Morgenkommentar 21.02.2022

Oljen; Det er vanskelig å komme med noen gode vurderinger rundt oljen, men hvis det roer seg i Ukraina og det blir en Iranavtale, er det naturlig at oljen skal litt ned. Det vi dog har sett er en brent med støtte på $90/fat, etter bruddet opp i starten av februar. Markedet ser nok mot Wien og vet at en Iranavtale har blitt utsatt før, så man er nok litt avventende der. Videre er det nok stor usikkerhet, og meget lite konkret info rundt hva som skjer i Ukraina. Det vi dog ser videre er at toppene blir lavere og lavere, så mindre trøkk i oppgangene. Dette forteller oss at markedet, sakte, men sikkert priser ned Ukraina/Russland støyen.

Det fysiske markedet er fortsatt stramt, men nyhetsbildet er vanskelig å tolke for markedet.

AKSJEMARKEDET: Situasjonen i Ukraina kan oppleves som om den har eskalert i helgen. Dette vil nok være med på å holde aksjemarkedet litt nede. Vi skrev i morgenkommentar rundt hvordan markedet reagerte i 2014 og med mindre det blir en full krig mellom NATO og Russland, noe vi ikke har tro på, mener vi at en dip basert på støyen skal kjøpes. Vi venter at starten av uken blir rød, og for de som er glad i å se på grafer forteller de globale markedene oss ikke en helt annen story heller. Den mest potente er Oslo Børs, men her ser vi også at vi begynner å leke med brudd på nedsiden av snittene våre.

NHY: Hydro meldte i helgen om strømbrudd på en av de fire produksjonslinjene på Albras aluminiumsfabrikk i Brasil. Produksjonslinjen produsere 110k tonn flytende aluminium årlig, noe som tilsvarer 25% av total kapasitet. Hydro eier 51%. For hele Metals Market står den linjen for 4,7% av deres totale forventede produksjon i 2022. Ser vi på rapporten fra kapitalmarkedsdagen deres var LTM EBITDA på NOK 11,1mrd. Gitt at de regnskapsfører 51% av inntektene fra Albras, og vi antar at kostnadene er «like» over alle produksjonsområdene deres. Vil bortfallet av denne linjen direkte tilsvare, i EBITDA, NOK 271m. Hvis man legger til grunn at det tar 6mnd å starte opp igjen, tilsvarer det NOK 135m i tap. Vi har ikke oversikt over forsikringene deres, så dette kan evt veie opp for et tap. NHY prises til en EV/EBITDA LTM på 8,06x eller 7,75x Market Cap/EBITDA. Dette tilsvarer et bortfall av aksjonærverdier på NOK 1,05mrd eller 0,65%. Nyheten vil nok sende aksjen betydelig mer ned, og det vil mest sannsynlig rulle på ekstra kostnader, men uansett snakker vi ikke om mange prosentene aksjen bør, rent matematisk, falle isolert sett på denne nyheten. Aksjen handler rundt ATH, så naturlig at markedet ser på dette som en mulighet til å ta profit og selge litt av.

GJF: Vi ønsker å dra frem et case som er meget isolert fra geopolitisk støy. Gjensidige. Selskapet kom med tall i januar, og de var hakket bedre enn ventet på EPS og combined ratio. Litt lavere på topp. Det vi dog har sett i etterkant er at snittkursmålet ar blitt justert litt opp, fra NOK 220 til NOK 222. I samme periode har aksjen falt tilbake ned mot NOK 213. Aksjen fikk god støtte på 100 dagers glidende snitt, og har trendet sakte oppover derfra. For de som ønsker en litt mindre volatil eksponering kan dette være en posisjon i tillegg til annet snacks som beveger litt mer på seg.

MAKRO/FX

En viss positivitet rundt det diplomatiske sporet i Ukraina konflikten og derav fokus tilbake mot inflasjon og rentesetting. 10 åringen på 1,927 prosent mens 30 år ligger 2,242 prosent. I dag holder USA stengt for Presidents Day.

USD holder seg i smal range, indeks på 95,80 med EURUSD på 1,1365.

I Østen er det kun Sydney børsen som ender høyere, opp 016 prosent. Nikkei er ned 0,78 prosent mens Hang Seng er 0,65 prosent lavere. Shanghai ender flatt. PBoC holdt renter undret  på 3,70 prosent for Prime Loan Rate. Eiendomsprisen stiger noe, 2,3 prosent noe lavere enn siste måling. YEN styrker seg, 114,95 mot USD mens Yuan fortsetter å styrke seg, 6,3270 mot USD.

I Unionen slippes PMI indekser, tilsvarende for medlemsland. Det blir fokus mot Ukraina og nyheter derifra. Euroindeks på 112,50. CHF handler 1,0460 mot EUR. GBP holder seg mot sterke siden, 1,3625 mot USD og 0,8345 mot EUR.

Gull handler 1 891USDo. Sølv på 23,758USDo. Kobber omsettes 4,5355USDp. Aluminium åpner uka 3 300USdt.

Krona handler mot svake siden og vi åpner uka på svakeste nivå sett i februar. Det er lite med nyheter her hjemme, vi får sende noen tanker til vår Konge som fyller 85. EURNOK åpner uka 10,1550 med USDNOK på 8,9325 og SEKNOK på 0,9580. Fokus som så ofte føre mot risk bildet ute og oljeprisen.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.