Morgenkommentar 29.03.2023

Oljen; : Vi ser fortsatt styrke i brent opp mot 80 nivået. Fallende lagertall i USA og fortsatt stopp ved Ceyhan rørledningen understøtter prisene. Neste uke er det OPEC+ møtet. Det er ventet at de holder produksjonsnivåene uendret, men litt spenning blir det naturligvis rundt disse møtene. Vi er positive til oljen. Brent på 78,46USDb med WTI på 73,73USDb

AKSJEMARKEDET: En svakt positiv dag i Europa og Norge, men en svakt negativ dag i USA. Ser vi mot Nasdaqen så er nivået 13000 tungt å virkelig bryte igjennom. Siden juni i fjor testen vi nesten 14000, men det var kortvarig. Nå i år har vi blitt solgt ned to ganger når vi har nærmet oss det nivået. Nasdaq har vært det klart sterkeste indeksen i år, etter et begredelig år i fjor. Vi er fortsatt i et tradingmarkedet, men holder på at trenden er mot oppsiden grunnet utflating av renter og myndighetenes kraftige tak for å holde tilliten til banksystemet oppe.

LAKS: 10 minutter etter vi sendte ut morgenkommentar i går, holdt regjeringen pressekonferanse rundt lakseskatten. Vårt syn er at dette forslaget er netto negativt sammenlignet med initielt forslag. Dette er grunnet regjeringens forslag om NOK 70m i bunnfradrag, ikke et volumfradrag. Rent effektivt gjør det at eksempelvis Salmar som hadde en EBIT/kg (hvis vi bruker den verdien til å estimere lakseverdien) på ca NOK 30 i fjor, kun vil få fradrag for de første 2k tonnene. Nå skal det sies at den konkrete loven som foreslås Skatteloven §19-8, at bunnfradraget skal vedtas av Stortinget hvert år. Dette gir da en åpning for en regjering med et annet syn, å kraftig øke eller redusere bunnfradraget for å justere summen som beskattes. Vi forholder oss dog til at NOK 70m er realiteten fremover.

Selve satsen er satt ned fra 40% til 35%, men her hadde markedet allerede sett for seg en lavere sats enn 40%, noe som gjør den faktiske satsen litt høyere enn konsensus.

Den største positive delen av dette er at usikkerheten er borte på hvordan dette blir seende ut. Dette i seg selv er meget positivt.

Vår konklusjon er derfor at skatten isolert sett, litt svakere for de store børsnoterte selskapene, da en del av reduksjonen i formueskatten kun gjelder for ikke-børsnoterte selskaper, men grunnet bortfall av usikkerhet kan nå markedet begynne å få visibilitet fremover. Alt i alt, bør dette gjøre at aksjene kan stige fremover.

MAKRO/FX

Onsdag og det slippes tall fra boligmarkedet. Mulig en viss spenning til refinansierings indeksen. KL 1600 slippes tall for nesten solgte boliger , -2,3 prosent er ventet , ned fra 8,2 prosent måneden før.  FEDsnr 2 taler for andre dag på rad, hans søkelys er på hva som skjedde i de to meget omtalte banker. Amerikanske renter noe høyere, 2 år på 4,092 prosent med 10 år på 3,568 prosent. 30 åringen handles 3,764 prosent. USD holder seg mot svake siden, indeks på 102,27 med EURUSD på 1,0835

Under henger EURUSD siden pandemi vår 2019. 1,100 nivået viktig, brudd 1,1050 nvået kan sende USD langt svakere, men vi tror med dagens bakteppe at dette blir vanskelig. (høyere kurs er li svakere USD)

Østen fikk vi KPI fra Australia, 7,1 prosent på års takten var ventet fasit ble 6,8 prosent.  Nikkei opp 1,16 prosent mens Sydney opp 0,23 prosent. Hang Seng opp 2,32 prosent og Shanghai ender opp 0,09 prosent.  YEN handler 131,85 mot USD og AUD ligger 0,6680 mot USD. Yuan på 6,8880 mot USD.

I Unionen er det en rekke makrotall fra medlemslandene. Sveits slipper ZEW indeks og SNB slipper sin kvartals rapport. Vi får referat fra siste BoE møte. UK slipper også tall for lån og kredit i boligmarkedet.  Tyske 10 års renter høyere, 2,287 prosent, Italia 10 på 4,143 prosent og UK 10 omsettes 3,490 prosent. Euroindeks på 121,09, EURCHF ligger 0,9982 med GBP på 1,2318 mot USD og 0,8797 mot EUR.

Gull uten store endringer, 1.981USDo med Sølv på 23,282USDo. Kobber på 4,062USDlb og Aluminium ligger 2.379USDt. Hvete på 698USDb som er noe høyere enn siste dager, Mais på 648USDb. Ris på 17,723USDcwt.

Vi får detaljhandels tall her hjemme, 1,3 prosent ved siste måling. Lakseskatt ga ikke store endringer i kronekurs, NOK falt noe gjennom tirsdagen tiltros for stigende olje priser, reverser noe over natten. Det er mulig litt økt spenning mot fredagen og NB sin annonsering om volum for valuta kjøp i april. De kan strekke dette over litt tid så om volum av valutakjøp er lavere vil det isolert sett være NOK positivt. Vi tror fortsatt at mange krefter drar NOK svakere og opprettholder vår tro, men med endringer er det godt med rom på nedsiden i kryss som EURNOK og SEKNOK. ( lavere kurs er sterkere NOK). EURNOK åpner dagen noe sterkere, 11,2425 med USDNOK på 10,3750 SEKNOK på 1,0025 og GBP koster 12,7750.

Under; EURNOK siste året

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.