Morgenkommentar 18.10.2023

Oljen; : Nesten fastpris igjennom hele gårsdagen. Vanskelig makro med mulig avtale med Venezuela som holder prisen nede, men eskalering i Midtøsten holder oppe. Oljen handles veldig teknisk og det er de forskjellige FIBO nivåene som styrer i det korte bildet, samt roboter som ser på glidende snitt. Makrobildet er for usikkert til at vi får noe store bets i det korte bildet. Vanskelig å calle neste retning. Brent på 91,47USDb med WTI på 87,15USDb.

AKSJEMARKEDET: En relativt flat indeksdag, men store bevegelser i NOD. Dette var dagens headline, med fallene omsetning og svak guidance for Q4. Aksjen falt igjennom dagen og endte ned 20%. Det er nok å vente seg at den vil fortsette videre nedover inntil noen har tømt seg. Det er ikke timing å hoppe på med det første.

For resten av chipsaksjene i USA kom det går en melding om at det blir enda strengere med salg til Kina. For NVDA konkret vil det over tid bli utfordrende da salget dit har ligger rundt $2mrd. Det økte opp til $2,74mrd i Q2, men dette er nok drevet av forventninger rundt nye regler. Det vil nok derfor helle ikke være noe dravilje fra SOXX indeksen i det korte bildet (selv om NOD og SOXX har vært ganske frakoblet den siste tiden).

Generelt positive markeder i dag, men tech globalt lagger og holder markedene tilbake. Dette er nok preget av techspesifikke nyheter og stigende yield på amerikanske renter. 

YAR: Handler igjen ned mot lave enden av rangen sine siste 3 mnder, lave 390-tallet/ 14 d RSI 42. Aksjen har kun ved korte anledninger handlet under ned mot signifikant støtte 380,-. Klarer som regel ikke de helt store bevegelsene over 400, dog til 420 ved to anledninger i slutten av juli og medio september.

En mulig trigger ligger frem mot 20. oktober da ureaanbudet til India stenger for forsendelser til 10. Desember så da blir det igjen ett spørsmål hvordan lagrene rundt om ser ut (en situasjon ingen noensinne har full oversikt over). Konsensus i markedet estimerer at India trenger å importere opptil 2 millioner tonn frem til midten av januar. Samme dag som Indias ureaanbud stenger leverer også YAR tall. Vi forholder oss som alltid til det vi ser av flyt og posisjonering inn mot tall og det som er sikkert er at ingen eller liten posisjonering har funnet sted for beat på konsensus. Med såpass mange usikkerhetsfaktorer som ligger i triggere fremover her ser vi det som mest naturlig å gå imot og forholde seg til det tekniske bildet hva angår nivåer for støtter (se over)

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.