Morgenkommentar 19.09.2023

OLJE: Dippene kjøpes i oljen og vi handlet nesten på 95 i dag. Vi ser i det fysiske markedet at vi allerede handler på over 100 på noen typer. Dette er blant annet grunnet raffinerier som higer etter olje før man skal til maintenance. Vi tror vi kommer til å se 100, men mye over der vil skvis raffineriene for mye og så man kommer nok til å oppleve et visst tak.

AKSJEMARKEDET: Vi har sett SPX og AAPL handle i tanden det siste året. Markedet har hatt en tendens å følge etter når man opplever svakhet i den aksjen. En del av det er naturligvis aksjens tyngde i indeksen og sektoren(e) den representerer. Når man får selskapetsnyheter så kan man oppleve en viss avkobling, men indeksen og aksjen har alltid konvergert tilbake. Nå ser vi et slikt gap og man kan spørre seg selv om det er AAPL som skal opp eller indeksen som skal ned. Uansett så kan dette handles via spread trade, eller ta et «directional» bet.

PGS/TGS: Gårsdagens store nyhet fra fusjonsannonseringen mellom PGS og TGS. Etter børs meldte begge selskaper om en kapitalinnhenting, Vi antar at generalforsamlingene til selskapene kommer til å stemme dette igjennom og at videre DD ikke finner noe uventet. Sammen kommer dette selskapet til å sitte på et enormt bibliotek.

I presentasjonen viser selskapet til en FCF Yield på 14% vs peers på 6-7% (avhengig av peers). Dette var basert på sluttkursene som var nå på fredag. Dette betyr at forventet FCF er på NOK 3 644,34m. Ser vi på hvordan TGS prises i dag så er det på 9% FCF yield og PGS på 60% FCF. Hvis vi legger til grunn at det kombinerte selskapet skal prises TGS sin FCF yield på 9%, gir den en oppside på TGS fra gårsdagens close på 35% og PGS på 47%. Disse tallene er regnet på før emisjonen blir stengt.

Her kan dere ser vår enkle utregning på hvordan vi kommer frem til oppsidepotensialet

PGSTGSKombinert
Market cap 15. sept       7 589.00     18 442.00     26 031.00
Market cap 18. sept       9 186.00     20 042.00
Andel FCF       1 214.78       2 429.56       3 644.34
Market cap med 14% FCF yield       8 677.00     17 354.00
Aksjekurs               9.54           138.83
Market cap med 9% FCF Yield     13 497.56     26 995.11
Aksjekurs             14.84           215.96
Oppside vs mandag close47 %35 %

MAKRO/FX: Vi ser et interessant bilde i rentemarkedet. Analyserer man yielden på en del forskjellige obligasjoner sammenlignet med deres kupong. Ser vi, naturligvis, at det vil bli dyrere å refinansiere. Dette var ikke akkurat noe lyn fra klar himmel i dagens marked. I bildet under ser dere de over streken vil implisitt får dyrere finansiering, mens de under streken bør får lavere finansieringskost. Dette er basert på bond yield vs bond coupon.

Det som dog er interessant er når man bryter ned disse tallene i mer detalj, så ser man at den volumvektet differansen for AA/AAA vil være på 2,44 prosentpoeng vs junk på 2,17 prosentpoeng. Dette betyr at det er investmentgrade som får det største sjokket. Det betyr også at markedet priser inn mindre risk for junk enn investment grade. Vi synes dette synet på risiko er fasinerede. Det man kan dog konkludere på er at rulleringsrisken i markedet er definitivt tilstede og vil oppleves av selskapene.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.