Morgenkommentar 20.01.2023

Oljen; Brenten i likhet med indeksene tester langsiktig trendtak, men viser litt mer styrke. Vi ser det dog usannsynlig at man bryter opp noe særlig over 87 nivået før helgen. Også her venter vi en flat dag i dag. Brent på 86,50USDb med WTI på 81,00USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi avslutter den tredje uken i år og det er tydelig at rallyet vi har hatt har vært drevet av Short inndekning. Ser vi på GS sin basket med mest shortede aksjer, så har den gått 12% bedre enn SP500 så langt i år. Markedet trender perfekt ifht tekniske nivåer, og med gårsdagens makrotall, endrer ikke det synet på økonomien i det hele tatt.

Videre ser vi at markedet begynner å reagere på diskusjonene i USA rundt gjeldstaket. Som alltid venter vi at de løser det og at eventuelle markedstall vil være kjøpsmuligheter. Det er dog litt interessant å se at ett års US CDS er på det høyeste siden 2011. Dette kommer nok på bakgrunn av hvor vanskelig det var å få stemt igjennom ny «Speaker of the House», med Freedom Caucus ekstremt harde på sine valg. Dette sentimentet gjør nok at vi kommer til å ha en tøffere diskusjon i år enn tidligere. Vi har som sagt absolutt ingen tro på faktisk default på noen lån, men volatilitet rundt diskusjonene vil skje. Vi tar med at Scatc- med unntak av i desember hvor aksjen hadde en knekk under 80 har aksjen vært enkel, kjøp lave 80-selg høye 80. Fungerer omtrent som en minibank. Er i overkant mye algoritmehandel i aksjen og likviditeten er tynn så bevegelsene er tidvis store i ovennevnte intervall. Bevegelsen på nedsiden i går kom i samsvar med svakhet i vekstaksjer samt nedsalg fra Ferd.

For markedet nå er det de tekniske nivåene som gjelder. SP500 ligger nå ca 1% over tekniske bunnivåer. Denne testen blir ekstremt viktig for å se hvor markedet er. Som sagt som endres ikke det økonomiske bildet basert på tallene i går, så her skal man handle på samme sentiment.

For NASDAQ så er det større nedside til trendgulv og den kan være med på å dra SP500 under sitt trendgulv. Uansett så ser vi ingen grunn til at totalmarkedet skal dra kraftig på oppsiden i dag, vi venter en rolig dag. Strategien er fortsatt å holde seg til enkeltaksjer og jobb nivåene i hvert enkelt papir.

MAKRO/FX

Amerikanske makrotall torsdag mot sterke siden,  trygdesøkende 190k, så blir spenning til omtrent bryter med de annonserte store lay offs i selskaper som Microsoft .  Fredag og vi har tall fra boligmarkedet, salg av boliger ventes på -5,4 prosent for desember, noe sterkere tall en for måneden før.  Boligmarkedet er god indikasjon på temperatur i privat økonomien. Vi har videre flere FOMC medlemmer på talerstolen noe som kan flytte markedet, men neppe vil. 2 års renter på 4,149 prosent med 10 år på 3,409 prosent og 30 åringen på 3,579 prosent. USD fortsetter å handle innen smal range, indeks på 101,90 og vi har EURUSD på 1,0830.  Nygamle saker som nedbygging av balanse og ikke minst gjeldstak er ikke glemt, men litt i skyggen siste tid, ikke derav mindre viktige.

I Østen ender børstene mot oppsiden. Nikkei opp 0,56 prosent mens Sydney opp 0,23 prosent. Hang Seng opp 1,61 prosent og Shanghai legger på seg 0,76 prosent. VI får tall fra utlånsvesken i Kina. YEN på 129,05 mot USD og AUD ligger 0,6930 mot USD. Yuan på 6,77200 mot USD.

I Unionen synes hovedfokus svær rettet mot Davos hvor statsledere og CEO/CFO fra de store selskapene stiller villig til intervjuer.  Lagrede uttalte torsdagen at inflasjon i eurosonen fortsatt er for høy og at sentralbanken vil følge sin politikk, les høyere renter, men hun oppjusterer vekstanslag noe og fremstår som er positiv enn tidligere.  Lagarde snakker også i dag,  KL1100 og vi ser BuBA sjef Nagel KL1000. SNB sjef Jordan noe tidligere.  I UK slippes detaljhandels tall, siste tids fall ventes krympe noe.  Tyske 10 års renter handler 2,052 prosent mens Italia 10 ligger 3,755 prosent. UK 10 på 3,344 prosent. Euroindeks tripper høyere, 119,10. CHF på 0,9930 mot EUR og GBP på 1,2375 mot USD og 0,8753 mot EUR.

Gull uten store utslag, 1.929USDo. Sølv på 24,137USDo. Kobber handler 4,2555USDlb. Aluminium på 2.595USDt. Hvete på 731USDb med Mais på 675USDb. Ris uendret på 17,915USDcwt.

Norges Bank valgt, som ventet, å holde renter uendret p 2,75 prosent ved sitt januarmøte. Sentralbanken sjefen signaliserte, som ventet, at renter sannsynlig hves ved mars møtet. Hun utrykte dog høy utsikkerhet rundt inflasjonsbildet og økonomien generelt. Internasjonale forhold spiller stor rolle rundt pris utviklingen. Ved mars møtet publiseres også årets første pengepolitiske rapport. Vi tror sentralbanken har utfordringer i sine valg, lav ledighet og ett boligmarked som holder stand samt høy spenning frem mot lønnsoppgjøret, herunder jordbruksoppgjøret. Det er videre som nevnt merkbare endringer i skatter og avgifter så vel stats som kommunale, dette påvirker selvsagt også lommeboka til vanlige folk.

Krone uten store utslag, energi og ikke minst risk bildet der ute påvirker kursleie. Risk off ute vil bidra til svakere NOK, EURNOK er viktig nivå 10,80 området og brudd her åpner test langt inne på 11 tallet, men så langt har nivået rundt 10,80 holdt. Vi åpner fredagen med

EURNOK på 10,7250 og USDNOK handler 9,9015 med SEKNOK på 0,9595. GBP koster 12,2550.

Under henger langt og post covid chart.  Det kan synes merkelig at vår valuta mot EUR ligger på disse nivåer om en legger statsfinanser til grunn, beviset er nok i risk bildet der ute. Lavere risk trekker flow til hjemmemarkeder og ut av små økonomier. Vi kan selvsagt tenke oss at offentlig politikk og frykt for konkurranse vridning og skatter bidrar.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.