Morgenkommentar 28.11.2022

OLJE: Stor uenighet internt i EU. De Baltiske landene og Polen i harnisk, da de ønsker lavere pristak. Naturlig å se grunnet deres nærhet til Russland, men også når man ser på nivået som Russisk olje selges på nå. Ser dere på grafen under, sammenlignes Brent med to russiske oljetyper og det pristaket diskuteres.

Hvis EU ikke blir enige om et pristak, står vi i den muligheten at Russisk olje sanksjoneres, uten mulighet for frakt. Dette betyr enda større brudd i den global energitilførselen. Ingen skip som frakter russisk olje, kan forsikres via EU baserte forsikringsselskap (noe omtrent 95% av all oljefrakt er forsikret via).

Per fredag valgte EU å utsette diskusjonene. Hvor dette lander er usikkert, men kan ha store følger for oljeprisen fremover.

Det jobbes nå med en presidentordre i Russland som skal gjøre de ulovlig for kontrakter til å inneholde referanser til pristak eller lignende definisjoner. Store geopolitikk inne i bildet her og vi får se hvor det lander ila uken. EU har én uke på seg.

AKSJEMARKEDET: En relativt rolig dag på oslo børs, med mindre volum enn vanlig da amerikanerne kun hadde halv dag. OSEBX ser teknisk sett positiv ut, selv gitt med det bakteppet vi ser i oljeprisen. Mye av dette er nok drevet av bortfallet av korrelasjonen mellom oljeaksjer og oljeprisen

Vi får litt makrotall fra USA denne uken, dog ikke de som veier tyngst. Totalmarkedet er i en positiv trend, men man skal være klar over at man nærmer seg trendtaket i USA og det kan være med på å sette en litt mer avventende stemning. Markedet handler nå på bakgrunn av renteuttalelser fra FED-medlemmene, og da blir inflasjonstallene neste uke viktige. Vi mener derfor at markedet kommer til å handle på bakgrunn av det tekniske og drypp med makrotall denne uken.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.