Morgenkommentar 22.12.2021

Oljen steg i går 3,4% fra det nivået vi fulgte med på. Det er også en del trading inne i bildet basert på tekniske nivåer, men vi ser videre at markedet ser en Boris Johnson som ikke ønsker å illegge ytterligere nedstengninger før jul og Russland som sier de ikke vil eksportere mer gass til Europa. Tar man på litt lengre briller ser vi at Tyskland skal stenge ned 50% av sine atomkraftverk ila 2022 og Frankrike kommer til å ha 30% av sine atomkapasitet nede i januar. Med kulde som ofte gir mindre vind og Russland som ikke vil eksportere mer til Europa, står vi ovenfor høye energipriser over nyttår også.

I våre øyne er olje og gassektoren noe man skal følge med på.

AKRBP/LUNE: Gårsdagens store nyhet innenfor norsk/svensk olje- og gass var Aker BPs oppkjøp av Lundin Energy sin olje- og gassvirksomhet. Dealen var på $10mrd, og gjør at AKRBP nå har en daglig produksjon på 400 000. Eksisterende AKRBPaksjonærer vil sitte igjen med 57% og Lundinaksjonærene med 43% av det nye selskapet. I tillegg vil AKRBP betale Lundinaksjonærene $2,2mrd i tillegg. Total pris blir med andre ord omkring NOK 100mrd. AkerBP ble priset i forigårs til NOK 500 000 per fat olje. Legger vi til grunn samme prising nå med det nye forventede volumet på 400k fpd, gir det en markedsverdi på det nye selskapet på NOK 200mrd. Trekker vi fra det som skal betales i kontanter er det på ca NOK 20mrd. Gir det en netto markedsverdi på NOK 180mrd. Med 57% til eksisterende aksjonærer gir det en market cap på NOK 114m. Selskapet uttaler selv at det er synergieffekter på ca NOK 2mrd ($200m) per år. Så legger man til dette beløpet som en engangseffekt (da man regner PE på 12mnd basis) gir det oss en total markedsverdi for eksisterende AKRBPaksjonærer på NOK 115,4mrd eller NOK 320. Aksjen stengte i går på NOK 309,2.

MOWI/DNB: 1 mnd selging i nedenstående obxer. De har ikke så mye til felles annet enn at grafene ser veldig like ut, handler begge i oversolgte nivåer på 30-tallet på 14 dagers RSI og de forsøkene på opptick som har kommet er blitt drept like raskt som de har kommet. De er for øvrig også like i den forstand at de oppleves som trygge gode selskaper så når de først selges så jevnt over tid er det egentlig ingen eiere som får panikk, men samtidig vil de som eventuelt ønsker større posisjonering inn bare avvente inngang til man «ser det snur». Siden dette alltid er vanskelig å calle vil den potensielle rekylstørrelsen øke jo lenger tid det tar ettersom «alle» skal inn etter at man først er avventende og heller går på etter at de første 10%`ene er unnagjort mot oppsiden. Ekstremt vanskelig å finne bunner i slike tunge maskinerier men at dette er aksjer som fond sannsynligvis blir nødt til å vekte seg opp i når fondspenger skal inn i markedet er stor.

MAKRO/FX

Amerikanske børser mot oppsiden tirsdag, alle indekser opp og brede Russell2000 best i klassen med solide 2,76 prosent. Binden i TV tale var tydelig på at det blir ikke nedstenginger, dette bidro sterkt til oppgangen på Russell og børsene generelt. Det er i USA som resten av verden ett tydelig signal fra myndigheter om vaksinering. Renter holder seg i siste tids rangebilde, hele renteasken uten store endringer, 10 åringen på 1,460 prosent mens 30 åringen ligger 1,870 prosent. USD på 1,1270 mot EUR og indeks på 96,55 som er på nivå med gårsdagen. Det slippes BNP tall i dag for tredjekvartal, 2,1 prosent er konsensus. Det slippes også tall fra boligmarkedet, omsetningstall for solgte boliger, 6,52M er ventet noe som er litt høyere enn ved siste måling.

I Østen ender børsen rundt vater. Stille på makrokalenderen. YEN faller tilbake mot USD mye grunnet sterkere risk bilde. USDYEN 114,15. Yuan stabil mot USD, 6,3710.

I Unionen får vi tall fra Frankrike, Italia og Spania. I UK slippes flere tall, BNP viktigst. Euroindeks på 110,05. GBP på 1,3250 mot USD og EURGBP på 0,8505. CHF noe svakere med risk bildet,  EURCHF på 1,0420.

Gull på 1 788USDo. Sølv på 22,503USDo, begge på nivå med gårsdagen. Kobber stiger noe, 4,3525USDp. Aluminium tar ett byks mot oppsiden igjen, 2 790USDt.

Krona har sett et par volatile dager med kraftige utslag. Olje og risk bildet er skiftende og dette slår hardt mot vår lille valuta. Det er lite med nyheter, fokus her som ute mot smitte og bekjempning av de høye tallene som råder. EURNOK åpner 10,1050 mens USDNOK omsettes 8,9680. SEKNOK på 0,9785 og GBP koster 11,8950.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.