Morgenkommentar 27.01.2022

Brenten touchet $90 i går. Ingen store nyheter utenom et fortsatt positivt underliggende marked. Vi ser dog at det var et lagerfall i Cushing og markedet prøver å grabbe til seg volum da man er redd for lagrene. Det er kontraktsendring 31. januar (mandag) og med en spread som har stukket i taket de siste par dagene, har vi sett tidligere at dette gapet skal lukkes. For de som ønsker å eksponere seg long i oljen kan det være god timing å se på aprilkontrakten da man ofte kan få et «gap fill» i en kort periode i etterkant av kontraktsskifte, om man har en gap vi ser sånn som nå. 

AKSJEMARKEDET: Det var tid for pressekonferanse og FED-minutes. Under utspørringen så ble Powell spurt noe om hvordan rentehevingen skal skje. Powell ville naturligvis ikke fronte noen ting, men det han dro frem var hvordan de gjorde det i 2015. Der hevet de 1 gang i desember, og det tok ett år til neste gang. Deretter hevet de ganske radig utover. Vi tror derfor at FED hever i mars og deretter ser an. De uttaler naturligvis at bevegelsene i aksjemarkedet ikke har noe å si, men jeg tror de ikke ønsker å guide for mye, men vil ha mulighet til å justere og se an. Han uttaler videre at de ser at arbeidsmarkedet er såpass sterkt at det er mye rom for en tightere sentralbank uten at arbeidsmarkedet blir betydelig svekket. Dette tolker vi at de ser at det er rom for betydelig høyere renter og tightere stimuli. Powell virker «hawkish» og var tydelig på 2022 er året man beveger seg bort i fra en imøtekommende (accomodative) sentralbank. Dette gjentok han flere ganger.

Vi så et marked som solgte seg videre ned, etter å touchet 200 dagers glidende snitt (sp500) og gikk fra over 2% i pluss til så vidt i minus. Det er tydelig at vi har et markedet som ikke helt har priset inn hvor hawkisk FED kan være i år, og bevegelsen vi fikk i går kveld skal man være litt påpasselig på.

VALUE/GROWTH: En ting som er interessant er hvordan verden, og vi, peker på at verdiaksjer er svaret for 2022. Dette vil virke intuitivt da renten skal opp og inntekter i morgen er verdt mindre i dag, enn ved en lavere rente og derfor burde verdiaksjer levere bedre enn vekstaksjer. Ser vi gpd og ved siste rentehevingssykel er historien ikke like klar. Ser vi globalt så leverte Valuefaktoren (altså shorte de som scoret 20% svakest og gå long de som scoret 20%) minus 5% i perioden. Dette forteller oss at å bare se på verdi som løsningen på alle problemene aksjemarkedet har med renteheving, ikke nødvendigvis er svaret. Det vi dog ser er selskapene som leverte bedre EPS enn ventet og de som hadde flest EPS opprevideringer leverte best. Dett forteller oss videre at kanskje ikke VALUE faktoren isolert sett er den riktig å se på, men de selskapene som over tid leverer bedre enn hva markedet venter, er de som går bra.

Dette er mye av årsaken for at vår Faktormodell er dynamisk og vi ser på ca 30-40 forskjellige faktorer og til enhver tid ser på hva markedet mener er riktig å investere i. Det er viktig at man fremover er dynamisk i sitt forhold til markedet og ikke låser seg i ett syn man har for hele året. Det kommer til å være et utfordrende år med mye som skjer på makronivå så vi sier som Fjellvettregel 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

SCHA: under press er en sterk underdrivelse. Aksjen er blitt massakrert kontinuerlig siden medio november fra 466,- til close i går 258,-. 44% nedgang på 2 måneder. En av Europas store tungvektere selger seg hardt ned, Fidelity flagget seg ned under 10% i desember og allerede i mid januar måtte de flagge på nytt under 5% så det er vel nærliggende å anta at de er helt på vei ut. Uten å spekulere i grunnen til nedsalget har det i hvert fall gått fort og kanskje også så fort at det presset som er lagt på aksjen kan ha skremt potensielle tagere bort og dermed ha skapt en overreaksjon. Aksjen handler i svært oversolgt terreng med en 14 dagers RSI på 22. All oppgang som er skapt i aksjekursen siden sommeren 2020 er blåst. Juni-juli 2020 konsoliderte aksjen på det nivået den i går closet om man skal våge seg på å lete etter noe form for støtte i en ekstremt sliten aksje. En potensiell gap-trade her kan indikere 310-325 ganske raskt i gitt tilfellet mottaket finner sted.

MAKRO/FX

Amerikanske renter stiger noe i etterkant av Feds møte i går, 10 åringen omsettes 1,848 prosent. Vi så 1,90 prosent tidligere i uka så der er rom for mer mot oppsiden. USD styrker seg med renter, flow to safty og ikke minst Ukraina. Vi nevnte tidligere at et styrket USD var å påregne om dagens bakteppe vedvarer. Markedsaktører re-allokere  sine beholdninger i mange assets noe som også medfører stor flow av valuta. Vi opprettholder tro på styrket USD og spesielt om  temperaturen rundt Ukraina ikke synker. USD indeks på 96,70 og EURUSD omsettes 1,1220 mot 1,1310 i går ved samme tid.( lavere kurs er styrket USD). I dag slippes BNP for 4 kvartal, 5,5 prosent er konsensus. Tall for trygdesøkende, konsensus er 260K for siste uke, uendret fra uken før. Auksjon i korte rentepapirer, 4 og 8 uker.

US10   10 års renter i USA siden pandemien startet.

I Østen faller børsene med utviklingen i USA. Nikkei er ned solide 3,11 prosent mens Hang Seng tar av 2,81 prosent. Shanghai er ned 1,48 prosent. Kinas industriproduksjon noe lavere enn ventet. Det er ellers lite med regionale nyheter så inflasjon og renter her hovedtema. YEN faller med styrket USD, 114,70. Yuan også noe lavere, 6,3475.

Det er som i går meget tynt på makrokalenderen i Unionen. Fokus blir da  renter, inflasjon og Ukraina. Futures tilsier lavere børs, kanskje ikke helt uventet. Euroindeks på 111,10. CHF holder seg stabil mot EUR, 1,0375. i UK er fokus mot Johnson og hans kamp for å bli sittende etter siste tids uro. GBP noe svakere mot USD men holder seg stabil mot EUR.

Gull faller tilbake, styrket USD og høyere renter påvirker sterkt. 1 813USDo. Sølv på 23,297USDo. Kobber omsettes 4,4195USDp mens Aluminium uten store endringer før markedet åpner i London, 3 096USDt.

Vi fortsetter å se store intradag bevegelser i NOK. Styrkelsen i går er feid under teppe og vi ser EURNOK handle 10,1020 opp fra 10,02 nivået i går. Oljepris og energipriser holder seg høye og bidrar godt til statskassa. I morgen slippes NAV tall for ledigheten, 2,2 prosent sist og med siste tids press i arbeidsmarkedet er ledigheten fallende. Fokus i dag mot riskbildet ute, herunder utviklingen i Ukraina.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.