX, fikk vi et godt fall fredag. Mye kan forklares i at posisjonering er meget strukket på longsiden. Det vi så var en Nasdaq som falt betydelig mer enn både SPX og Dow. Her hjemme lever vi godt med en sterk olje som fortsetter å dra indeksen opp. Siste mnd er OBX opp ca 6%.

Vi har snakket om det lenge at det har vært smal oppgang, der tech har dratt det meste. Ser vi de siste 5 dagene har vi hatt 3 stdav netto salg i US Tech, 1 stdav netto salg for EMEA Tech og 3 stdav netto salg i Japan Tech.

Ser vi videre på en del andre indikatorer er markedet dog totalt sett posisjonert ganske nøytralt. BofA sier også at kundenes andel i kontanter ligger rett under snittet. Så kortsiktig ligger nok markedet litt mer long aksjer enn man liker, men ikke såpass at vi mener vi er kraftig overposisjonert. Det at Tech har tatt mye av netto kjøp i går, gjør at vi fort kan få en Oslo Børs som fortsetter videre med råvareeksponeringen. Oslo Børs har lagget blant annet USA store deler av året, men kommer nå.

Asiatiske børser falt i natt og futurene i Europa og USA peker mot det negative. Asiatiske techaksjer har hatt din svakeste dag siden 25. august.

MAKRO/FX: Vi får en viktig uke for kronen og dollaren, med rentebeskjed fra begge land. Det ventes her hjemme at Norges Bank øker fra 4% til 4,25%. I USA ventes det at FED holdes uendret. Starten av uken starter med USDNOK i toppen av sin kortsiktige range

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.