Morgenkommentar 31.03.2023

Oljen; Brenten holder seg og maikontrakten går nå til forfall i dag. Det er ca 50 cent differanse i pris, noe som fort er et gap som blir spist opp.

Fra den fundamentale siden er det lite som tyder på at oljefrakten via Ceyhan ikke kommer til å starte opp igjen med det første. Dette betyr at vi fortsatt kommer til å ha en usikkerhet rundt oljetilbud videre. OPEC+ har møte til uken, og det er lite indikasjoner på at de kommer til å gjøre noen endringer. Brent på 78,38USDb med WTI på 74,27USDb.

Vi tror brenten kommer til å «krangle» litt med 80 nivået, så en retning her nå, blir vanskelig å si kortsiktig. Vi er dog underliggende positive til oljeprisen og tror «the China story» fortsatt er intakt.

AKSJEMARKEDET: Etter en god børsdag i går med oppgang på over prosenten her i Europa og en oppgang rett over halvprosenten i USA i går og Asia i natt. Ser vi at futurene peker litt mot plussiden. Vi får PCE tall i dag. Dette kan gi noen svingninger, men vi forventer i utgangspunktet ikke at de skal sjokkere. Det er ventet 4,7%. Vi mener at det er tegn til at inflasjonen begynner å komme litt tilbake, så vi kommer til å følge med på «Housing» komponenten av indeksen. «Housing» veier mindre i PCE enn CPI, men fortsatt en såpass solid komponent at det er viktig å følge med her da vi ser at boligprisene i USA har siden juni vært fallende.

Bank i USA slet i går, blant annet grunnet en analyse Metropolitian Bank Holding som ble sendt rundt i finansmiljøene. Denne analysen påpekte at banken tilbyr en del tjenester rundt crypto samt at de opplever en del uttak av innskudd. Analysen påpeker videre at balansen var veldig lik Silicon Valley sin balanse. Den banken falt i går 27% og vi så Regionale banker totalt sett falt med 1,62 og finanssektoren på SP500 falt med 0,29%. Så totalt sett så beveger vi oss litt ut av å være redd for banker fra et makroperspektiv, men det er fortsatt usikkerhet. Denne banken er en mini bank sammenlignet med SVB. Der SVB hadde $211mrd i assets har MCB $6mrd i assets. Om de går bust, vil ikke det påvirke det finansielle markedet.

MAKRO/FX

Det er fredag og vi får PCE tall fra USA, en indeks som måler prisene på vare og tjenester kjøpt av forbrukere.  Indeks ventes falle noe på månedsbasis, 0,4 prosent er ventet, ned fra 0,6 prosent ved siste måned. Det er ofte en god pekepinn mot inflasjonsrapporten som kommer 12 april. Personal Spendig slippes også og det er ventet merknad fall i forbruk, 0,3 prosent på måned, ned fra 1,8 prosent.  Det slippes en del sentiment indekser og Chicago PMI. PCE tallene kan fort påvirke børsdagen og ikke minst renter, tallene slippes KL1430 norsk tid. 2 års renter på 4,112 prosent med 10 år på 3,555 prosent. 30 åringen på 3,746 prosent. Kort renter noe høyere mens lengre ut på tidsaksen er kurven noe fallende- USD holdt seg i ganske tigth range siste dager, indeks på 101,95 med EURUSD på 1,0900.

I Østen ender børsene uka med positive tall. Nikkei ender opp 0,88 prosent mens Sydney er opp 0,78 prosent. Hang Seng opp 0,77 prosent og Shanghai opp 0,31 prosent,  Vi fikk inflasjonstall fra Japan og arbeidstall viste ledighet på 2,6 prosent, dette noe høyere enn ventet. Industriproduksjon kom inn mot oppsiden etter heller svak måned sist. PMI fra Kina noe sterkere enn ventet. YEN handler 133,01 mot USD og AUD ligger 0,6717 mot USD. Yuan omsettes 6,8660 mot USD.

I Unionen slippes inflasjonstall, 7,1 prosent på året er ventet, ned fra 8,5 prosent. Ledigheten ventes ligge stabil på 6,7 prosent. Det slippes også inflasjonstall fra en rekke medlemsland. ECB følger nok data nøye og fallende inflasjon mottas nok med stor takk.  UK slipper BNP tall og vi får detaljhandelstall fra Sveits. Rolig på talerstolen denne fredag før påske. Tyske 10 års renter på 2,371 prosent med Italia 10 på 4,212 prosent. UK 10 på 3,524 prosent. EURCHF handler 0,9969 med Euroindeks 121,05. GBP ligger 1,2388 mot USD med EURGBP på 0,8799.

Gull på 1.997USDo, vi så handel over 2,000 streken i USA. Sølv på 24,027USDo og Kobber omsettes 4,0820USDlb. Aluminium på 2.394USDt. Hvete fortsetter høyere, 686USDb med Mais på 648USDb. Ris ligger 17,668USDcwt.

Norges Bank slipper sine tall for valutakjøp i April KL1000. Vi tror de nedjusterer sitt behov betrakting. Det slippes også tall for ledigheten, 1,9 prosent ved sist måling og det ventes å ligge stabilt. Liten ledighet kan med økte lønnspress bli faktor som trekker mot høyere renter og vi tror derav at styrket kronekurs står høye på sentralbankens ønske liste. Vi opprettholder tanken om at kronekursen kan være klar for endring og da mot sterke siden. EURNOK på 11,3405 med USDNOK på 10,4055. SEKNOK ligger 1,0043 med GBP på 12,8920.

Vi sender ikke ute Morgenrapport neste uke så vi vil ønske dere alle en storveis Påske. Vi legger til at en del markeder er åpne tiltros for at vi her hjemme er stengt.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.