Morgenkommentar 20.09.2022

OLJE: Brentoljen handler litt retningsløst fortsatt rundt 90-nivået. Vi ser at mye av oljeprisbevegelsen de siste dagene har vært grunnet bevegelser i USD. Dette forteller oss at nyhetsflowen for de fundamentale faktorene er såpass uendret at markedet ikke har noe nytt å handle på. Vi venter at oljen skal være range bound inntil videre.

AKSJEMARKEDET: Etter en meget svak start på dagen i går, to amerikanerne ansvar og dro markedet opp igjen. Det er FED rentebeskjed i morgen, og det er priset inn en økning på 75 bp.

Ser vi her hjemme hadde vi en intradagsbevegelse som typisk fordrer til oppgang dagene i etterkant. En såkalt hammerformasjon. Dette er en formasjon der man handler kraftig ned ila dagen, men blir kjøpt opp mot slutten av dagen av en eller annen grunn. Det man ofte ser er at den ettermiddagspositiviteten blir dratt med videre de nærmeste dagene. Etter positiv dag i USA i går og Asia i natt, venter vi en positiv dag i Oslo. Vi ville følt oss trygge på å si at uken skal kun ha positive dager resten basert på dette, men da rentebeskjeden fra FED kommer i morgen, må dette hensyntas. Det snakkes noe om potensiale for 100 bp økning, men vi ser ikke det som sannsynlig. Årsaken er at selv om inflasjonstallene som kom i forrige uke var høyere enn ventet, var de lavere enn forrige gang. Så inflasjonen flater ut, noe den må før et videre fall. Derfor tror ikke vi at FED kommer til å være for drastiske, å øke med 100 bp. Vi mener derfor at inflasjonstallene kommer til å være en positiv event for markedet. Man skal dog være ydmyk nok til å ikke gå all inn i forkant, men ha litt tørt krutt i posen.

MAKRO/FX: Vi ser dollaren svekke seg litt på bakgrunn av at det kan virke som rentehevingen er priset inn i markedet på 75 bp og derfor USD Index virke litt toppish rundt 110 nivået. Markedet er nok i likhet med aksjemarkedet delvis avventende til FED sin avgjørelse i morgen.

Valuta og råvarekurser

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.