Morgenkommentar 30.08.2023

Oljen Risk on i markedet og fall i oljelagertall understøtter olja. Ser vi under er det ganske tydelig at det var markedets risk on situasjon som hjalp olja oppover. Brent på 85,19 USDb med WTI på 81,52 USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi så amerikanske renter falle, og aksjer steg. God gammel korrelasjon vi er vant til. Dette var blant annet drevet av en svakere enn ventet rapport fra Jolts job openings og consumer confidence. Fokuset til FED er blant annet arbeidsmarkedet og når vi ser tall som tyder på svakhet der, så er det naturlig at renter kommer litt tilbake. Dette ser vi også i 7-årsauksjonen i går var sterk med en bid/cover på 1,33 std avvik over snittet. Vi kan fort se renter komme litt ned utover uken og gi aksjer et lite løft.

NOD: Fortsatt plaget aksje. Fullstendig avkoblet sine peers i US. NVDA er kanskje ikke like sammenlignbart lenger da den ekstreme kursbevegelsen i denne i all hovedsak skyldes enormt eksponeringsønske mot AI. NOD sliter nok fortsatt med svekket tillitt til management etter fjorårets PW samt kommunikasjonen av denne som gjorde bevegelsen fra 150 til lave 100,- I ettertid har aksjen fylt gapet og snudde nøyaktig på motstand i 200 dagers glidende snitt 148,-. Aksjene konsoliderer og handler rolig på lavt vol rett i underkant av 130,-, støtte på 120,-.Aksjen er out-of-favour noe også 14 dagers RSI (37) indikerer. Den største risken knyttet til en long i NOD er risk for korreksjon på Nasdaq, slik vi ser det. Man kan eventuelt hedge med short nasdaq imot eller benytte etf`en SQQQ, merk 3x leverage.

NOD – fortsatt plaget aksje. Fullstendig avkoblet sine peers i US. NVDA er kanskje ikke like sammenlignbart lenger da den ekstreme kursbevegelsen i denne i all hovedsak skyldes enormt eksponeringsønske mot AI. NOD sliter nok fortsatt med svekket tillitt til management etter fjorårets PW samt kommunikasjonen av denne som gjorde bevegelsen fra 150 til lave 100,- I ettertid har aksjen fylt gapet og snudde nøyaktig på motstand i 200 dagers glidende snitt 148,-. Aksjene konsoliderer og handler rolig på lavt vol rett i underkant av 130,-, støtte på 120,-. Aksjen er out-of-favour noe også 14 dagers RSI ( 37 ) indikerer. Den største risken knyttet til en long i NOD er risk for korreksjon på Nasdaq, slik vi ser det. Man kan eventuelt hedge med short nasdaq imot eller benytte etf SQQQ, merk 3x leverage.

MAKRO/FX Det blir en dag med full makrokalender i så vel USA som i verden ellers. I USA slippes ADP arbeidstall og BNP som viktigst, Vi får også tall fra eiendomsmarkedet og tall for sluttede salg. ADP tall ventes 195k mot 324k sist måned. BNP andrekvartal ventes på 2,4 prosent opp fra 2,0 prosent ved siste måling. Makrotallene tirsdag sendte renter sørover med tro på at rentetoppen er i sikte, men arbeidsmål mot slutten av uka viktigst i denne vurderingen. 2 års renter på 4,913 prosent og 10 år ligger 4,136 prosent. 30 åringen på 4,234.prosent. USD i smal range, 1,0865 mot EUR med indeks på 103,60.

I Østen fikk vi en rekke tall fra Australia, viktigst at KPI falt og sendte renter lavere med børs opp. Børsene noe blandet,  Nikkei opp 0,27 prosent med Sydney opp 1,15 prosent. Hang Seng opp 0,38 prosent mens Shanghai av 0,02 prosent. YEN på 146,25 mot USD. AUDUSD ligger 0,6475 og Yuan på 7,3000 mot USD.

I Unionen får vi en rekke tall fra medlemslandene, KPI fra tyske regioner og tilsvarende fra Spania og industritall fra Italia. UK slipper tall fra boligmarkedet , Sveits med KOF og ZEW indekser. Tyske 10 år på 2,515 prosent med Italia 10 på 4,156 prosent. UK 10 på 4,487 prosent.

Euroindeks på 124,70. EURCHF omsettes 0,9555 og vi, ser GBP på 1,2622 mot USD og 0,8610 mot EUR.

Gull vaker rundt 1.963 USDo md Sølv på 24.645 USDo. Kobber ligger 3.8270 USDp. Aluminium stabil, 2.176 USDt. Hvete på 602 USDb med Mais på 488 USDb. Sukker på 25,50 USDp og Ris ligger 16.650 USDcwt.

Lite nytt her hjemme, krona i særs smal range. Vi ser litt risk on ute, bra for NOK. EURNOK på 11,5150 med USDNOK på 11,6000. SEKNOK ligger 0,9725 og GBP koster 13,385

.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.