Morgenkommentar 30.11.2022

OLJE: Vi ser oljen holde seg over de laveste nivåene da det spekuleres rundt OPEC+ neste uke. Det er som sagt to store eventer neste uke og den andre er EU sitt pristak. Det er viktig at man får med England på dette da 95% av alle kollisjoner og oljesøl er forsikret via P&I Clubs i London.

Oljen relativt uendret fra gårsdagens close.

AKSJEMARKEDET: Vi ser en ganske stor forskjell i USA og Europa. USA er mer risk off enn Europa, noe som passer i tråd med hvordan vi ser utviklingen på spreaden mellom 2 og 10 åring statsobligasjoner. Vi ser markedet prise inn den lange rentebanen. Dette er det samme vi har sett i aksjemarkedet med økte aksjekurser. Utfordringen med denne spreaden mellom 2 og 10 år er at det ofte kommer før resesjon.

Vi så i markedet i går at selv med den kraftige oppgangen i Asia dagen før dro ikke dette med seg USA utover ettermiddagen. Det er fortsatt vårt base case de neste par ukene frem til inflasjonstall at totalmarkedet vil holde seg mot den svake siden.

Med den negativiteten som er priset inn i olje, mener vi at risikoen er på oppsiden i denne sektoren.

Vi ser i morgentimene handle i svakt positivt terreng etter en positiv dag i Asia. Vi får en tale fra FED sjef Powell i dag. Markedet tydelig litt avventende inn mot hans ord. Det ventes der at han sementerer forventningene inn mot rentemøte i desember.

EQNR og AKRBP – I likhet med fallende oljepris siste 2 ukene har aksjene naturligvis vist svakhet. Relativt sett er de imidlertid på lengre sikt fortsatt sterke mot oljepris da de fortsatt handler på nivåer godt over årets lave (etter Ukraina) selv om oljepris handler på det laveste vi har sett i år. EQNR og AKRBP har begge den siste uken testet 200 dagers glidende snitt hhv 340 og 334. EQNR med ekstremt godt mottak mens AKRBP har slurvet noe under dog i svært korte intervaller. Rangene er fortsatt godt intakt i begge aksjer men klarest i EQNR, 340-400. AKRBP 334-365 med strammere range og er siste uker også langt mindre styrke i. I motsetning til EQNR har AKRBP ikke klart å tangere all time high igjen gjentatte ganger slik EQNR har gjort. Møter en viss motstand rundt 363-35 som foreløpig har hindret bevegelsen til 400+ hvor den handlet høy for året i begynnelsen av juni. Sentimentet i disse aksjene har i hele år etter Ukraina vært sterkt, naturligvis. Og det har faktisk vært slik at alle litt dype dipper skal kjøpes. De siste par uker har skilt seg fra tidligere da rekylen mot oppsiden har latt vente på seg lengre enn man er blitt vant til. Det er heller kanskje ikke så unaturlig når oljen stort sett kun har hatt svært korte lynvisitter under USD 90/fatet og vi i denne runden har testet lave USD 80/fatet. Spoler man tiden tilbake noen måneder tror vi ikke det var veldig mange oljeanalytikere som trodde på priser under USD 90/ fatet, og i hvert fall ikke lave USD 80/fatet og det forklarer også langt på vei at aksjene har vært litt mer under press enn vanlig. Uten å predikere alt for mye hvor oljeprisen skal trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at en eventuell rekyl i oljen over 90 igjen vil sende ovenstående aksjer igjen til nær all time high nivåer og tilbake der de sist handlet for noen uker siden da oljen handlet USD 98/fatet, nettopp fordi de absorberer fall i oljen med mindre implisitt negativitet i aksjekurs enn de gjør ved oppgang i oljepris, ref relativ styrke.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.