Morgenkommentar 24.08.2022

Oljen  Vi så brenten fortsette å trende oppover og brøt over 200 dagers glidende snitt. Årsaken er at markedet har hengt seg på uttalelsen fra Saudi at de kan komme til å kutte produksjonen for at futuresmarkedet skal reflektere det fundamentale bildet. Vi er på meget signifikante nivåer, og et virkelig brudd over her, er et meget sterkt tegn. Legger vi til grunn energibildet i Europa, så kan man synes at det kan virke rart at brenten nå er billigere enn australsk kull og naturgass i både Europa og Japan, sett med dollar per fat pris. Brent handler 99,95USDb med WTI på 93,56USDb. Gass priser stiger videre  mot nye høyder.

I grafen under ser dere brent sammenlignet med diverse andre energikilder. Vi antar at det er dette bildet Saudi referer til og vil skape et trykk på.

AKSJEMARKEDET: Her hjemme ble det en god dag med oljen pekende nordover. Alt ligger til grunn til at dette vil fortsette, om ikke Iranavtalen plutselig kommer i stand. Vi mener at fokuset bør komme mer over på rene produsenter sammenlignet med gassprodusenter der en del av gassprisøkningen bør være diskontert inn. Videre ser vi at servicenæringen er sterk, og her bør vi se videre interesse da en del av de norske selskapene ikke bare har inntjening mot olje, men også andre energiformer offshore.

Markedet i USA og globalt var relativt flatt, med naturligvis fokus mot energi. Makrobildet for aksjemarkedet totalt sett inn mot Jackson Hole er uendret, mens energiaksjer vil være i vinden nå som Saudi virkelig presser på.

TRADE OVER TALL: Vi har sett her hjemme at selskaper som har blitt solgt mye ned i forkant av tall, tenderer mot å åpne sterkt. For de som vi se over dammen er det noen muligheter. Klesmerket Guess kommer med tall etter børs og aksjen har blitt solgt ned fra litt over $21,50 til å går på $19,65. Aksjen har også en betydelig shortandel på 20,7%, dog ned fra 22,5% den 15. juli. For aksjen her har man en days to cover på 10,2.

Det samme gjelder selskapet Box. De har blitt solgt ned de siste dagene, en har en litt mindre shortandel på kun 5,6%. Dette er en days to cover på 7,9.

Dette betyr for de som har litt risikovillighet rundt slike case, kan det åpne seg muligheter.

Det er andre selskaper som Petco, Citi Trends, Williams-Sonoma, Brinker og II-VI. Disse kommer med tall før børsåpning i USA i dag, og har også betydelige shortandeler på hhv 29,2%, 22,8%, 18,8%, 11,6% og 10%. Dette tilsvarer days to cover på ca 10 dager på alle sammen. Gode tall her, kan gi en solid kursutviklingen fremover.

MAKRO/FX

USD mistet noe av siste dagers styrkelse men holder seg under paritet mot EUR. Indeks på 108,65 med EURUSD på 0,9950 Skuffende tall fra ny bolig salg i går. Ingen viktige makrotall i USA i dag så snøret rundt Jackson Hole strammer seg til.10 års rente på 3,0300 med 30 åring på 3,24 prosent.

I Østen endte børsene stort sett med røde tall, Australia noe høyere. YEN handler 136,55 mot USD og AUDUSD ligger  0,6905. Yuan noe sterkere, 6,87 nivået mot USD.

PMI tall i Europa skuffet noe tirsdag, euroindeks på 107,95. Det er auksjon i tyske 10 års renter senere i dag, 0,940 prosent ved siste auksjon, 1,3250 prosent på morgenkvisten. CHF noe svakere, 0,9605 mot EUR. GBPUSD på 1,1821 med EURGBP på 0,8425.

Gull på 1 758USDo. Kobber på 3,6645USDp, Aluminium på 2 432USDt. De softe råvarer noe høyere.

Høyere olje og gass priser sender krona mot sterke siden. EURNOK på 9,6815, USDNOK omsettes 9,7375. SEKNOK på 0,9145 og GBP handler11,5020.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.