Morgenkommentar 28.08.2023

Oljen;Vi så i forrige uke på Baker Hughes riggtelling det største ukentlig fallet i aktive rigger siden juni 2020. Det viste en reduksjon på syv rigger. Olje kom litt opp på det. Det tekniske bildet er intakt med støtte på lav 82-tallet. I det mellomlangsiktige bildet er vi fortsatt helt i toppen av rangen, så synet er mellomlangsiktig negativt, men støtte på 82-tallet kan fort gi bevegelser opp mot 87-88 nivået. Close under 82-nivået indikerer nedgang ned mot 78-79 nivået. Brent på 83,95 USDb med WTI på 79,96 USDb

AKSJEMARKDET: Vi fikk en liten «fredagsbounce» i markedet og de fleste indeksene i Europa og USA endte uken i positivt terreng, utenom Norge og et par til. Her hjemme endte vi minus 0,45% for OSEBX. Det var de små aksjene som dro hardest ned her hjemme med Small Cap indeksen ned 2,22%. Vi handler i USA fortsatt innenfor hode-skulder formasjonen nedsiden. Selv med en positiv uke, må vi fortsatt 2,33% videre opp der for å indikere videre oppgang. Omtrent samme avstand ned, er støtte. Så vi ligger midt i en kort range og blir interessant å se hvordan uken starter. Slutten av uken får en del amerikansk makro som kan bevege markedet litt.

For de global aksjemarkedene ser vi en litt mer bearish hode skulder og vi ligger nærmere bruddet ned enn opp. Inntil vi ser noe annen antydning er vi underliggende negative til totalmarkedet.

Her hjemme er vi meget nære slutten på kvartalsrapportering. Vi har GOGL og BWLPG på i morgen, Bouvet på onsdag og Adevinta på torsdag. Ikke de indekstunge selskapene, men litt shippingbevegelse kan man se for seg de neste par dagene.

MAKRO/FX: Sentralbankmøtet i Jackson Hole viser at real life ikke helt fungerer slik det var tiltenkt. Trykket i arbeidsmarkedet og økonomien holder seg sterkt til tross for hyppig rentejusteringer. Korte renter stiger mens det er mer stabilt utover på tidsaksen. Denne uken slippes en rekke tal fra arbeidsmarkedet i USA, dette blir viktig lesning for tolkningen av rentesettingen. I dag er det en rekke auksjoner i korte rentepapirer. 2 års renter på 5,078 prosent med 10 år på 4,227 prosent og 30 år ligger 4,279 prosent. USD holder seg mot sterke siden, 1,0810 mot EUR på indeks 104,00

Vi fikk tall fra Kina og avkastningen i industrien, YTD viser tallene fall på 15,5 prosent. Detaljhandel fra Australia noe høyere enn ventet.  Børsene åpner uka høyere. Nikkei opp 1,75 prosent med Sydney opp 0,62 prosent. Hang Seng legger på seg 1,49 prosent og Shanghai stiger 1,71 prosent. YEN på 146,40 mot USD og AUD ligger 0,6430.  Yuan på 7,2895 mot USD.

I Unionen er det rolig på makrokalender. Bundesbank sjef Nagel på talerstolen. UK holder stengt i dag. Tyske 10 år på 2,554 prosent med Italia 10 på 4,227 prosent. UK 10 ligger 4,485 prosent. Euroindeks på 124,76 og EURCHF på  0,9545. GBP noe lavere 1,2610 mot USD og 0,8580 mot EUR.

Gull på 1.943 USDo med Sølv på 24.225 USDo. Kobber ligger 3.796 USDp. Aluminium omsettes på 2.155 USDt. Hvete på 623 USDb med Mais på 492 USDb. Sukker ligger 24.89 USDp. Ris på 16.160 USDcwt.

Det slippes detaljhandelstall her hjemme Kl0800. Det ventes 0,5 prosent økning i juli som er noe høyere enn juni tallene. Krona holder seg i smal rang etter å ha både testet opp og nedsiden sist uke. Vi vurderer at riskbildet ute blir ledende faktor for utviklingen denne uken. Det er videre slik at trykket i økonomien har, ihvertfall så langt, ikke latt seg påvirke stort av høyere rente så dette er en mulig vurdering sentralbanken bør vektlegge.  EURNOK på 11,5475 med USDNOK på10,6850 og SEKNOK på 0,9685. GBP koster 13,4600.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.