Morgenkommentar 19.04.2023

Oljen; Brent handler 84,52USDb med WTI på 80,67USDb. Etter spiken opp på OPEC sine kutt, så er trenden svakt fallende. Vi har fortsatt 84 som et viktig nivå vi ikke skal under. Med det økte frykten for resesjon som vi ser igjennom headlines, skal man passe litt på. Siden vi dog ser hvordan aksjemarkedet beveger seg og aktørene der, ser vi det viktig at man forholder seg til de tekniske nivåene.

AKSJEMARKEDET: Futurene i Europa peker mot en relativt flat åpning, men med en negativ børssdag i Asia og USA i går. Det kom litt tall fra USA i går, Netflix, Goldman, BofA. Netflix skuffet på guidance og ble handlet ned 10% i etterhandelen. Goldman skuffet på FICC, noe som var litt rart da resten av bankene leverte gode tall der.

Totalmarkedet har ikke beveget seg nevneverdig i starten av uken, og man jobber fortsatt med motstandsnivåene. Det er en divergens i markedet der vi ser at mange tror på resesjon, men når vi ser på VIX så handler den på lav nivåer. Dette gjør det dog billigere å handle opsjoner, om man for eksempel ønsker å sikre nedsiden ved bruk av indeksopsjoner.

FED har uttalt at de bryr seg om kredittilgang og Financial Conditions. Vi hår nå sett den siste tiden at financial conditions har bedret seg siden mars. Noe som taler for at FED vil være hakket med hawkish rundt renter. Dette ser vi også den siste uken, at rentebanen i USA har økt. Det vi dog ikke ser er en særlig påvirkning på aksjer. Dette mener vi er fordi mange bruker den lave volatiliten til å hedge seg i derivatmarkedet og vi får derfor ikke noen særlig drawdowns i cashmarkedet.

Dette betyr at en bred indekseksponering for kan være litt «kjedelig» da vi ikke venter de store bevegelsene, fokuset bør være mot enkeltaksjer og trading der. Hvis man er redd for totalmarkedet, så er indekshedging en mulighet da det koster mindre nå.

AUTO og Ocado har over lengre tid vært i intens patentkrangel og saksøkt hverandre left right and center. Auto har tapt de to siste rundene i rettsaksapparatene i både US og UK. Ocado sjefen uttalte seg nylig at de er åpne for å komme til forlik. Advokatkostnader og runder i rettsapparater sliter enormt på begge disse parter og markedet er sikkert store nok for de begge så det er lov å håpe på en endelig løsning så disse hver for seg kan konsentrere seg om core business, hvilket sannsynligvis gir løft i aksjekursene. Nå er det jo ikke slik at AUTO lenger er helt utbombet i kurs da den, som alle andre vekstselskaper, har hatt en real runde mot oppsiden siden oktober-22 fra NOK 11-12 til nå 23-ish. Handlet på det høyeste NOK 28 ved inngangen av året og knakk der ganske hardt på en sammenblanding av hard opptur i forkant etterfulgt av kraftig nedjustering av kursmål fra ett par meglerhus hovedsakelig tuftet på bekymring rundt ordreinngang fremover. Svært åpen i det tekniske bildet og har så langt i april konsolidert mellom 21 og 24.

MAKRO/FX; Det er tomt på makorkalenderen i USA. 2 års renter på 4,207 prosent med 10 år på 3,581 prosent. 30 åringen på 3,785 prosent. USD indeks på 101,55 og vi ser EURUSD på 1,0962.

I Østen endrer børsene noe lavere, Nikkei ned 0,24 prosent mens Sydney ender flatt. Hang Seng av 0,82 prosent og Shanghai av 0,19 prosent. Vi fikk industriproduksjonstall fra Japan, ett tick høyere enn ventet og kapasitetsutnyttelsen steg til 3,9 prosent fra fall på 5,5 prosent ved siste måling. YEN handler 134,43mot USD og AUD ligger 0,6725 mot USD. Yuan på 6,8810 mot USD.

I Unionen slippes inflasjonstall, økt spenning til om siste måneders trend med lavere tall fortsetter. 8,9 prosent på året er ventet med kjerne på 5,7 prosent. Begge forventninger er uendret i sitt syn fra siste måned. Vi har ett par ECB medlemmer på talerstolen. I morgen er det rentemøte i ECB så tallene i dag blir nok viktige, men vi tror Lagarde holder seg til manus og hever renter som planlagt på rentemøtet fjerde mai. I UK slippes en lang rekke med tall, inflasjon og PPI de to viktigste. In inflasjonen ventes ligge på 9,8 prosent for året og 0,5 prosent på måneden. Tallene ventes således lavere enn siste måling, 10,4 og 1,1 prosent var fasit da. PPI ventes også falle tilsvarende. BoE slipper også sin kvartalsrapport. Mann i BoE på talerstolen. Tyske 10 års renter på 2,477  prosent mens Italia 10 på 4,306 prosent. UK 10 ligger 3,781 prosent. Euroindeks på 124,40 med EURCHF på 0,9840. GBP handler 1,2415 mot USD og 0,8830 mot EUR.

Gull handler 2,013USDo mens Sølv ligger 25,203USDo. Kobber på 4,062USDlb med Aluminium på 2,421USDt. De softe litt høyere, 697USDb med Mais 676USDb. Ris ligger 17,338USDcwt.

Krona svekket seg gjennom tirsdagen. Streiken fortsetter og så langt synes det ikke som om partene er på vei mot en løsning. Vi ser fortsatt press på vår valuta, men markedet har smått begynt å oppjustere sine antagelser for rente utviklingen her hjemme. Ett langt høyere oppgjør vil øke muligheten for kraftigere rente skyts noe som neppe er ønskelig for regjeringen, her er det mange agendaer. Vi skal heller ikke glemme jordbruksoppgjøret som er på vei og her er også retorikken mot solide tillegg. EURNOK åpner onsdagen på 11,5150 med USDNOK på 10,4975,  SEKNOK på 1,0160 og GBP koster 13,037.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.