Morgenkommentar 31.07.2023


OLJE: 
Vi har nå hatt 5 uker på rad med oppgang i brenten. Dette er første gang siden jan/feb 2022. Vi ser at tilbudet på oljen strammer seg til noe vi også ser i det fysiske markedet der lagerne i Cushing, OK har falt med 7,5m fat de siste fire ukene. Videre ser vi at Russlands flytende transport er ned, med frakt mellom Baltikum og Svartehavet ned til det laveste på syv mnd.

Fra et teknisk synspunkt handler oljen rett rundt overkjøpt territorie, men vi ser ingen signifikant motstand før omkring $88 nivået. Selv om vi handler rundt overkjøpt territorie, ser det fortsatt ut som vi har litt mer å gå på teknisk, også sammen med det fundamentale synet.

AKSJEMARKEDET: Juli har vært en god måned for aksjer med SPX opp 2,96%, OSEBX opp 1,68%, MSCI World opp 3,07%, EU Stoxx 600 opp 1,92%. Det vi også har sett er en svekkelse i dollar, der DXY (dollarindeksen) har falt på 1,25% og USDNOK er ned 4,97%.

Vi har hatt en del kvartalsrapporter og 74% av vektingen på OSEBX har kommet med tall, mens 53% av SP500. Den generell trenden begge steder er at markedet selger ned aksjer i snitt når tallene er lansert. Selv i USA der man ofte slår forventningene (grunnet kommunikasjonsavdelinger som er flinke til å snakke ned markedet i forkant) så har markedet solgt aksjer i snitt. Ser vi den hvite stolpen forteller den oss markedsreaksjonen til selskaper som slår forventningene, og den andre forteller oss det samme for selskaper som kommer inn lavere enn forventningene. Totalbildet forteller oss at basert oss at valuation kan være strukket og at det er mindre fundamentalt å handle aksjer på.

Ser vi på rentebildet er det fallende inflasjon i USA og rentemarkedet priser nå inn 19% sannsynlighet for renteheving ved neste rentemøte og 37% ved møtet etter der. Det er litt høyere for neste rentemøtet, men lavere for det etter der igjen. Videre ser vi at den lengre enden av kurven priser inn en rente på 3,97% starten av 2025, mens før rentemøte ble det priset inn rett over 4%. Så litt ned på hele kurven. Dette er nok drevet av at vi ser headline inflation for PCE var nede på 3%, og fallende, mens kjerne var på 4,1% og fallende. Forrige avlesning var hhv 3,8% og 4,6%. At vi nå nærmer oss en rentetopp er det markedet priser inn og man bør vente seg mindre korrelasjon med rentemarkedet enn tidligere. Ser vi også mot 10-åringen, så bør vi nok ikke få et brudd over 4,10%. Da kan vi fort få en økt korrelasjon mellom aksjer og renter igjen. Holder vi oss innenfor denne rangen tyder det på at markedet tolker rentetaket som pluss minus nådd og fokuset vil fortsatt ligge på økonomien.

Noe av det vi så i USA fra kvartalsrapportene var kommentarene fra Chipotle. De opplevde et fall i salg av deres dyrere ting på menyen. Dette kan være et tegn på at litt mindre kjøpekraft. På makronivå ser det amerikanske økonomien meget sterk ut, og det ser mer ut som man får en soft landing nå enn ikke. Eventuelle tall som ødelegger dette bildet, kan ødelegge for aksjer.

Generelt opplever vi et meget positivt aksjemarkedet generelt og vi starter august med et positivt fortegn.

FX/MAKRO: Vi venter videre styrkelse av kronene fremover. Her hjemme ser vi en stigende inflasjon og vi må nok vente oss at Norges Bank kommer til å øke renten videre. Dette vil redusere rentespreaden og alt annet like styrke kronen. For importører vil dette være positivt, men da Norge som land er vi netto eksportører vil en sterkere krone slå negativt.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.