Morgenkommentar 22.09.2022

OLJE: Vi har fortsatt en relativt flat og uendret. En ting man skal bekymre seg litt for er at vi ser etterspørselen etter destillater, inkludert diesel, falt i USA til det laveste nivået (sesongjustert) på over 10 år. Vi går inn i perioden nå der diesel kommer mest tilbake så at vi ser en fallende etterspørsel her kan tyde på at vi ser mindre økonomisk aktivitet i industrien. I tillegg har vi en stigende dollar som holder oljeprisen nede.

FED: Gårsdagens store hendelse var FOMC sin rentebeskjed om hva de skrev i sitt referat. Rentebeskjeden var som ventet, den kom på 75bp. Det som var mest uventet var nok den ekstreme økningen i dot plot for spesielt 2023. I juni var estimatet på 3,8%, og den er nå hevet til 4,6%. Medlemmene har også nedjustert sine vekstestimater for den amerikanske økonomien. Kun én dot (altså ett medlem i FOMC) som var lavere enn det OIS markedet, så her kommer markedet til å justere seg inn, noe som vil være negativt for aksjemarkedet.

For å oppsummere så hever FED kurven i det korte bildet, noe som vi tolker som et tegn på at de gjerne skulle økt med 100 bps, men for å ikke sjokke markedet virker det som FED er mer hawkish på kurven enn å heve kraftigere enn det de har gjort tidligere i år på dagens møte.

Videre uttalte Powell at de kan ta en pause i rentehevingen, men ikke på dagens nivåer da de mener at renten er så vidt restriktiv.

Det vi så i Treasurymarkedet var at de korte rentene ble solgt ned og de lange rentene ble kjøpt. Dette er fordi det er det korte enden av dot plot som ble hevet, mens Long Term var for alle praktiske formål uendret.

Powell var veldig tydelig på at det eneste folk kan være sikre på er at FED vil fokusere på å få inflasjonen ned. Dette betyr i våre øyne at hver eneste CPI event fremover vil veie betydelig mer. Alt annet blir spekulasjon.

Videre uttalte Powell at de ikke kommer til å tenke på MBS salg enda, noe som er meget bra for markedet. Hadde de snakket om å redusere balansen sin nå, hadde vi nok fått et enda dårligere marked i dag.  

AKSJEMARKEDET: Vi så markedet falle etter rentebeskjeden og referatet kom ut, for deretter å handle kraftig opp igjen. Mot close i amerikansk sesjon, falt markedet tilbake, rettmessig i våre øyne. At rentekurven ble hevet kortsiktig skal trekke ned aksjer i det korte bildet, og det var det vi så. Det var nok en del aktører som tradet «relief rally» på bakgrunn av 75bps og ikke 100bps, men vi mener at den kraftige økningen på DOT plot er en skjult 100 bps økning (via markedskommunikasjon og ikke faktisk økning). Nå må markedet justere seg inn etter den nye rentebanen og det vil nok gi en periode med videre svak børs. Futurene i Europa indikerer ned litt over prosenten.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.