Morgenkommentar 27.09.2023

Olje,  onsdag og vi får lagertall for olje, lagrene falt ved siste måling med 2,135MFat. Det slippes tilsvarende tall for, bensin og diesel. Lagrene har som uttalte tidligere falt litt siste tiden og vært del av bildet rundt stigende oljepris.

Oljeprisen testet handle under 91,50USDbfor Brent tirsdag, men har reversert mot oppsiden. Vi åpner dagen med Brent på 93,24USDb med WTI på 91,33USDb. Gass priser også høyere, bra for Norge og oljeselskapene.

I Kina fikk vi tall fra industrien og inntjening, fallet på 15,5 prosent siste ble fulgt opp av fall på 11,7 prosent sist måned noe børsene i Kina tok positivt. Nikkei og Sydney fulgte USA børsene sydover. YEN fortsetter å teste nedsiden og vi tenker BOJ monitorene bildet nøye.

Europa børsene i rødt for andre dag,  OBX her hjemme ned 0,36 prosent, dette tiltros for positivt energimarked. Renter i Europa ett lite steg tilbake, Tyskland 10 på 2,811 prosent med Italia 10 på 4,737 prosent. EURCHF på 0,9687 og GBP ligger 1,2148 mot USD og 0,8695 mot EUR. Flere europeiske sentralbankere på talerstolen i dag.

USA børsene med ny rød dag, fokus rettes mot den stigende 10 års renten. Alle de store indekser i rødt og litt bensin til bålet etter uttalelser fra JP sjef Dimon og mulig renter på 7 tallet. 2 års renter på 5,121 prosent med 10 år på 4,529 prosent og 30 år på 4,659 prosent. USD følger 10 års renten, startet gårsdagen sterkt, men falt noe tilbake med lavere renter for så å handle sterkere, igjen med renten.  Vi ser USD indeks på 105,96 med EURUSD på 1,0562. På makrokalender er det slipp at varige ordre, 0,1 prosent på måneden ned fra 0,5 prosent er ventet.

Gull mot svake siden, 1.915USDo med Sølv på 22.988USDo. Kobber på 3.640USDp. Aluminium på 2.247USDt og holder seg i smalt range bilde. Sukker noe lavere og resten av spiselige råvarer uten store endringer.

Krona styrket seg noe gjennom tirsdagen, men holder seg i rangebildet. Vi ser 11,40 EURNOK som viktig nivåer for videre styrkelse. SEK har styrket seg , mye grunnet Riksbanken uttalelse om å selge 8 milliarder dollar og 2 milliarder euro for svenske kroner. Vekslingene startet 25/9 og vil bli fullført i sin helhet innen fire til seks måneder. Formålet med dette tiltaket er å redusere Riksbankens finansielle risiko. De har også vedtatt at fra 2024 vil de holde åtte istedenfor fem pengepolitiske møter i løpet av året. En kan muligens tenke, noe for Norges Bank. Olje, gass er begge to av positive elementer for styrket NOK, men vi bør se ett tungt forsøk på 11,40 EURNOK. Markedet ligger EURNOK 11,4290 med USDNOK på 10,8150 og SEKNOK på 0,98,40. GBP koster 13,1400.

NHY – fortsetter videre og er blant noe av det eneste som står imot og i tillegg stiger på en veldig utfordrende Oslo børs de siste dagene. Vi har vært inne på en antagelse om at aluminium ser ut til å bunne ut og denne antagelsen ser ut til å stemme. Området 2200 USD/T står seg dog med en del hopp og sprett over og under. Slik det gjerne ser ut når ting bunner ut. De siste dagers styrke handler i tillegg om at de godkjente tilbakekjøpsprogram på inntil 100M egne aksjer i går. Dette starter ikke før i morgen, men noen opportunister velger sikkert å frontrunne denne tryggheten. Vi tok opp denne for en liten måned siden med target 65,50-66 med potensiell første motstand som skulle brytes i 62 området. Dette er tatt ut og target er innen rekkevidde.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.