Morgenkommentar 25.10.2023

Oljen; Ytterligere tegn på de-eskalering, softe tall for fysisk trading og sterkere dollar, drar ned oljeprisen. Vi ser prompt spread (spreaden mellom M1 og M2) falle, et tegn på mindre kjøpepress. Tall fra Russland viser til høyeste eksport på fire mnd. Videre ser vi at olje solgt til Europa handler på flere måneders lav (målt i spread mot benchmark). Uten tegn på brudd i tilbudet fra Midtøsten er det vanskelig å presse oljeprisen oppover. Brent ligger 87,74 USDb med WTI på 83,39 USDb.

Enn så lenge holder vi toppene fra august og FIBO 38,2 og med RSI midt i rangen og andre nøytrale tekniske indikatorer er vi avventendene med posisjonering.

AKSJEMARKEDET: Vi har fått ca ¼ av markedsverdien til SPX levert og vi begynner å se noen trender. Det var i forkant ventet at vi fortsetter turen nedover med en EPS vekst på -1,2%. Dette blir da fjerde kvartalet på rad med fallende EPS. Så langt er det levert en utvikling på -0,3%, så ikke like ille som ventet. Av det som er rapportert ser vi at Energi, Helse og Materials leverer svakest, mens Communications og Discreationaries har levert best. Videre ser vi en svak net positive estimate revision.

Vi fikk tall fra USA i går. Microsoft, Alphabet, 3M, VISA og Coca Cola (pluss flere, men vi mener disse er viktige å se på). For 3M og VISA så ser vi på disse for å få en indikasjon på verdensøkonomien. For VISA ser vi at de globale transaksjonsvolumene øker kraftig og mer enn ventet. Totalt volum i lokal valuta er opp 9% mot ventet 8% og internasjonale transaksjoner er opp 16% i lokal valuta. Totalt antall transaksjoner er opp 10%. Dette forteller oss at volum per transaksjon er lavere enn før.

For 3M ser vi de svakeste segmentene er industrials og consumer. Dette er to segmenter som er sykliske og vi har sett her hjemme at NOD falt på lavere consumer spending. Drar vi over til Cola så er de mindre sykliske og mer «recession proof».

En ting videre med Cola er usikkerheten rundt slankemedisiner som Ozempic. Der uttalte CEO se at de har såpass stor variasjon i porteføljen av både sukker og sukkerfri, samt forskjellige størrelser, at de ikke ser noe impact.

Innenfor tech, kom Microsoft og Alphabet (Google). For Microsoft sin del er det et interessant punkt å melde og det er at Personal Computer er det segmentet som leverer best beat i prosent. Dette gir et litt annet bilde enn det man skulle trodd basert på andre consumer tech selskaper. For Alphabet stilles det nå spm til veksten da de skuffer på Cloud. Her leverer de svak vekst, og under forventningene. Google Ads leverer bedre enn ventet, men ikke mye. Google og Microsoft hhv falt og steg i etterhandelen. Det blir interessant å følge andre Cloud Computing selskaper utover når de leverer tall.

TEL: Telenor kom med kvartalstall. Omsetning litt lavere enn ventet, dog kun 1%. De får et fall åoå. Det man ser er organisk vekst ligger på ca 2% mot ventet 2,58%. God kostkontroll gav en justert EBITDA på NOK 9,25mrd mot ventet NOK 9,08. Det som er litt skuffende er guiding som de justerer fra «low to mid single digit» til 3-4% på organisk vekst for EBITDA i Norden og over 3% for Nordisk service revenue. Vi tolker dette som at de tar ned guidance svakt. Fortsatt underliggende sterk kontantstrøm og leverer stabilt, så vi venter ikke de store endringene for selskapet eller synet på aksjen.

SCH: Schibsted kom med tall. Omsetning ca 1% under ventet på NOK 3,85mrd. De største kjernevirksomhetene, Nordic Marketplace og News Media, leverte in line, men lavere i de andre markedene dro ned totalen på topp. Ikke store missen totalt sett. Solid drift, dro EBITDA over ventet med ca 10% til NOK 420m. Isolert sett gode tall. Selskapet bekrefter at det fortsatt er diskusjoner rundt Adevinta, men er restriktive på hva de ønsker å si.

