Morgenkommentar 20.05.2022

..

OLJE: Med et stabilisering i markedet i går, så vi at oljen kom litt tilbake. Vi ser at i store deler av mai så har 5 dagers korrelasjonen ligget på 50% og vi ser at 20 dagers (1mnd) korrelasjon er stigende på 33%. Så vi er litt tilbake der vi har vært får med at oljen fort er en risk on asset og ikke risk off asset. Hvis dette fortsetter kan det skape uroligheter for norske aksjeindekser, som i 2022 har levd godt av at oljen har vært negativt korrelert med SPX.

AKSJEMARKEDET: Vi er i en meget interessant nyhetsflow for tiden. På den ene siden ser du flere og flere aktører kommer ut og snakker om inflasjon, og på den andre siden ser du flere og flere som bruker tekniske og kvantitative analyser for å finne en bunn. Dette forteller oss at markedet er i en ekstremt urolig situasjon hvor man famler litt i blinde hvor vi skal ende.

Ser vi til obligasjoner og CDSer ser vi at 2022 har bydd på en ekstrem spreadøkning mellom Junk Bonds CDS (USA) og Investment Grade CDS (USA). Spreaden har økt med 71% og det er kun H1 2020 som er verre de siste 10 årene.

Videre har vi snakket om at i tunge tider får man 1 i korrelasjon mellom de forskjellge asset klassene, men internt i aksjer ser vi også korrelasjonen øke. Dette forteller oss at mye er drevet av indekshandling hvor porteføljer, men også indekshedging tydeligvis er de store årsakene bak (ref gårsdagens morgenrapport). Vi ser videre at volatiliteten i enkeltaksjer, dog er relativt høy, men man skulle tro at de ville vært høyere. Indeksvolatilitet er en konsekvens av volalitet for enkeltaksjer, men også korrelasjon. Hvis man tar indeksvolatiliteten og justerer for korrelasjonen ser vi at den faktiske volatiliteten i enkeltaksjer fort kunne vært høyere, hvis man virkelig skulle prise inn et solid videre børsfall.

Da blir spørsmålet; har Wells Fargo korrekt som priser inn resesjon som sitt base case… eller er 3 standardavvik fra 12 mnds snitt en god inngang?

Spør du oss, er det interessant med innganger, men man må ha med stop lossen i skipskassa når man skal reise over Atlanteren i vårstormen.

MAKRO/FX: Amerikanske tall for trygdesøkende steg til 218k sist uke og det er fjerde uke på rad tallene viser flere som søker, kan være flere grunner men som vi har vært innom tidligere har flere bransjer problemer med råvarer, priser stiger og omsetning faller.

Det er lite med makrotall på kalenderen i dag. De tre store børsindekser endte lavere torsdag. Russell2000 litt mot strømmen, opp 0,49 prosent. 10 års renter på 2,850 prosent med 30 åringen på 3,052 prosent, hele rentebanen noe lavere. USD indeks på 102,89 og vi har EURUSD på 1,0580.

I Østen overrasket RBoC med å kutte i den viktigste prime renten (0,15prosent). De gjør dette for å hjelpe den fallende farten i økonomien. Shanghai er opp 1,38 prosent, mens Hang Seng legger på seg 2,20 prosent. Nikkei opp 1,36 prosent og Sydney slutter opp 1,12 prosent. YEN på 127,77 mot USD og AUD ligger 0;7038 mot USD. Yuan sterkere, 6,6970 mot USD.

I Unionen er det som i USA lite av viktighet på makrokalenderen. En rekke ECB medlemmer på talerstolen. Euroindeks på 108,90. CHF styrker seg videre, 1,0270 mot EUR, en får holde ett øye med SNB og intervensjoner. GBPUSD på 1,2475 og 0,8490 mot EUR.

Gull noe høyere, 1 843USDo mens Sølv på 21,994USDo. Kobber på 4,2888USDp Aluminium på 2 925USDt, ikke langt fra viktige 3k streken. Hvete på 1,189USDt med Mais på 777,6USDt. Ris faller noe, 16,898USDt.

Krona noe sterkere, fortsatt store intradagbevegelser. EURNOK på 10,2720 mens USDNOK på 9,700. SEKNOK på 0,9780 og GBP koster 12,1010. Det er stille også her hjemme på makrofronten, fokus mot riskbildet ute og energipriser.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.