Morgenkommentar 21.11.2022

Oljen; Vi mener oljen bygger seg opp mot en skvis på oppsiden. Vi ser at spekulanter, fysiske markedsaktører mfl selger seg ned i både Brent og WTI  Dette ser vi COTs (Comittment of Traders) rapporten som vi ser at netto long Brent falt med 30 000 den siste tiden. Det største fallet på fire mnd. Videre ser vi en WTI i contango, og det indikerer at markedet ikke er bekymret for tilgang og prisnivå på amerikanske lettolje for levering i desember. Vi mener at markedet undervurderer behovet for energi utover vinteren (spesielt med sanksjonene mot Russland).

Man skal dog ha respekt for de tekniske nivåene og hva markedet sier med penga. På closen fredag stengte vi litt over det nivået vi snakket om på 87,24, vi handlet under der på fredag, men kom oss opp igjen. Positivt.  Brent på 86,97USDb og WTI på 79,64USDb.

AKSJEMARKEDET: Ser vi globalt har markedet konsolidert mot teknisk motstand. Ser vi til USA ligger også markedet her på et viktig 38,2% nivå, et nivå som markedet har konsolidert på tidligere i år. Disse tekniske tegnene er i med vår erfaring positive tegn for videre. Jo, lenge vi holder disse nivåene, jo bedre ser det ut for å få til videre oppgang i markedet.

Vi mener at markedet henger på om vi får en resesjon i USA eller ikke. Har man ikke tro på resesjon, mener vi at bunnen er forbi, men har man tro på resesjon har man fort en 10-20pp på nedsiden.

MAKRO/FX ;

Amerikanske børser avsluttet uken på positiv tone, renter uten store utslag fredag og USD styrket seg noe uten å reverserte noe av siste tids svekkelse. Det er relativt tomt på makrokalender i dag, auksjon i korte papirer og her er 2 år viktigst. 2 åringen ligger 4,520 prosent med 10 åring på 3,797 prosent og 30 år på 3,900 prosent. USD indeks på 107,45 med EURUSD på 1,0260.

I Østen endte børsene blandet. Nikkei  er opp 0,16 prosent med Sydney ned 0,17 prosent. Hang Seng  tar av 1,87 prosent  mens Shanghai er ned 0,39 prosent. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt Covid i Kina og markedet avventer signaler. YEN på 140,70 mot USD. AUD på 0,6640 mot USD og Yuan ligger 7,1650 mot USD.

Vi får PPI fra Tyskland og BuBa sjefen snakker Kl1830. Det er heller tomt på makrokalender til Unionen. Tyske 10 års renter på 1,9940 prosent og UK 10 ligger 3,267 prosent. Euroindeks på 113,05 mens EURCHF ligger 0,9820. GBP noe sterkere mot USD, 1.1810 og 0,8685 mot EUR.

Gull på 1.746USDo med Kobber på 3,630USDlb. Aluminium på 2.421USDt. Hvete på 806USDb med Mais på 665USDb. Ris på 17,743USDp. Kaffe har falt jevnt siste tiden, ned 33 prosent siste året, 155,7USDp. Sukker steget noe siste periode, 20,07USDp. Soya er opp, 1.427USDb og har steget 13 prosent siste året.

Vår egen valuta svekket seg fredag, fallet i oljeprisen er hovedmoment. Svekket NOK er som alltid positivt for eksportører og aksjeforvaltere med assets i utenlandske papirer. EURNOK åpner uka 10,5260 med USDNOK på 10,2550 og SEKNOK ligger 0,9570 og GBP koster 12,116.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.