Morgenkommentar 19.05.2022

Oljen Oljen faller og man peker blant annet på flere lockdowns i Kina. Vi mener dagen i går var en risk off dag, og det dro med seg oljen ned. Vi mener dette er det store svaret på gårsdagens bevegelse. Brent handler 110,20USDb og WTI ligger 107,69USDb.

AKSJEMARKEDET: Retail selskapet Target kom med sine kvartalstall i går og viste der at de ikke klarer å legge alle de økte kostnadene over på kunden. Deres bruttomargin kom inn på 25,70% mot ventet 29,1% og driftsmargin på 5,35% mot ventet 8,13%. Dette er et tydelig tegn på at inflasjonen treffer de, og som vi har nevnt i tidligere morgenkommentarer, klarer ikke bedriftene å legge all kostnaden over på kunden og får svakere marginer. De reduserer sin driftsmargin for året til 6%, der de tidligere så 8%. Selv med en omsetningsvekst og LFL vekst, ser vi at pengene ikke triller like mye ned på bunn og EPS kom inn ca 30% lavere enn ventet. Dette gjorde at aksjen falt med nesten 30% i går, det verste siden 1987. Vi bryr oss ikke egentlig så mye om tallene til Target isolert sett, men de representerer retail i USA og med gårsdagens info rundt at det er mye mer kortsiktig gjeld og vi ser nå svakere marginer for Target, kan være et tidlig tegn på at mann i gata i USA ikke tåler mye høyere inflasjon og renter.

Videre så vi at auksjonen for 20 års statspapirer i USA ble spist opp på 3,29% med en bid/cover ratio høyere enn 1 års snitt. Så et ytterligere punkt som viser at det er stor interesse for å låse inn avkastning på 3% yield.

Vårt base case er at inflasjon vil falle da det vi ser blant annet hos Target er et tegn på at mann i gata ikke klarer å kjøpe like mye diskresjonære varer som før. Vi mener at vi vil få en sprek sommer, men at høsten vil vi se en lavere inflasjon. Da er det viktig at FED ikke drar opp renten for meget.

Hvis dette scenariet spiller seg ut, bør man forvente at multiplene etter hvert skal holde seg, hvis rentenivået blir stabilt.

Den kortsiktige selloffen er også være drevet av hedging hos opsjonsutstedere.( Det er 47000 åpne posisjoner i SPX 4000 strike-put opsjoner). Dette gjør at utstederne reduserte sine hedger da markedet gikk i starten av uken, men så måtte de nå snu hardt og når vi nærmer oss forfall vil effekten av å være feil større. Dette betyr at i det vi brøt under 4000 nivået i går bør vi regne med at store deler av hedgene er sikret. Det at vi ligger rundt nivået med kun to handelsdager igjen, kan fort skape store svingninger. Vi har 20k utestående på 3900, så det blir også et viktig nivå i dag. Vi skal ikke gå inn på delta og gamma rundt forfall, men det vi kan enkelt si er at når man ligger rundt striken rett før forfall, vil volatiliteten og prisen på en opsjon skyte i været, og utstederen må jobbe betydelig mer. Under er et bildet som kan forklare grafisk hva som skjer

EQNR og Sval Energi (Hitec Vision) har tidligere inngått avtale om salg og exit fra Ekofisk. Totalt beløper avtalen seg til omlag 1 MRD USD. Med dette vil EQNR ikke lenger ha noen eierinteresser i Ekofisk. I produksjon utgjør dette heller inget stort utslag da det ikke utgjør mer enn 0,5% av EQNR`s totale produksjon. Uansett ser man naturligvis to ting her at EQNRs pengekasse begynner å bli ekstremt solid og at de trapper noe ned hva oljeproduksjon angår. På et eller annet tidspunkt må man anta at EQNR gjør noe med disse pengene og det vil ikke være for drøy gjetning og tenke at det blir et oppkjøp, og da gjerne innenfor noe grønt som passer bra inn med våre myndigheters velmenende planer. SCATC har vært en favoritt blant analytikere og nevne i denne sammenheng også fordi de allerede har en betydelig andel i butikken allerede men det kan jo være lov å se litt over landegrensene til for eksempel Danmark hvorved både VESTAS og ORSTED muligens kunne passet. Når det i denne sammenheng nevnes grønne selskaper som driver med offshore vindkraft er det også fordi det i går ble annonsert at Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark ønsker øke kapasiteten i Nordsjøen med 10x til 150GW, eller halvparten av tidligere EU ambisjon om 300 GW innen 2050. Total investeringer på mer enn USD 140 MRD som bekrefter de lenger ambisjoner og positive sentimentet EU har for offshore vindkraft.

MAKRO/FX

Det ble en tung dag for de amerikanske børsene, alle indekser falt uten store makro nyheter. Selskapstall i fokus. Det synes kort mellom risk on og off og ett marked på leting etter retning blir ofte intradagbevegelsen store og uforutsigbare.  Dow tok av 3,57 prosent, S&P500 ned 4,04 prosent  og Nasdaq tok av 4,73 prosent.  Brede Russell2000 var ned 3,56 prosent. Renter falt tilbake så gårsdagen Powell uttalelser synes fade ut, og markedet kjøper obligasjoner og presser renter ned.  10 år på 2,899 prosent med 30 på 3,081 prosent.  USD uten store endringer, indeks på 103,77. EURUSD på 1,0489.  I dags slippes Philadelphia Feds Manufacturing indeks, 16,0 er ventet ned fra 17,6;ved siste måling. Torsdag og vi får tall for trygdesøkende 200k er ventet mot 203k sist uke. Det er auksjon i korte rentepapirer , 4 og 8 ukers forfall.

I Østen fikk vi handelsbalanse fra Japan som kom inn noe bedre enn ventet og ledighetstall fra Australia viser 3,9 prosent ledighet, som ventet. Nikkei tar av 1,91 prosent mens Sydney er av 1,53 prosent. Shanghai ned 0,13 prosent og Hang Seng tar av 2,62 prosent. YEN noe sterkere, 128,60 mot USD og AUD omsettes 0,7000 mot USD. Yuan mot sterke siden, 6,7770 mot USD.

I Unionen kom inflasjon inn på 7,4 prosent åå og 0,6 prosent, begge som ventet. I dag slippes referatet fra siste ECB møte, viktig å se deres vurderingene rundt siste dagers annonserte rente heving i juni. Inflasjonstall viser, at grunnlaget isolert sett lar seg forsvare. Euroindeks. 108,94  CHF styrker seg, 1,0345 mot EUR. I UK kom det inflasjonstall onsdag, 40 års toppnotering er neppe BOEs ønske lesning. Produksjonspriser stiger også her som i verden forøvrig til nye høyder. GBPUSD 1,2370 med EURGBP på 0,8480.

Gull uten store endringer 1 811USDo. Sølv på 21,407USDo. Kobber omsettes 4.1890USDo mens Aluminium mer uendret på 2 839USDt. Hvete på 1.228USDt. Mais på 782,1USDDt. Ris noe lavere, 16,858USDt.

Det ble en særs volatil dag i krona. EURNOK med 14 øre intradagbevgelse er ikke nok sentralbanken ønsker. Vi åpner dagen med EURNOK på 10,3415, USDNOK på. 9,8645. SEKNOK på 0,9855 og GBP koster 12,2010 . Risk ute og olje og energipriser er hovedfokus og som ofte før er volatiliteten høyere når krona er under press.

/

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.