ELK: Elkem kom med tall som skuffer. Omsetning kom inn nesten 8% lavere på NOK 7,9mrd. Justert EBITDA på NOK 535m, 30% lavere enn ventet. Svakere volum og priser tynger. De viser også til endringen i kompensasjonsordningen som gir en negativ engangseffekt på NOK 200m. Fokuset for dem er kostnadskutt og mindre investeringer for å opprettholde lønnsomhet.

NEL: Selskapet kom med tall og skuffet på topplinja med en omsetning som var nesten 4% lavere enn ventet på NOK 405m. EBITDA var ca 20% bedre enn ventet på NOK -109m. Backlogen og ordreinntaket var svakere enn ventet med hhv 14% og 60% lavere. Finanskostnader dro ned bunnlinja som endte 12% lavere og 21% på justert nivå.

MAKRO/FX; Amerikanske renter toppet veldig rundt 5 prosent i 10 åringen, Det kan synes som om at markedet ikke ser flere hikes men heller tror høyere nivå vil leve lengre. 2 år på 5,064 prosent med 10 år på 4,833 prosent med 30 år på 4,958 prosent.

Utviklingen i USD kan ha flere fortegn. Legger en til grunn en rentetopp er det ett spor, ser man for seg økt trykk av USD for å finansiere underskudd og derav fallende verdi pr USD. Det kan videre synes som safe haven i urolige tider favoriserer CHF og GULL og ikke slik ofte før ett USD-kjøp. Inflasjon i USA ikke tjent med svekket dollar så kan ende opp med at 2 prosent target oppjusteres.  EURUSD på 1,0600 med Indeks på 106,00. I dag slippes tall fra boligmarkedet, salg av nye boliger, ventes stige fra 675k til 680k sist måned. Powell snakker sent på kvelden, KL2235 norsk tid. Vi tar med at det er rente møte i BoC og at renten i Canada ventes ligge undret på 5,00 prosent. Det er pressebreif KL1700.

I Østen endte børsen stort sett høyere, Nikkei opp med 0,93 prosent med Sydney ned med 0,04 prosent. Shanghai opp 0,35 prosent.  Hang Seng opp 0,80 prosent.  YEN uten store endringer, 149,85 mot USD. AUD på 0,6383 mot USD og Yuan ligger 7,3130.  Vi fikk en rekke makro tall fra Australia, inflasjonen falt fra 6,0 prosent til 5,4 prosent. Kina også med store lovnader om stimuli pakker herunder å øke budsjettunderskuddet til 3,8 prosent.

I Unionen snakker ECB sjef Lagarde KL1900. Rente møte torsdag så ett øre til henne. Ett knippe med makro tall fra Tyskland, Ifo indeks viktigst, ventes stige til 85,9 fra 85,7 sist måned. Tyske 10 års renter på 2,818 prosent med Italia 10 på 4,825 prosent. UK 10 på 4,605 prosent. Euroindeks på 124,35 med EURCHF på 0,9463. GBP på 1,2167 mot USD og 0,8710 mot EUR.

Gull faller noe tilbake, ett lite pust i riskbakken. Gull på 1.983 USDo med Sølv på 23.052 USDo. Kobber på 3.628 USDp. Aluminium på 2.212 USDt. Hvete på 581 USDb med Mais på 484 USDb Sukker på 27,59 USDp. Ris omsettes 16.340 USDcwt.

Krona uten store endringer tirsdag i euromarkedet. Det synes videre som presset mot svakere NOK vedvarer. Lavere oljepris kan trekke negativt i dag men noe mer risk on ute kan være positivt. Vi opprettholder dog troen på at risken er mot den svake siden. EURNOK åpner dagen 11,8310 med USDNOK på 11,1650. SEKNOK ligger 1,0045 og GBP koster 13,5850.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.