Morgenkommentar 21.02.2023

Oljen; Lite impulser med mindre volum fra USA. Vi forholder oss til nivåene vi nevnte i gårsdagens morgenkommentar. Brent på 83,17USDb med WTI på 76,60USDb.

AKSJEMARKEDET: En meget rolig dag fra et makroperspektiv med USA stengt.

Vi er nå inne i siste hele uke i februar og så langt denne måneden og det er ganske store variasjoner mellom regionene ifht hva som er i vinden. I Vest-Europa er det hovedsakelig de mer solide aksjene som har gitt best avkastning. I USA har det vært vekstaksjer som har gitt best avkastning, mens faktoren Size, som var best i Europa, var en av de tre svakeste faktorene i USA. Her hjemme i Norden har det vært de mer risikofylte aksjene som har levert best.

Dette er i tråd med den ekstreme flyten inn i markedet vi har hatt siden nyttår. Vi vet at flere investorer tar foten i bakken ved slutten av denne måneden, og vi ser nok for oss at faktorene som er best fremover ikke nødvendigvis er de som har vært best så langt i år. Globalt er momentum den svakeste faktoren og de aksjene som er mest tradet den beste. Rett etter følger høy volatilitet, ustabil inntjening og vekst. Vi ville nok derfor hatt øynene mot de mer stabile aksjene videre, om flyten inn i markedet skulle avta litt.

Vi ser av flyten inn i markedet at det har vært en del shortinndekning, noe som forklarer hvorfor momentum har vært den svakeste faktoren i år.

Videre ser vi at utviklingen på Nasdaqen ikke er i tråd med hvordan markedet har beveget seg tidligere sammenlignet med renter. Så enten skal renten ned, eller Nasdaq ned, basert på grafene under. Vi har mer tro på at renten skal oppover.

Nasdaq og amerikansk 10 åring

Mantra er å fokusere på selskapene med positiv nyhetsflow, og som isolert sett er i en positivt mikromiljø, da makrobildet tyder på at markedet bare har fylt på med mer penger og dratt fjorårets tapere oppover.

RECSI – aksjenhandlet noen runder under NOK 15,- de 4 siste handelsdager Sammenfaller med konsolideringsperiode gjennom hele januar med unntak av den sprekken som kom på tampen av januar hvor 12-tallet i kort periode ble handlet Forklaringen der ute for den sprekken var ett bratt fall i silisiumspriser. Hvis det skulle vært årsaken skulle det antitetisk sett vært ett rungende kjøp nå da silisiumspriser nå handler nord for USD 25,- pr kg og da USD 15 pr kg. Fallet kan like gjerne kan ha vært forårsaket av plutselig vond flyt da aktørene alltid er høye og mørke når aksjen handler over 20 og panikken alltid kommer nede på 15 nivået. Siste 2 årene. I tillegg ble muligens lånefasilitet og usikkerhet rundt likviditet kanskje aktualisert på dette tidspunktet. Den 10 årige avtaksavtalen de inngikk med Hanwha for Moses Lake- anlegg er kanskje verdt om lag 3 MRDUSD ( avhengig av markedspris for silisium ) og her vil det komme en forskuddsbetaling som bør kunne fjerne usikkerhet rundt likviditetssituasjon. Uansett, den endelige meldingen om ferdigstilt avtale er fortsatt pending og all oppside i kursen som kom da meldingen om dette ble annonsert 1 feb er nå borte. RECSI leverer Q4 onsdag

( Gap—17,-/ 200 d ma 17,70/ 14 d RSI 43/ 1mnds bunn og topp hhv 13,70 & 19,50 )

MAKRO/FX

Vi får PMI indekser fra USA i da sammen med tall fra boligmarkedet og slag av eksisterende eiendom. 4,10m er ventet, opp fra 4,02m ved siste måling. Auksjoner i korte papirer. Renter noe høyere, 2 år på 4,658prosent med 10 åringen på 3,852 prosent og 30 år ligger 3,899 prosent.  USD uten store utsag mandag og ligger rolig rundt 1,0670 mot EUR med indeks på 103,90 med EURUSD på 1,0670. det slippes inflasjonstall i Canada, 6,1 prosent med kjerne på 5,5prosent ÅoÅ er ventet. USDCAD på 1,3475.

Børsene i Østen blandet,  Nikkei ned 0,21 prosent mens Sydney også av tilsvarende. Hang Seng av 1,20 prosent og Shanghai opp 0,42 prosent.  YEN på 134,45 mot USD og AUD ligger 0,6890 mot UISD . Yuan uten store endringer. 6,8740 mot USD.

I Unionen slippes PM i indekser og ZEW Economic Sentiment. Det kan synes som om markedet venter positive tall på den økonomiske utviklingen, 22,3 i februar opp fra 16,7 i januar. En rekke medlemsland legger også frem PMI, Tyskland viktigst.

UK også ute med rekke PMI indekser, Composite viktigst, ventes stige til 49,2 fra 48,7 . Euroindeks på 119,37, CHF handler 0,9865 mot EUR . GBP stabil, 1,2030 mot USD og 0,8871 mot EUR. Tyske 10 års renter på 2,457 prosent med Italia 10 på 4,338 prosent og UK på 3,516 prosent. Renter stiger i Europa og som i Sverige er inflasjonen fortsatt langt over sentralbankenes styrkings mandater, 2,0 prosent.

Gull på 1.847USDo. Sølv ligger 21,715USDo. Kobber på 4,178USDlb. Aluminium på 2.468USDt. Hvete på 767USDb med Mais på 679USDb Ris ligger 17,515USDcwt.

Det ble en rolig dag for vår valuta. Ingen makrotall og med mye av markedet stengt var intradagbevgelsene små. Vi åpner tirsdagen med EURNOK på 10,9625 og USDNOK på 10,2715. SEKNOK ligger 0,9875 og GBP koster 12,3550.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.