Morgenkommentar 25.03.2022

Oljen Vi fikk et fall i oljen i går som blant annet var drevet av at ICE igjen økte sine marginkrav. Denne gangen med 19%. Tidligere i måneden økte de med 32%. Dette betyr en totaløkning i mars på 57%.

I et litt lengre perspektiv må vi si at vi ser en mangel på analytikere som venter noen nevneverdig lavere oljepris. Flere aktører i råvaremarkedet peker alt fra $150-250/fat. Vi er i en veldig interessant situasjon med ekstremt lav åpen interesse, men ekstremt mye som skjer i markedet. Vi kan bare stadfeste her og nå at så lenge marginkravene er høye, åpen interesse er lav, og nyhetsflowen er som den er… så kommer utslagene til å være ekstreme en god stund fremover. Det er også videre naturlig å tenke seg at risikoen for at sanksjoner mot Russisk olje og gass er større enn at de blir mindre. Så vi mener at risikoen er på oppsiden. 

AKSJEMARKEDET: Vi så i går en flow inn mot faktorene som har skuffet sålangt i år. Aksjer med høy Volatilitet har vært den svakeste faktoren globalt i år, og den var vinneren i går. Vi nevnte i morgenrapporten i går at mange store fond skal rebalansere. Man skal ikke se bort i fra at flere aktører har begynt å rebalansere inn mot månedsslutt allerede. Her hjemme opplevde vi ikke det samme i går, men slik det ser ut nå, bår man forvente seg en svakere dag for energisektoren og mer positiv mot vekstaksjer. Vi minner generelt om hvordan vi maner til å tenke kontrært i disse tider og ha et mer aktivt forhold til eksponering

IDEX/ ZWIPE: Biometri i vinden i går etter at ZWIPE meldte at de har fått sertifisering fra Visa for Zwipe Pay-plattformen. En sertifisering som gjør det mulig for Zwipes kunder å utnytte sertifiseringsresultater for å få Visa-sertifisering. Selskapet tilbyr kontaktløse betalingserfaring, biometriske betalingskort og wearables som gjør det mulig for forbrukere å godkjenne transaksjoner. Zwipe kraftig opp på meldingen og dro nødvendigvis med seg IDEX som ser ut til å lagt bunnen bak seg i denne omgang. Som vi tidligere har vært inne på ligger den i området 1,50-1,60 og møter noe motstand i NOK 2,00 og egentlig ingen ytterligere signifikant motstand før 200 d ma @ 2,48. i nyere tid er toppen satt i begynnelsen av desember i fjor i overkant av 3,50, høyeste omsatte 3,82.

NEL: Follow up –  ble naturligvis tung etter emisjon og handlet under emisjonskurs NOK 15,30 gjennom hele dagen. Ikke et spesielt godt tegn dette. Man bør også merke seg at de aksjene som ble tegnet først blir handlebare i dag så ikke noe gøy for tegnere og allerede være i minus før de får aksjer i hende. Som alltid vanskelig å vite om disse aksjene sitter løst hos tegner så fortsatt en del nedside-risk her.

MAKRO/FX

Amerikanske børser med sterk dag torsdag, alle indekser endte dagen høyere. Nasdaq best i klassen med 1,93 prosent. Fokus mot Bidens  tur til Europa og pågående møter på toppnivå.  Tall fra boligmarkedet senere og også idag er det en rekke FOMC medlemmer på talerstolen. Gårsdagens tall for nye trygdesøkende kom inn langt under konsensus, 187k mot ventet 212k, isolert sett ett tall som viser bra trykk i arbeidsmarkedet. 10 års renter på 2,356 prosent, 30 år på 2,519 prosent. USD handler 1,1035 mot EUR på indeks 98;45, ingen store endringer fra gårsdagen.

I Østen er børsbildet blandet, Nikkei flat mens Sydney legger på seg 0,37 prosent. Hang Seng er ned 1,54 prosent mens Shanghai er av 0,47 prosent. Høy volatilitet i dag. Det er lite med regionale makronyheter. YEN på 121, 43 mot USD og Yuan handler rundt 6,37 mot USD.

I Europa er fokus mot alle møter i EU og NATO. Konfliktnivået mot Russland synes ikke endret.  Det er heller tomt på makrokalender. Euroindeks på 110,00 CHF stabil, 1,0225 mot EUR, sentralbanksjefen som vanlig bekymret for den sterke valutaen og uttalte etter rentemøtet at de vil intervenere for å begrense styrkelsen. GBP stabil, 1,3230 mot USD og 0,8340 mot EUR.

Gull handler mot oppsiden, 1 962USDo, Sølv på,25,955USDo. Kobber på 4,749USDp. Aluminium åpner fredagen 3 562USDt. Hvete på 1.091USDt, Mais 746USdT og Ris på 15,993USDt, alle softe råvarer noe lavere enn siste dager men holder seg i ett stigende trendbildet.

Sentralbanksjef Bache hevet som ventet renter her hjemme med 0,25 prosent til 0,75 prosent . De hevet også rentebanen og la til grunn den sterke utviklingen i økonomien samt ett stramt arbeidsmarked. Den globale utviklingen vil selvsagt kunne endre forutsetningene men vi må nok belage oss på flere rentejusteringer. Krona mot sterke siden , energi og høye renter er bra kombo. EURNOK på 9,5450 med USDNOK på 8,6590. SEKNOK ligger 0,9215 og GBP koster 11,4335

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.