Morgenkommentar 27.09.2022

Oljen;  Vi ser både jet fuel og dieseletterspørsel faller til lave nivåer. Dette er tegn vi ofte ser etter sommeren når reisevirksomhet faller tilbake.

I Singapore er det nå en konferanse og en PE investor innenfor olje og energi, uttalte at OPEC må kutte 500-1000k fpd for å kunne presse prisene opp i mot 90 dollar. Vi ser nok samme da flere peker på at krigspremien på brenten har falt fra $37/fat til $25/fat. Vi har gått fra en markedet som frykter tilbudsskvis til vekstbekymringer. Så lenge dette sentimentet er der, kommer vi til å handle på nedsiden. Brent handler 83,62USDb med WTI på 77,44USDb på morgenkvisten.

AKSJEMARKEDET: Vi ser en del tekniske bunner i markedet og disse blir testet som bunner. Dette var litt det vi så som en mulighet i gårsdagens morgenkommentar. I likhet med i oljemarkedet er det en frykt om at sentralbankene skal kjøre økonomiene i en resesjon for å få ned inflasjonen. Vi er på meget spesielle tekniske nivåer, og det vil være volatilitet her. Ser vi også til Europeiske aksjer, så er vi ved viktige nivåer. Futures i Europa tilser en sterkere åpning i dag.

Det fundamentale bildet tilsier at vi kommer til å handle mot nedsiden inntil man før et tydelig tegn på at inflasjon avtar og rentebanens topp er godt inndiskontert.

MAKRO/FX

USD fortsetter sin ferd mot sterke siden. Markedene har fortsatt ikke rotet seg nevneverdig  selv om siste døgnet har intradag bevegelsen vært mer normale.  Økonomier med USD lån uten inntekter i USD går vanskeligere tider i møte med dagens bakteppe. USD indeks 113,65  med EURUSD  på 0,9640.  FOMC medlem Bullard på talerstolen  KL 1555 norsk tid og uttalelser rundt renter bør 3påventes. Vi får videre tall fra boligmarkedet i dag og CB Consumer Confidence hvor indeksen er ventet 104,5 opp fra 103,2 ved siste måling.  

I Østen fikk vi tall fra Kinesisk industri og overskuddet viste fall på 2,1 prosent . Alle børsindekser ender dagen mot oppsiden, Hang Seng er mot strømmen og tar av 0,83 prosent. YEN noe svakere  144,45 AUDUSD på 06490. Yuan handler 7,1600 mot USD

Europeisk økonomi med mørke skyer, resesjon og en vanskelig høst og vinter i vente.  Lagarde snakker Kl 1300. Renter stiger videre , tyske 10 år på 2,0925 prosent og UK 10 over 4 prosent. Euroindeks på 108,80 og CHF falt ned fra toppnoteringer på morgenkvisten mandag, EURCHF på 0,9550. GBP presses lavere mot USD, 1,0810  og 0,8915 mot EUR. BOE uttalelser om videre rente justeringer for å stagge inflasjon gir neppe mindre press på renter, valuta og børs.

Gull på 1.640USDo, Kobber på 3,3185USDb mens Aluminium handler 2.133USDt. De softe råvarer noe lavere uten de store utslagene.

Krona holder seg mot svake siden men noe sterkere en gårsdagen. EUR, 10,3670. USDNOK på 10,10,7450,  SEKNOK på 0,9550 og GBP koster 11,6250. Fredag får vi tall fra Norges Bank rundt valutakjøp i oktober, dagens 3500 Millioner pr dag i september er isolert sett tall som sender NOK svakere så en liten spenning til om tallene opprettholdes. ( https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/Valutakjop-til-SPU/ )

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.